שערי חליפין יומיים לתאריך 20/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5230
0.114%
ליש"ט
1
בריטניה
4.9499
1.547%-
יין
100
יפן
3.2765
0.082%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3503
0.039%
דולר
1
אוסטרליה
2.7174
0.374%-
דולר
1
קנדה
2.7830
0.444%-
כתר
1
דנמרק
0.5841
0.034%
כתר
1
נורווגיה
0.4522
0.044%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2935
0.376%
כתר
1
שוודיה
0.4189
0.239%
פרנק
1
שוויץ
3.6262
0.198%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9658
0.167%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1993
0.403%

שער ביטקוין לתאריך 20/04/2018

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/04/2018

שער ביטקוין לתאריך 19/04/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/04/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5190
0.227%-
ליש"ט
1
בריטניה
5.0277
0.394%-
יין
100
יפן
3.2792
0.473%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3486
0.314%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7276
0.580%-
דולר
1
קנדה
2.7954
0.431%-
כתר
1
דנמרק
0.5839
0.324%-
כתר
1
נורווגיה
0.4524
0.132%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2924
0.205%-
כתר
1
שוודיה
0.4179
0.167%-
פרנק
1
שוויץ
3.6334
0.846%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9575
0.268%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1985
0.351%-

שער ביטקוין לתאריך 18/04/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/04/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 17/04/2018

דולר
1
ארצות הברית
3.5270
0.685%
ליש"ט
1
בריטניה
5.0476
0.781%
יין
100
יפן
3.2948
0.876%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3623
0.755%
דולר
1
אוסטרליה
2.7435
0.764%
דולר
1
קנדה
2.8075
1.015%
כתר
1
דנמרק
0.5858
0.757%
כתר
1
נורווגיה
0.4530
0.466%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2930
0.826%
כתר
1
שוודיה
0.4186
0.552%
פרנק
1
שוויץ
3.6644
0.439%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9708
0.613%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1992
0.252%

שער ביטקוין לתאריך 17/04/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/04/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 16/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5030
0.086%-
ליש"ט
1
בריטניה
5.0085
0.040%-
יין
100
יפן
3.2662
0.255%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3296
0.081%
דולר
1
אוסטרליה
2.7227
0.472%-
דולר
1
קנדה
2.7793
0.419%-
כתר
1
דנמרק
0.5814
0.086%
כתר
1
נורווגיה
0.4509
0.310%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2906
0.206%-
כתר
1
שוודיה
0.4163
0.216%-
פרנק
1
שוויץ
3.6484
ללא שינוי
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9405
0.028%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1987
0.201%-

שער ביטקוין לתאריך 16/04/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/04/2018

שער ביטקוין לתאריך 15/04/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/04/2018