שער ביטקוין לתאריך 14/04/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 14/04/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5060
0.341%-
ליש"ט
1
בריטניה
5.0105
0.234%
יין
100
יפן
3.2579
0.783%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3261
0.233%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7356
0.286%
דולר
1
קנדה
2.7910
0.140%-
כתר
1
דנמרק
0.5809
0.258%-
כתר
1
נורווגיה
0.4523
0.066%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2912
0.716%-
כתר
1
שוודיה
0.4172
0.120%-
פרנק
1
שוויץ
3.6484
0.099%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9419
0.339%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1991
0.101%

שער ביטקוין לתאריך 13/04/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 13/04/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5180
0.000%
ליש"ט
1
בריטניה
4.9988
0.295%
יין
100
יפן
3.2836
0.295%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3362
0.407%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7278
0.084%
דולר
1
קנדה
2.7949
0.273%
כתר
1
דנמרק
0.5824
0.393%-
כתר
1
נורווגיה
0.4520
0.110%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2933
0.825%
כתר
1
שוודיה
0.4177
1.323%-
פרנק
1
שוויץ
3.6520
0.564%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9587
0.014%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1989
ללא שינוי

שער ביטקוין לתאריך 12/04/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 12/04/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 11/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5180
0.342%
ליש"ט
1
בריטניה
4.9841
0.288%
יין
100
יפן
3.2933
0.501%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3539
0.445%
דולר
1
אוסטרליה
2.7255
0.461%
דולר
1
קנדה
2.7873
0.781%
כתר
1
דנמרק
0.5847
0.447%
כתר
1
נורווגיה
0.4525
0.667%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2909
0.034%
כתר
1
שוודיה
0.4233
0.546%
פרנק
1
שוויץ
3.6727
0.005%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9580
0.340%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1989
0.353%

שער ביטקוין לתאריך 11/04/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 11/04/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 10/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5060
0.736%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.9698
0.247%-
יין
100
יפן
3.2769
0.628%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3346
0.014%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7130
0.285%
דולר
1
קנדה
2.7657
0.225%
כתר
1
דנמרק
0.5821
0.017%-
כתר
1
נורווגיה
0.4495
0.553%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2908
0.103%-
כתר
1
שוודיה
0.4210
0.024%-
פרנק
1
שוויץ
3.6729
0.131%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9412
0.739%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1982
0.751%-

שער ביטקוין לתאריך 10/04/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 10/04/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 09/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5320
0.141%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.9821
0.300%
יין
100
יפן
3.2976
0.124%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3352
0.053%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7053
0.416%-
דולר
1
קנדה
2.7595
0.296%-
כתר
1
דנמרק
0.5822
0.017%-
כתר
1
נורווגיה
0.4520
0.243%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2911
1.821%-
כתר
1
שוודיה
0.4211
0.071%-
פרנק
1
שוויץ
3.6777
0.035%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9780
0.132%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1997
0.150%-