שער יציג לתאריך 20/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8740
ליש"ט 1 בריטניה 6.0142
יין 100 יפן 3.2044
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3043
דולר 1 אוסטרליה 3.0604
דולר 1 קנדה 3.1735
כתר 1 דנמרק 0.5770
כתר 1 נורווגיה 0.5127
רנד 1 דרום אפריקה 0.3251
כתר 1 שוודיה 0.4635
פרנק 1 שוויץ 4.1286
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4685
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5077

נומינאלי אפקטיבי 0.110%

שער יציג לתאריך 19/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8520
ליש"ט 1 בריטניה 5.9770
יין 100 יפן 3.2073
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3169
דולר 1 אוסטרליה 3.0693
דולר 1 קנדה 3.1619
כתר 1 דנמרק 0.5787
כתר 1 נורווגיה 0.5166
רנד 1 דרום אפריקה 0.3250
כתר 1 שוודיה 0.4635
פרנק 1 שוויץ 4.1393
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4400
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5048

נומינאלי אפקטיבי 0.016%

שער יציג לתאריך 18/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8190
ליש"ט 1 בריטניה 5.9905
יין 100 יפן 3.1912
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3608
דולר 1 אוסטרליה 3.0569
דולר 1 קנדה 3.1690
כתר 1 דנמרק 0.5842
כתר 1 נורווגיה 0.5207
רנד 1 דרום אפריקה 0.3226
כתר 1 שוודיה 0.4648
פרנק 1 שוויץ 4.1635
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3927
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5007

נומינאלי אפקטיבי 0.004%

שער יציג לתאריך 15/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8250
ליש"ט 1 בריטניה 6.0244
יין 100 יפן 3.1997
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3457
דולר 1 אוסטרליה 3.0696
דולר 1 קנדה 3.1852
כתר 1 דנמרק 0.5821
כתר 1 נורווגיה 0.5202
רנד 1 דרום אפריקה 0.3238
כתר 1 שוודיה 0.4630
פרנק 1 שוויץ 4.1726
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4004
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5014

נומינאלי אפקטיבי -0.041%

שער יציג לתאריך 14/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8190
ליש"ט 1 בריטניה 6.0335
יין 100 יפן 3.2035
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3615
דולר 1 אוסטרליה 3.0962
דולר 1 קנדה 3.1974
כתר 1 דנמרק 0.5843
כתר 1 נורווגיה 0.5173
רנד 1 דרום אפריקה 0.3227
כתר 1 שוודיה 0.4644
פרנק 1 שוויץ 4.1966
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3917
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5005

נומינאלי אפקטיבי -0.087%

שער יציג לתאריך 13/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8550
ליש"ט 1 בריטניה 6.0465
יין 100 יפן 3.2190
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3273
דולר 1 אוסטרליה 3.0996
דולר 1 קנדה 3.2182
כתר 1 דנמרק 0.5799
כתר 1 נורווגיה 0.5173
רנד 1 דרום אפריקה 0.3217
כתר 1 שוודיה 0.4647
פרנק 1 שוויץ 4.1525
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4410
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5053

נומינאלי אפקטיבי -0.154%

שער יציג לתאריך 12/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8630
ליש"ט 1 בריטניה 6.0559
יין 100 יפן 3.2201
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3472
דולר 1 אוסטרליה 3.0827
דולר 1 קנדה 3.2093
כתר 1 דנמרק 0.5826
כתר 1 נורווגיה 0.5172
רנד 1 דרום אפריקה 0.3186
כתר 1 שוודיה 0.4662
פרנק 1 שוויץ 4.1833
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4505
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5063

נומינאלי אפקטיבי 0.182%

שער יציג לתאריך 11/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8720
ליש"ט 1 בריטניה 5.9905
יין 100 יפן 3.2286
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3143
דולר 1 אוסטרליה 3.0576
דולר 1 קנדה 3.1939
כתר 1 דנמרק 0.5781
כתר 1 נורווגיה 0.5110
רנד 1 דרום אפריקה 0.3224
כתר 1 שוודיה 0.4660
פרנק 1 שוויץ 4.1474
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4664
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5074

נומינאלי אפקטיבי -0.230%

שער יציג לתאריך 08/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8680
ליש"ט 1 בריטניה 5.9809
יין 100 יפן 3.2222
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3438
דולר 1 אוסטרליה 3.0592
דולר 1 קנדה 3.1968
כתר 1 דנמרק 0.5819
כתר 1 נורווגיה 0.5175
רנד 1 דרום אפריקה 0.3218
כתר 1 שוודיה 0.4676
פרנק 1 שוויץ 4.1956
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4583
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5069

נומינאלי אפקטיבי -0.093%

שער יציג לתאריך 07/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8650
ליש"ט 1 בריטניה 5.8786
יין 100 יפן 3.2428
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3673
דולר 1 אוסטרליה 3.0738
דולר 1 קנדה 3.1991
כתר 1 דנמרק 0.5852
כתר 1 נורווגיה 0.5243
רנד 1 דרום אפריקה 0.3213
כתר 1 שוודיה 0.4704
פרנק 1 שוויץ 4.2284
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4516
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5066

נומינאלי אפקטיבי 0.129%