שערי חליפין יומיים לתאריך 23/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4850
0.343%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.8717
0.346%
יין
100
יפן
3.2612
0.107%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2931
0.114%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7268
0.230%-
דולר
1
קנדה
2.7418
0.526%-
כתר
1
דנמרק
0.5765
0.121%-
כתר
1
נורווגיה
0.4420
0.203%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.3005
0.704%
כתר
1
שוודיה
0.4276
0.558%-
פרנק
1
שוויץ
3.7309
0.048%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9142
0.355%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0230
0.433%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1970
0.253%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 22/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4970
0.114%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.8549
0.341%-
יין
100
יפן
3.2577
0.006%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2980
0.352%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7331
0.586%-
דולר
1
קנדה
2.7563
0.322%-
כתר
1
דנמרק
0.5772
0.345%-
כתר
1
נורווגיה
0.4429
0.806%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2984
0.100%-
כתר
1
שוודיה
0.4300
0.532%-
פרנק
1
שוויץ
3.7291
0.179%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9317
0.022%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1975
0.253%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5010
0.086%
ליש"ט
1
בריטניה
4.8715
0.407%-
יין
100
יפן
3.2579
0.242%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3132
0.155%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7492
0.507%-
דולר
1
קנדה
2.7652
0.464%-
כתר
1
דנמרק
0.5792
0.155%-
כתר
1
נורווגיה
0.4465
0.134%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2987
0.302%
כתר
1
שוודיה
0.4323
0.277%-
פרנק
1
שוויץ
3.7358
0.262%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9328
0.024%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1980
0.304%

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4980
0.653%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.8914
0.930%-
יין
100
יפן
3.2658
1.177%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3199
1.169%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7632
0.953%-
דולר
1
קנדה
2.7781
0.994%-
כתר
1
דנמרק
0.5801
1.142%-
כתר
1
נורווגיה
0.4471
1.172%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2978
1.391%-
כתר
1
שוודיה
0.4335
1.768%-
פרנק
1
שוויץ
3.7456
1.317%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9340
0.582%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1974
1.053%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5210
0.396%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.9373
0.941%-
יין
100
יפן
3.3047
0.903%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3710
1.274%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7898
1.127%-
דולר
1
קנדה
2.8060
1.155%-
כתר
1
דנמרק
0.5868
1.295%-
כתר
1
נורווגיה
0.4524
1.136%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.3020
0.854%-
כתר
1
שוודיה
0.4413
1.297%-
פרנק
1
שוויץ
3.7956
1.233%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9629
0.473%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1995
0.399%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 16/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5350
0.284%
ליש"ט
1
בריטניה
4.9842
0.492%
יין
100
יפן
3.3348
0.813%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.4274
0.602%
דולר
1
אוסטרליה
2.8216
0.999%
דולר
1
קנדה
2.8388
0.613%
כתר
1
דנמרק
0.5945
0.626%
כתר
1
נורווגיה
0.4576
1.217%
רנד
1
דרום אפריקה
0.3046
0.794%
כתר
1
שוודיה
0.4471
0.766%
פרנק
1
שוויץ
3.8430
0.821%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9865
0.411%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2003
0.401%

שערי חליפין יומיים לתאריך 15/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5250
0.226%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.9598
1.318%
יין
100
יפן
3.3079
0.578%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.4009
0.839%
דולר
1
אוסטרליה
2.7937
0.522%
דולר
1
קנדה
2.8215
0.427%
כתר
1
דנמרק
0.5908
0.854%
כתר
1
נורווגיה
0.4521
0.735%
רנד
1
דרום אפריקה
0.3022
0.969%
כתר
1
שוודיה
0.4437
0.933%
פרנק
1
שוויץ
3.8117
0.666%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9661
0.351%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1995
0.050%

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5330
0.170%
ליש"ט
1
בריטניה
4.8953
0.177%-
יין
100
יפן
3.2889
0.326%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3643
0.269%
דולר
1
אוסטרליה
2.7792
0.285%
דולר
1
קנדה
2.8095
0.264%
כתר
1
דנמרק
0.5858
0.257%
כתר
1
נורווגיה
0.4488
0.515%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2993
1.012%
כתר
1
שוודיה
0.4396
0.274%
פרנק
1
שוויץ
3.7865
0.228%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9836
0.195%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1994
0.251%

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5270
0.085%
ליש"ט
1
בריטניה
4.9040
0.521%
יין
100
יפן
3.2782
1.042%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3526
0.694%
דולר
1
אוסטרליה
2.7713
0.322%
דולר
1
קנדה
2.8021
0.000%
כתר
1
דנמרק
0.5843
0.637%
כתר
1
נורווגיה
0.4465
0.676%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2963
0.611%
כתר
1
שוודיה
0.4384
0.597%
פרנק
1
שוויץ
3.7779
0.554%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9739
0.101%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1989
ללא שינוי

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/02/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5240
0.228%
ליש"ט
1
בריטניה
4.8786
0.579%-
יין
100
יפן
3.2444
0.680%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3226
0.158%
דולר
1
אוסטרליה
2.7624
0.777%
דולר
1
קנדה
2.8021
0.362%
כתר
1
דנמרק
0.5806
0.138%
כתר
1
נורווגיה
0.4435
0.567%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2945
1.307%
כתר
1
שוודיה
0.4358
0.531%
פרנק
1
שוויץ
3.7571
0.254%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9689
0.228%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1989
0.050%