שער ביטקוין לתאריך 27/12/2017

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 27/12/2017

שער ביטקוין לתאריך 26/12/2017

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/12/2017

שער ביטקוין לתאריך 25/12/2017

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 25/12/2017

שער ביטקוין לתאריך 24/12/2017

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 24/12/2017

שער ביטקוין לתאריך 23/12/2017

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/12/2017

שער ביטקוין לתאריך 22/12/2017

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/12/2017

שער ביטקוין לתאריך 21/12/2017

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/12/2017

שער ביטקוין לתאריך 20/12/2017

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/12/2017

שער ביטקוין לתאריך 19/12/2017

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/12/2017

שער ביטקוין לתאריך 18/12/2017

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/12/2017