שערי חליפין יומיים לתאריך 22/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6170
0.166%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.8093
1.251%
יין
100
יפן
3.2840
0.085%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2163
1.013%
דולר
1
אוסטרליה
2.6786
0.311%
דולר
1
קנדה
2.7207
0.029%
כתר
1
דנמרק
0.5657
0.982%
כתר
1
נורווגיה
0.4475
1.016%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2673
1.404%
כתר
1
שוודיה
0.4085
0.839%
פרנק
1
שוויץ
3.6548
0.625%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0955
0.225%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2024
0.148%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6230
0.440%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.7499
0.779%-
יין
100
יפן
3.2812
0.750%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1740
0.766%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6703
0.681%-
דולר
1
קנדה
2.7199
0.559%-
כתר
1
דנמרק
0.5602
0.744%-
כתר
1
נורווגיה
0.4430
0.293%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2636
0.827%-
כתר
1
שוודיה
0.4051
1.050%-
פרנק
1
שוויץ
3.6321
0.425%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1070
0.433%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0239
0.830%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2027
0.295%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6390
0.137%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.7872
0.208%-
יין
100
יפן
3.3060
0.277%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2062
0.076%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6886
0.119%
דולר
1
קנדה
2.7352
0.422%-
כתר
1
דנמרק
0.5644
0.089%-
כתר
1
נורווגיה
0.4443
0.135%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2658
1.180%
כתר
1
שוודיה
0.4094
0.368%
פרנק
1
שוויץ
3.6476
0.328%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1292
0.138%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2033
0.343%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6440
0.496%
ליש"ט
1
בריטניה
4.7972
0.260%-
יין
100
יפן
3.3152
1.061%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2094
0.062%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6854
0.563%-
דולר
1
קנדה
2.7468
0.276%-
כתר
1
דנמרק
0.5649
0.088%-
כתר
1
נורווגיה
0.4437
0.560%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2627
2.523%-
כתר
1
שוודיה
0.4079
0.778%-
פרנק
1
שוויץ
3.6596
0.503%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1363
0.467%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2040
0.443%

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6260
0.583%
ליש"ט
1
בריטניה
4.8097
0.691%
יין
100
יפן
3.2804
0.583%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2120
0.792%
דולר
1
אוסטרליה
2.7006
0.398%
דולר
1
קנדה
2.7544
0.375%
כתר
1
דנמרק
0.5654
0.820%
כתר
1
נורווגיה
0.4462
0.722%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2695
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.4111
0.097%-
פרנק
1
שוויץ
3.6413
0.661%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1124
0.687%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0240
0.840%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2031
0.545%

שערי חליפין יומיים לתאריך 15/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6050
0.250%
ליש"ט
1
בריטניה
4.7767
1.036%-
יין
100
יפן
3.2614
0.214%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1789
1.684%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6899
0.965%-
דולר
1
קנדה
2.7441
1.060%-
כתר
1
דנמרק
0.5608
1.700%-
כתר
1
נורווגיה
0.4430
1.446%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2695
1.065%-
כתר
1
שוודיה
0.4115
1.484%-
פרנק
1
שוויץ
3.6174
1.018%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0775
0.269%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0238
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2020
0.498%

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5960
0.251%
ליש"ט
1
בריטניה
4.8267
0.935%
יין
100
יפן
3.2684
0.743%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2505
0.754%
דולר
1
אוסטרליה
2.7161
0.092%-
דולר
1
קנדה
2.7735
0.704%
כתר
1
דנמרק
0.5705
0.742%
כתר
1
נורווגיה
0.4495
0.469%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2724
0.702%
כתר
1
שוודיה
0.4177
0.312%
פרנק
1
שוויץ
3.6546
0.658%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0639
0.174%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0238
0.422%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2010
0.199%

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5870
0.252%
ליש"ט
1
בריטניה
4.7820
0.186%-
יין
100
יפן
3.2443
0.059%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2187
0.038%
דולר
1
אוסטרליה
2.7186
0.132%-
דולר
1
קנדה
2.7541
0.171%
כתר
1
דנמרק
0.5663
0.035%
כתר
1
נורווגיה
0.4474
0.202%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2705
0.258%-
כתר
1
שוודיה
0.4164
0.458%
פרנק
1
שוויץ
3.6307
0.132%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0551
0.216%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
0.424%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2006
0.100%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5780
0.168%
ליש"ט
1
בריטניה
4.7909
0.440%
יין
100
יפן
3.2462
0.043%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2171
0.176%
דולר
1
אוסטרליה
2.7222
0.191%
דולר
1
קנדה
2.7494
0.095%
כתר
1
דנמרק
0.5661
0.177%
כתר
1
נורווגיה
0.4465
0.767%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2712
0.367%-
כתר
1
שוודיה
0.4145
1.024%
פרנק
1
שוויץ
3.6355
0.403%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0442
0.181%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2008
0.300%

שערי חליפין יומיים לתאריך 11/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5720
0.056%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.7699
0.434%-
יין
100
יפן
3.2476
0.645%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2097
0.128%
דולר
1
אוסטרליה
2.7170
0.425%
דולר
1
קנדה
2.7468
0.051%
כתר
1
דנמרק
0.5651
0.106%
כתר
1
נורווגיה
0.4431
0.249%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2722
0.703%
כתר
1
שוודיה
0.4103
0.490%
פרנק
1
שוויץ
3.6209
0.492%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0351
0.042%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2002
ללא שינוי