שערי חליפין יומיים לתאריך 20/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5230
0.114%
ליש"ט
1
בריטניה
4.9499
1.547%-
יין
100
יפן
3.2765
0.082%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3503
0.039%
דולר
1
אוסטרליה
2.7174
0.374%-
דולר
1
קנדה
2.7830
0.444%-
כתר
1
דנמרק
0.5841
0.034%
כתר
1
נורווגיה
0.4522
0.044%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2935
0.376%
כתר
1
שוודיה
0.4189
0.239%
פרנק
1
שוויץ
3.6262
0.198%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9658
0.167%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1993
0.403%

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5190
0.227%-
ליש"ט
1
בריטניה
5.0277
0.394%-
יין
100
יפן
3.2792
0.473%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3486
0.314%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7276
0.580%-
דולר
1
קנדה
2.7954
0.431%-
כתר
1
דנמרק
0.5839
0.324%-
כתר
1
נורווגיה
0.4524
0.132%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2924
0.205%-
כתר
1
שוודיה
0.4179
0.167%-
פרנק
1
שוויץ
3.6334
0.846%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9575
0.268%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1985
0.351%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 17/04/2018

דולר
1
ארצות הברית
3.5270
0.685%
ליש"ט
1
בריטניה
5.0476
0.781%
יין
100
יפן
3.2948
0.876%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3623
0.755%
דולר
1
אוסטרליה
2.7435
0.764%
דולר
1
קנדה
2.8075
1.015%
כתר
1
דנמרק
0.5858
0.757%
כתר
1
נורווגיה
0.4530
0.466%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2930
0.826%
כתר
1
שוודיה
0.4186
0.552%
פרנק
1
שוויץ
3.6644
0.439%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9708
0.613%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1992
0.252%

שערי חליפין יומיים לתאריך 16/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5030
0.086%-
ליש"ט
1
בריטניה
5.0085
0.040%-
יין
100
יפן
3.2662
0.255%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3296
0.081%
דולר
1
אוסטרליה
2.7227
0.472%-
דולר
1
קנדה
2.7793
0.419%-
כתר
1
דנמרק
0.5814
0.086%
כתר
1
נורווגיה
0.4509
0.310%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2906
0.206%-
כתר
1
שוודיה
0.4163
0.216%-
פרנק
1
שוויץ
3.6484
ללא שינוי
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9405
0.028%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1987
0.201%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5060
0.341%-
ליש"ט
1
בריטניה
5.0105
0.234%
יין
100
יפן
3.2579
0.783%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3261
0.233%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7356
0.286%
דולר
1
קנדה
2.7910
0.140%-
כתר
1
דנמרק
0.5809
0.258%-
כתר
1
נורווגיה
0.4523
0.066%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2912
0.716%-
כתר
1
שוודיה
0.4172
0.120%-
פרנק
1
שוויץ
3.6484
0.099%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9419
0.339%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1991
0.101%

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5180
0.000%
ליש"ט
1
בריטניה
4.9988
0.295%
יין
100
יפן
3.2836
0.295%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3362
0.407%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7278
0.084%
דולר
1
קנדה
2.7949
0.273%
כתר
1
דנמרק
0.5824
0.393%-
כתר
1
נורווגיה
0.4520
0.110%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2933
0.825%
כתר
1
שוודיה
0.4177
1.323%-
פרנק
1
שוויץ
3.6520
0.564%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9587
0.014%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1989
ללא שינוי

שערי חליפין יומיים לתאריך 11/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5180
0.342%
ליש"ט
1
בריטניה
4.9841
0.288%
יין
100
יפן
3.2933
0.501%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3539
0.445%
דולר
1
אוסטרליה
2.7255
0.461%
דולר
1
קנדה
2.7873
0.781%
כתר
1
דנמרק
0.5847
0.447%
כתר
1
נורווגיה
0.4525
0.667%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2909
0.034%
כתר
1
שוודיה
0.4233
0.546%
פרנק
1
שוויץ
3.6727
0.005%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9580
0.340%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1989
0.353%

שערי חליפין יומיים לתאריך 10/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5060
0.736%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.9698
0.247%-
יין
100
יפן
3.2769
0.628%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3346
0.014%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7130
0.285%
דולר
1
קנדה
2.7657
0.225%
כתר
1
דנמרק
0.5821
0.017%-
כתר
1
נורווגיה
0.4495
0.553%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2908
0.103%-
כתר
1
שוודיה
0.4210
0.024%-
פרנק
1
שוויץ
3.6729
0.131%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9412
0.739%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1982
0.751%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 09/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5320
0.141%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.9821
0.300%
יין
100
יפן
3.2976
0.124%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3352
0.053%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7053
0.416%-
דולר
1
קנדה
2.7595
0.296%-
כתר
1
דנמרק
0.5822
0.017%-
כתר
1
נורווגיה
0.4520
0.243%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2911
1.821%-
כתר
1
שוודיה
0.4211
0.071%-
פרנק
1
שוויץ
3.6777
0.035%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9780
0.132%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1997
0.150%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 05/04/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5370
0.255%
ליש"ט
1
בריטניה
4.9672
0.028%
יין
100
יפן
3.3017
0.665%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3375
0.023%
דולר
1
אוסטרליה
2.7166
0.425%
דולר
1
קנדה
2.7677
0.567%
כתר
1
דנמרק
0.5823
0.034%
כתר
1
נורווגיה
0.4531
0.667%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2965
0.236%-
כתר
1
שוודיה
0.4214
0.190%
פרנק
1
שוויץ
3.6790
0.209%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9846
0.282%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2000
0.301%