שער יציג לתאריך 29/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8760
ליש"ט 1 בריטניה 5.9301
יין 100 יפן 3.1298
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2502
דולר 1 אוסטרליה 2.9664
דולר 1 קנדה 3.1148
כתר 1 דנמרק 0.5697
כתר 1 נורווגיה 0.4990
רנד 1 דרום אפריקה 0.3191
כתר 1 שוודיה 0.4571
פרנק 1 שוויץ 4.1118
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4701
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5079

נומינאלי אפקטיבי -0.018%

שער יציג לתאריך 28/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8800
ליש"ט 1 בריטניה 5.9369
יין 100 יפן 3.1273
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2413
דולר 1 אוסטרליה 2.9726
דולר 1 קנדה 3.1071
כתר 1 דנמרק 0.5687
כתר 1 נורווגיה 0.4991
רנד 1 דרום אפריקה 0.3212
כתר 1 שוודיה 0.4580
פרנק 1 שוויץ 4.0982
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4774
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5085

נומינאלי אפקטיבי 0.261%

שער יציג לתאריך 27/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8750
ליש"ט 1 בריטניה 5.9601
יין 100 יפן 3.1352
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2156
דולר 1 אוסטרליה 2.9898
דולר 1 קנדה 3.1120
כתר 1 דנמרק 0.5654
כתר 1 נורווגיה 0.5002
רנד 1 דרום אפריקה 0.3200
כתר 1 שוודיה 0.4544
פרנק 1 שוויץ 4.0805
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4695
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5078

נומינאלי אפקטיבי -0.345%

שער יציג לתאריך 26/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8750
ליש"ט 1 בריטניה 5.9732
יין 100 יפן 3.1631
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2320
דולר 1 אוסטרליה 3.0237
דולר 1 קנדה 3.1359
כתר 1 דנמרק 0.5677
כתר 1 נורווגיה 0.5053
רנד 1 דרום אפריקה 0.3230
כתר 1 שוודיה 0.4604
פרנק 1 שוויץ 4.0905
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4705
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5081

נומינאלי אפקטיבי -1.163%

שער יציג לתאריך 22/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8730 0.337%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0698 0.301%
יין 100 יפן 3.2072 0.596%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3229 0.472%
דולר 1 אוסטרליה 3.0626 0.614%
דולר 1 קנדה 3.1767 0.522%
כתר 1 דנמרק 0.5798 0.503%
כתר 1 נורווגיה 0.5153 0.704%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3279 0.031%
כתר 1 שוודיה 0.4678 0.602%
פרנק 1 שוויץ 4.1470 0.215%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4665 0.306%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.391%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5075 0.316%

נומינאלי אפקטיבי 0.411%

שער יציג לתאריך 21/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8600
ליש"ט 1 בריטניה 6.0516
יין 100 יפן 3.1882
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3026
דולר 1 אוסטרליה 3.0439
דולר 1 קנדה 3.1602
כתר 1 דנמרק 0.5769
כתר 1 נורווגיה 0.5117
רנד 1 דרום אפריקה 0.3278
כתר 1 שוודיה 0.4650
פרנק 1 שוויץ 4.1381
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4498
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5059

נומינאלי אפקטיבי -0.087%

שער יציג לתאריך 20/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8740
ליש"ט 1 בריטניה 6.0142
יין 100 יפן 3.2044
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3043
דולר 1 אוסטרליה 3.0604
דולר 1 קנדה 3.1735
כתר 1 דנמרק 0.5770
כתר 1 נורווגיה 0.5127
רנד 1 דרום אפריקה 0.3251
כתר 1 שוודיה 0.4635
פרנק 1 שוויץ 4.1286
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4685
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5077

נומינאלי אפקטיבי 0.110%

שער יציג לתאריך 19/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8520
ליש"ט 1 בריטניה 5.9770
יין 100 יפן 3.2073
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3169
דולר 1 אוסטרליה 3.0693
דולר 1 קנדה 3.1619
כתר 1 דנמרק 0.5787
כתר 1 נורווגיה 0.5166
רנד 1 דרום אפריקה 0.3250
כתר 1 שוודיה 0.4635
פרנק 1 שוויץ 4.1393
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4400
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5048

נומינאלי אפקטיבי 0.016%

שער יציג לתאריך 18/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8190
ליש"ט 1 בריטניה 5.9905
יין 100 יפן 3.1912
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3608
דולר 1 אוסטרליה 3.0569
דולר 1 קנדה 3.1690
כתר 1 דנמרק 0.5842
כתר 1 נורווגיה 0.5207
רנד 1 דרום אפריקה 0.3226
כתר 1 שוודיה 0.4648
פרנק 1 שוויץ 4.1635
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3927
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5007

נומינאלי אפקטיבי 0.004%

שער יציג לתאריך 15/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8250
ליש"ט 1 בריטניה 6.0244
יין 100 יפן 3.1997
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3457
דולר 1 אוסטרליה 3.0696
דולר 1 קנדה 3.1852
כתר 1 דנמרק 0.5821
כתר 1 נורווגיה 0.5202
רנד 1 דרום אפריקה 0.3238
כתר 1 שוודיה 0.4630
פרנק 1 שוויץ 4.1726
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4004
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5014

נומינאלי אפקטיבי -0.041%

דילוג לתוכן