שער יציג לתאריך 30/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7580 0.080%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8717 0.431%-
יין 100 יפן 3.7198 0.527%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2030 0.271%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8611 0.591%-
דולר 1 קנדה 2.8552 0.516%-
כתר 1 דנמרק 0.5640 0.265%-
כתר 1 נורווגיה 0.4674 0.257%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2678 1.653%-
כתר 1 שוודיה 0.4373 0.160%-
פרנק 1 שוויץ 3.8805 0.137%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2977 0.021%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4232 0.071%

שער נומינאלי אפקטיבי      83.553        0.115%-

שער יציג לתאריך 29/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7550 0.080%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.8928 0.027%
יין 100 יפן 3.7003 0.871%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2144 0.064%
דולר 1 אוסטרליה 2.8781 0.021%-
דולר 1 קנדה 2.8700 1.014%
כתר 1 דנמרק 0.5655 0.053%
כתר 1 נורווגיה 0.4662 0.604%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2723 1.376%-
כתר 1 שוודיה 0.4380 0.046%
פרנק 1 שוויץ 3.8752 0.243%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2966 0.015%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4229 0.071%-

שער נומינאלי אפקטיבי     83.649       0.020%-

שער יציג לתאריך 28/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7580 0.320%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8915 0.696%
יין 100 יפן 3.7328 0.016%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2117 0.081%
דולר 1 אוסטרליה 2.8787 0.377%
דולר 1 קנדה 2.8412 0.389%
כתר 1 דנמרק 0.5652 0.071%
כתר 1 נורווגיה 0.4634 0.412%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2761 0.253%-
כתר 1 שוודיה 0.4378 0.091%
פרנק 1 שוויץ 3.8658 0.003%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2958 0.176%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4232 0.332%

שער נומינאלי אפקטיבי    83.666      0.236%

שער יציג לתאריך 27/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7460 0.505%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.8577 0.293%-
יין 100 יפן 3.7334 0.360%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2083 0.595%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8679 0.045%-
דולר 1 קנדה 2.8302 0.810%-
כתר 1 דנמרק 0.5648 0.563%-
כתר 1 נורווגיה 0.4615 0.453%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2768 0.545%
כתר 1 שוודיה 0.4374 0.839%-
פרנק 1 שוויץ 3.8657 0.579%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2865 0.401%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 0.400%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4218 0.519%-

שער נומינאלי אפקטיבי     83.469     0.447%-

שער יציג לתאריך 26/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7650 0.133%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8720 0.476%-
יין 100 יפן 3.7469 0.669%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2335 0.427%
דולר 1 אוסטרליה 2.8692 0.059%-
דולר 1 קנדה 2.8533 0.824%-
כתר 1 דנמרק 0.5680 0.460%
כתר 1 נורווגיה 0.4636 0.173%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2753 0.362%-
כתר 1 שוודיה 0.4411 0.159%
פרנק 1 שוויץ 3.8882 0.291%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3078 0.164%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4240 0.142%

שער נומינאלי אפקטיבי     83.843      0.078%

שער יציג לתאריך 23/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7600 0.027%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8953 0.358%-
יין 100 יפן 3.7220 0.300%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2155 0.192%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8709 0.288%-
דולר 1 קנדה 2.8770 0.263%-
כתר 1 דנמרק 0.5654 0.194%-
כתר 1 נורווגיה 0.4628 0.043%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2763 1.180%-
כתר 1 שוודיה 0.4404 0.068%-
פרנק 1 שוויץ 3.8769 0.191%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2991 0.004%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4234 0.024%

שער נומינאלי אפקטיבי   83.778    0.089%-

שער יציג לתאריך 22/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7590 0.503%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.9129 0.096%
יין 100 יפן 3.7332 0.075%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2236 0.309%
דולר 1 אוסטרליה 2.8792 0.261%
דולר 1 קנדה 2.8846 0.439%
כתר 1 דנמרק 0.5665 0.301%
כתר 1 נורווגיה 0.4630 1.535%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2796 1.304%
כתר 1 שוודיה 0.4407 0.159%
פרנק 1 שוויץ 3.8843 0.419%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2989 0.557%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4233 0.517%-

שער נומינאלי אפקטיבי  83.852      0.042%-

שער יציג לתאריך 21/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7780 0.053%
ליש"ט 1 בריטניה 4.9082 0.259%
יין 100 יפן 3.7360 0.799%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2106 0.301%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8717 0.754%
דולר 1 קנדה 2.8720 0.624%
כתר 1 דנמרק 0.5648 0.353%-
כתר 1 נורווגיה 0.4560 0.110%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2760 1.583%
כתר 1 שוודיה 0.4400 0.227%-
פרנק 1 שוויץ 3.8681 0.249%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3286 0.175%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4255 0.071%

שער נומינאלי אפקטיבי   83.887     0.006%

שער יציג לתאריך 20/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7760 0.027%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8955 0.639%-
יין 100 יפן 3.7064 0.070%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2233 0.202%
דולר 1 אוסטרליה 2.8502 0.032%
דולר 1 קנדה 2.8542 0.544%-
כתר 1 דנמרק 0.5668 0.194%
כתר 1 נורווגיה 0.4555 0.044%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2717 0.779%
כתר 1 שוודיה 0.4410 0.114%
פרנק 1 שוויץ 3.8585 0.281%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3193 0.101%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4252 0.024%

שער נומינאלי אפקטיבי    83.882     0.014%

שער יציג לתאריך 19/09/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7750 0.346%
ליש"ט 1 בריטניה 4.9270 0.807%-
יין 100 יפן 3.7090 0.597%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2148 0.244%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8493 0.925%
דולר 1 קנדה 2.8698 0.367%
כתר 1 דנמרק 0.5657 0.300%-
כתר 1 נורווגיה 0.4557 0.044%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2696 1.163%
כתר 1 שוודיה 0.4405 0.407%-
פרנק 1 שוויץ 3.8477 0.435%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3247 0.466%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.400%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4251 0.354%

שער נומינאלי אפקטיבי     83.871        0.122%

דילוג לתוכן