שער ביטקוין לתאריך 24/06/2019

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 24/06/2019

שער ביטקוין לתאריך 23/06/2019

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/06/2019

שער ביטקוין לתאריך 22/06/2019

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/06/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5940
0.419%
לישט
1
בריטניה
4.5647
0.389%
יין
100
יפן
3.3486
0.843%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0655
0.492%
דולר
1
אוסטרליה
2.4888
0.436%
דולר
1
קנדה
2.7264
0.490%
כתר
1
דנמרק
0.5446
0.498%
כתר
1
נורווגיה
0.4201
0.454%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2496
0.637%-
כתר
1
שוודיה
0.3827
0.658%
פרנק
1
שוויץ
3.6580
0.780%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0691
0.422%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.422%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2153
0.514%

שער ביטקוין לתאריך 21/06/2019

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/06/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5790
0.831%-
לישט
1
בריטניה
4.5470
0.128%
יין
100
יפן
3.3206
0.258%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0456
0.042%
דולר
1
אוסטרליה
2.4780
0.101%-
דולר
1
קנדה
2.7131
0.578%
כתר
1
דנמרק
0.5419
0.055%
כתר
1
נורווגיה
0.4182
1.186%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2512
1.209%
כתר
1
שוודיה
0.3802
0.502%
פרנק
1
שוויץ
3.6297
0.323%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0478
0.835%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0237
0.837%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2142
0.557%-

שער ביטקוין לתאריך 20/06/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/06/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6090
0.083%-
לישט
1
בריטניה
4.5412
0.482%
יין
100
יפן
3.3292
0.234%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0439
0.064%
דולר
1
אוסטרליה
2.4805
0.384%
דולר
1
קנדה
2.6975
0.245%
כתר
1
דנמרק
0.5416
0.074%
כתר
1
נורווגיה
0.4133
0.024%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2482
0.690%
כתר
1
שוודיה
0.3783
0.369%-
פרנק
1
שוויץ
3.6180
0.061%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0903
0.069%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2154
0.093%-

שער ביטקוין לתאריך 19/06/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/06/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/06/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6120
0.055%
לישט
1
בריטניה
4.5194
0.587%-
יין
100
יפן
3.3370
0.449%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0413
0.333%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4710
0.335%-
דולר
1
קנדה
2.6909
0.011%-
כתר
1
דנמרק
0.5412
0.331%-
כתר
1
נורווגיה
0.4132
0.193%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2465
1.190%
כתר
1
שוודיה
0.3797
0.289%-
פרנק
1
שוויץ
3.6158
ללא שינוי
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0938
0.041%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2156
0.093%