שער ביטקוין לתאריך 23/01/2019

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/01/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 22/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6900
0.216%-
לישט
1
בריטניה
4.7596
0.067%-
יין
100
יפן
3.3733
0.021%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1932
0.240%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6296
0.548%-
דולר
1
קנדה
2.7681
0.478%-
כתר
1
דנמרק
0.5615
0.266%-
כתר
1
נורווגיה
0.4293
0.533%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2653
0.450%-
כתר
1
שוודיה
0.4086
0.366%-
פרנק
1
שוויץ
3.7043
0.022%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2004
0.213%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.408%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2059
0.194%-

שער ביטקוין לתאריך 22/01/2019

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/01/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6980
0.163%
לישט
1
בריטניה
4.7628
0.287%-
יין
100
יפן
3.3726
0.089%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2033
0.109%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6441
0.245%-
דולר
1
קנדה
2.7814
0.040%-
כתר
1
דנמרק
0.5630
0.124%-
כתר
1
נורווגיה
0.4316
0.231%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2665
0.374%-
כתר
1
שוודיה
0.4101
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.7051
0.240%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2115
0.161%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.410%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
0.048%-

שער ביטקוין לתאריך 21/01/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/01/2019

שער ביטקוין לתאריך 20/01/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/01/2019

שער ביטקוין לתאריך 19/01/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/01/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/01/2019

טבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6920
0.108%
לישט
1
בריטניה
4.7765
0.334%
יין
100
יפן
3.3696
0.608%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2079
0.067%
דולר
1
אוסטרליה
2.6506
0.284%
דולר
1
קנדה
2.7825
0.220%
כתר
1
דנמרק
0.5637
0.071%
כתר
1
נורווגיה
0.4326
0.418%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2675
0.521%-
כתר
1
שוודיה
0.4101
0.293%
פרנק
1
שוויץ
3.7140
0.102%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2031
0.100%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.408%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2064
0.292%

שער ביטקוין לתאריך 18/01/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/01/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 17/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6880
0.272%
לישט
1
בריטניה
4.7606
0.592%
יין
100
יפן
3.3902
0.320%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2051
0.375%
דולר
1
אוסטרליה
2.6431
0.133%
דולר
1
קנדה
2.7764
0.170%
כתר
1
דנמרק
0.5633
0.356%
כתר
1
נורווגיה
0.4308
0.093%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2689
0.149%
כתר
1
שוודיה
0.4089
0.024%-
פרנק
1
שוויץ
3.7178
0.057%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1979
0.303%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.823%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2058
0.488%