שער ביטקוין לתאריך 23/07/2018

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 22/07/2018

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 21/07/2018

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/07/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6470
0.055%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.7431
0.032%-
יין
100
יפן
3.2436
0.412%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2454
0.224%
דולר
1
אוסטרליה
2.6865
0.097%
דולר
1
קנדה
2.7501
0.279%-
כתר
1
דנמרק
0.5696
0.229%
כתר
1
נורווגיה
0.4434
0.181%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2699
0.516%-
כתר
1
שוודיה
0.4091
0.049%
פרנק
1
שוויץ
3.6499
0.203%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1353
0.084%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2037
0.098%-

שער ביטקוין לתאריך 20/07/2018

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/07/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6490
0.192%
ליש"ט
1
בריטניה
4.7446
0.025%-
יין
100
יפן
3.2303
0.217%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2359
0.085%
דולר
1
אוסטרליה
2.6839
0.183%
דולר
1
קנדה
2.7578
0.273%
כתר
1
דנמרק
0.5683
0.106%
כתר
1
נורווגיה
0.4426
0.651%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2713
0.659%-
כתר
1
שוודיה
0.4089
0.463%-
פרנק
1
שוויץ
3.6425
0.066%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1396
0.199%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2039
0.147%

שער ביטקוין לתאריך 19/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/07/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6420
0.303%
ליש"ט
1
בריטניה
4.7458
1.016%-
יין
100
יפן
3.2233
0.105%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2323
0.463%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6790
0.383%-
דולר
1
קנדה
2.7503
0.398%-
כתר
1
דנמרק
0.5677
0.473%-
כתר
1
נורווגיה
0.4455
0.625%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2731
0.183%-
כתר
1
שוודיה
0.4108
0.484%-
פרנק
1
שוויץ
3.6401
0.236%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1294
0.319%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2036
0.394%

שער ביטקוין לתאריך 18/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/07/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 17/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6310
0.275%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.7945
0.799%-
יין
100
יפן
3.2267
0.438%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2520
0.323%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6893
0.577%-
דולר
1
קנדה
2.7613
0.325%-
כתר
1
דנמרק
0.5704
0.315%-
כתר
1
נורווגיה
0.4483
0.422%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2736
0.905%-
כתר
1
שוודיה
0.4128
0.024%-
פרנק
1
שוויץ
3.6487
0.030%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1131
0.351%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0240
0.415%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2028
0.295%-