שער ביטקוין לתאריך 28/09/2020

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 28/09/2020

שער ביטקוין לתאריך 27/09/2020

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 27/09/2020

שער ביטקוין לתאריך 26/09/2020

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/09/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 25/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4670
0.316%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4326
0.133%
ין
100
יפן
3.2911
0.200%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0488
0.022%
דולר
1
אוסטרליה
2.4550
0.339%
דולר
1
קנדה
2.5976
0.062%
כתר
1
דנמרק
0.5439
0.018%
כתר
1
נורווגיה
0.3647
0.220%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2061
1.029%
כתר
1
שוודיה
0.3812
0.314%-
פרנק
1
שוויץ
3.7453
0.258%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8900
0.314%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.435%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2198
0.317%-

שער ביטקוין לתאריך 25/09/2020

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 25/09/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 24/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4780
0.958%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4267
0.979%
ין
100
יפן
3.2977
0.448%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0479
0.317%
דולר
1
אוסטרליה
2.4467
0.342%-
דולר
1
קנדה
2.5960
0.395%
כתר
1
דנמרק
0.5438
0.314%
כתר
1
נורווגיה
0.3639
0.791%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2040
0.344%
כתר
1
שוודיה
0.3824
0.984%-
פרנק
1
שוויץ
3.7550
0.195%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9054
0.947%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.877%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2205
1.054%

שער ביטקוין לתאריך 24/09/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 24/09/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 23/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4450
0.116%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3838
0.745%-
ין
100
יפן
3.2830
0.249%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0351
0.257%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4551
1.167%-
דולר
1
קנדה
2.5858
0.043%-
כתר
1
דנמרק
0.5421
0.276%-
כתר
1
נורווגיה
0.3668
0.677%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2033
1.930%-
כתר
1
שוודיה
0.3862
0.643%-
פרנק
1
שוויץ
3.7477
0.367%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8594
0.136%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2182
0.137%-

שער ביטקוין לתאריך 23/09/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/09/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 22/09/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4410
0.029%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4167
0.271%-
ין
100
יפן
3.2912
0.484%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0455
0.298%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4841
0.592%-
דולר
1
קנדה
2.5869
0.481%-
כתר
1
דנמרק
0.5436
0.312%-
כתר
1
נורווגיה
0.3693
0.912%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2073
0.778%
כתר
1
שוודיה
0.3887
0.282%-
פרנק
1
שוויץ
3.7615
0.225%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8528
0.029%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2185
0.228%-