שערי חליפין יומיים לתאריך 21/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7430
0.727%
לישט
1
בריטניה
4.7860
0.176%
יין
100
יפן
3.3095
0.166%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2643
0.362%
דולר
1
אוסטרליה
2.7072
0.107%
דולר
1
קנדה
2.8174
0.043%-
כתר
1
דנמרק
0.5714
0.369%
כתר
1
נורווגיה
0.4384
0.160%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2673
1.020%
כתר
1
שוודיה
0.4131
0.291%
פרנק
1
שוויץ
3.7640
0.540%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2724
0.674%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0247
0.407%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2085
0.482%

שער ביטקוין לתאריך 21/11/2018

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/11/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7160
0.216%
לישט
1
בריטניה
4.7776
0.107%
יין
100
יפן
3.3040
0.474%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2489
0.307%
דולר
1
אוסטרליה
2.7043
0.166%-
דולר
1
קנדה
2.8186
0.053%
כתר
1
דנמרק
0.5693
0.300%
כתר
1
נורווגיה
0.4377
0.319%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2646
0.263%-
כתר
1
שוודיה
0.4119
0.073%-
פרנק
1
שוויץ
3.7438
0.607%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2371
0.203%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0246
0.408%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2075
0.436%

שער ביטקוין לתאריך 20/11/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/11/2018

שער ביטקוין לתאריך 19/11/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/11/2018

שער ביטקוין לתאריך 18/11/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/11/2018

שער ביטקוין לתאריך 17/11/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/11/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 16/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7170
0.595%
לישט
1
בריטניה
4.7507
0.604%
יין
100
יפן
3.2799
0.681%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2169
0.924%
דולר
1
אוסטרליה
2.6974
0.477%
דולר
1
קנדה
2.8234
1.056%
כתר
1
דנמרק
0.5651
0.929%
כתר
1
נורווגיה
0.4383
0.666%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2616
0.848%
כתר
1
שוודיה
0.4106
0.810%
פרנק
1
שוויץ
3.6915
0.392%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2359
0.603%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0246
0.820%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2075
0.826%

שער ביטקוין לתאריך 16/11/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/11/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 15/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6950
0.081%-
לישט
1
בריטניה
4.7222
1.314%-
יין
100
יפן
3.2577
0.320%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1783
0.213%
דולר
1
אוסטרליה
2.6846
0.788%
דולר
1
קנדה
2.7939
0.021%-
כתר
1
דנמרק
0.5599
0.197%
כתר
1
נורווגיה
0.4354
0.276%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2594
1.013%
כתר
1
שוודיה
0.4073
0.345%
פרנק
1
שוויץ
3.6771
0.401%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2045
0.144%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2058
0.146%-