שערי חליפין יומיים לתאריך 25/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6230
0.416%
לישט
1
בריטניה
4.7887
0.474%
יין
100
יפן
3.2898
1.644%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1018
0.061%
דולר
1
אוסטרליה
2.5741
0.523%
דולר
1
קנדה
2.6982
0.274%-
כתר
1
דנמרק
0.5494
0.018%
כתר
1
נורווגיה
0.4248
0.402%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2507
0.360%
כתר
1
שוודיה
0.3931
0.025%
פרנק
1
שוויץ
3.6484
0.963%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1099
0.464%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2099
0.479%

שער ביטקוין לתאריך 25/03/2019

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 25/03/2019

שער ביטקוין לתאריך 24/03/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 24/03/2019

שער ביטקוין לתאריך 23/03/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/03/2019

שער ביטקוין לתאריך 22/03/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/03/2019

שער ביטקוין לתאריך 21/03/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/03/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6080
0.055%
לישט
1
בריטניה
4.7661
0.432%-
יין
100
יפן
3.2366
0.025%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0993
0.161%
דולר
1
אוסטרליה
2.5607
0.055%
דולר
1
קנדה
2.7056
0.243%-
כתר
1
דנמרק
0.5493
0.164%
כתר
1
נורווגיה
0.4231
0.095%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2498
0.120%-
כתר
1
שוודיה
0.3930
0.409%
פרנק
1
שוויץ
3.6136
0.272%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0863
0.016%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2089
0.048%

שער ביטקוין לתאריך 20/03/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/03/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/03/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6060
0.139%
לישט
1
בריטניה
4.7868
0.367%
יין
100
יפן
3.2374
0.254%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0927
0.090%
דולר
1
אוסטרליה
2.5593
0.047%
דולר
1
קנדה
2.7122
0.411%
כתר
1
דנמרק
0.5484
0.091%
כתר
1
נורווגיה
0.4227
0.047%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2501
0.200%-
כתר
1
שוודיה
0.3914
0.128%
פרנק
1
שוויץ
3.6038
0.136%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0855
0.118%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2088
0.530%

שער ביטקוין לתאריך 19/03/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/03/2019