שער יציג לתאריך 28/04/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7610 0.186%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4852 0.064%-
יין 100 יפן 3.4772 2.593%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2717 0.110%
דולר 1 אוסטרליה 2.8778 0.293%
דולר 1 קנדה 2.9995 0.425%
כתר 1 דנמרק 0.5739 0.087%
כתר 1 נורווגיה 0.4624 0.065%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2608 0.382%-
כתר 1 שוודיה 0.4670 0.560%
פרנק 1 שוויץ 3.8891 0.333%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3041 0.194%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 0.400%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4235 0.189%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                              85.005              0.062%

שער יציג לתאריך 27/04/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7680 0.133%
ליש"ט 1 בריטניה 5.4887 0.130%
יין 100 יפן 3.3893 0.209%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2670 0.405%
דולר 1 אוסטרליה 2.8694 1.487%-
דולר 1 קנדה 2.9868 0.292%
כתר 1 דנמרק 0.5734 0.403%
כתר 1 נורווגיה 0.4621 0.632%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2618 0.731%
כתר 1 שוודיה 0.4644 0.086%
פרנק 1 שוויץ 3.8762 0.318%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3144 0.121%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.402%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4243 0.118%

שער נומינאלי אפקטיבי                                               84.952             0.289%

שער יציג לתאריך 26/04/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7630 0.291%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4816 0.730%
יין 100 יפן 3.3964 0.150%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2498 0.014%
דולר 1 אוסטרליה 2.9127 0.103%
דולר 1 קנדה 2.9781 0.168%
כתר 1 דנמרק 0.5711 0.018%
כתר 1 נורווגיה 0.4592 0.218%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2599 0.230%-
כתר 1 שוודיה 0.4640 0.086%
פרנק 1 שוויץ 3.8639 0.158%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3080 0.250%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 0.400%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4238 0.282%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                               84.708              0.087%-

שער יציג לתאריך 25/04/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7740 0.266%
ליש"ט 1 בריטניה 5.4419 0.627%
יין 100 יפן 3.3913 1.128%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2492 0.298%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9097 0.997%-
דולר 1 קנדה 2.9731 0.054%
כתר 1 דנמרק 0.5710 0.297%-
כתר 1 נורווגיה 0.4582 1.058%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2605 1.326%-
כתר 1 שוודיה 0.4636 0.151%-
פרנק 1 שוויץ 3.8700 0.137%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3213 0.339%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.402%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4250 0.259%

שער נומינאלי אפקטיבי                                               84.782            0.125%-

שער יציג לתאריך 21/04/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7640 0.160%
ליש"ט 1 בריטניה 5.4080 0.067%
יין 100 יפן 3.4300 0.352%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2619 0.309%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9390 0.020%
דולר 1 קנדה 2.9715 0.152%
כתר 1 דנמרק 0.5727 0.296%-
כתר 1 נורווגיה 0.4631 0.065%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2640 0.377%-
כתר 1 שוודיה 0.4643 0.429%-
פרנק 1 שוויץ 3.8753 0.923%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3033 0.159%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0249 0.403%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4239 0.165%

שער נומינאלי אפקטיבי                                               84.888            0.026%-

שער יציג לתאריך 20/04/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7580 0.133%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4044 0.109%-
יין 100 יפן 3.4421 0.012%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2751 0.176%
דולר 1 אוסטרליה 2.9384 0.174%
דולר 1 קנדה 2.9670 0.243%
כתר 1 דנמרק 0.5744 0.157%
כתר 1 נורווגיה 0.4628 0.347%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2650 0.569%
כתר 1 שוודיה 0.4663 0.280%
פרנק 1 שוויץ 3.9114 0.115%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.2949 0.314%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0248 0.800%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4232 0.142%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                               84.910              0.040%

שער יציג לתאריך 19/04/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7630 0.265%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4103 1.050%
יין 100 יפן 3.4417 1.101%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2676 0.077%
דולר 1 אוסטרליה 2.9333 0.877%
דולר 1 קנדה 2.9598 1.107%
כתר 1 דנמרק 0.5735 0.087%
כתר 1 נורווגיה 0.4612 0.831%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2635 2.053%
כתר 1 שוודיה 0.4650 0.108%
פרנק 1 שוויץ 3.9069 0.028%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3116 0.107%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4238 1.396%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                               84.876             0.072%

שער יציג לתאריך 18/04/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7730 0.317%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.3541 0.011%
יין 100 יפן 3.4800 0.523%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2643 0.016%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9078 0.380%-
דולר 1 קנדה 2.9274 0.641%-
כתר 1 דנמרק 0.5730 0.035%-
כתר 1 נורווגיה 0.4574 0.370%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2582 0.997%-
כתר 1 שוודיה 0.4645 0.043%
פרנק 1 שוויץ 3.9080 0.092%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3173 0.390%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4298 0.845%

שער נומינאלי אפקטיבי                                                84.815            0.273%-

שער יציג לתאריך 15/04/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7850 0.106%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.3535 0.077%-
יין 100 יפן 3.4619 0.213%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2650 0.023%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9189 0.017%
דולר 1 קנדה 2.9463 0.186%-
כתר 1 דנמרק 0.5732 ללא שינוי
כתר 1 נורווגיה 0.4591 0.044%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2608 0.077%
כתר 1 שוודיה 0.4643 0.151%-
פרנק 1 שוויץ 3.9116 0.341%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3381 0.060%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4262 0.094%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                              85.047             0.039%-

שער יציג לתאריך 14/04/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7890 0.424%
ליש"ט 1 בריטניה 5.3576 0.197%-
יין 100 יפן 3.4693 0.571%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2660 0.068%
דולר 1 אוסטרליה 2.9184 1.084%
דולר 1 קנדה 2.9518 0.227%
כתר 1 דנמרק 0.5732 0.070%
כתר 1 נורווגיה 0.4593 0.262%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2606 1.757%
כתר 1 שוודיה 0.4650 0.043%-
פרנק 1 שוויץ 3.9250 0.199%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3413 0.414%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.400%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4266 0.400%

שער נומינאלי אפקטיבי                                              85.081               0.182%

דילוג לתוכן