שערי חליפין יומיים לתאריך 31/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5290
0.028%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5749
0.572%
ין
100
יפן
3.2619
0.629%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9365
0.398%
דולר
1
אוסטרליה
2.4341
0.487%
דולר
1
קנדה
2.6797
0.627%-
כתר
1
דנמרק
0.5269
0.400%
כתר
1
נורווגיה
0.3830
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2331
3.438%-
כתר
1
שוודיה
0.3654
0.606%
פרנק
1
שוויץ
3.5750
0.574%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9763
0.036%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2185
0.137%

שער ביטקוין לתאריך 31/10/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 31/10/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 30/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5280
0.057%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5489
0.196%
ין
100
יפן
3.2415
0.009%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9209
0.194%
דולר
1
אוסטרליה
2.4223
0.124%
דולר
1
קנדה
2.6966
0.311%-
כתר
1
דנמרק
0.5248
0.191%
כתר
1
נורווגיה
0.3830
0.578%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2414
0.041%-
כתר
1
שוודיה
0.3632
0.138%
פרנק
1
שוויץ
3.5546
0.234%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9745
0.068%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2182
0.411%-

שער ביטקוין לתאריך 30/10/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 30/10/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5300
0.028%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5400
0.170%
ין
100
יפן
3.2412
0.132%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9133
0.092%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4193
0.398%
דולר
1
קנדה
2.7050
0.137%
כתר
1
דנמרק
0.5238
0.095%-
כתר
1
נורווגיה
0.3808
0.652%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2415
0.535%-
כתר
1
שוודיה
0.3627
0.548%-
פרנק
1
שוויץ
3.5463
0.025%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9779
0.046%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2191
0.091%

שער ביטקוין לתאריך 29/10/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 29/10/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/10/2019

שער ביטקוין לתאריך 28/10/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 28/10/2019

שער ביטקוין לתאריך 27/10/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 27/10/2019

שער ביטקוין לתאריך 26/10/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/10/2019

דילוג לתוכן