שערי חליפין יומיים לתאריך 30/09/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5430
0.198%
ליש"ט
1
בריטניה
3.9619
3.298%
ין
100
יפן
2.4549
0.450%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4858
1.674%
דולר
1
אוסטרליה
2.3088
0.984%
דולר
1
קנדה
2.5922
0.414%
כתר
1
דנמרק
0.4687
1.670%
כתר
1
נורווגיה
0.3323
1.404%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1978
0.508%
כתר
1
שוודיה
0.3190
2.080%
פרנק
1
שוויץ
3.6288
0.677%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9969
0.195%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1813
0.166%

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/09/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5360
ללא שינוי
ליש"ט
1
בריטניה
3.8354
1.514%
ין
100
יפן
2.4439
0.061%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4284
1.270%
דולר
1
אוסטרליה
2.2863
0.629%
דולר
1
קנדה
2.5815
0.428%
כתר
1
דנמרק
0.4610
1.252%
כתר
1
נורווגיה
0.3277
0.986%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1968
0.459%
כתר
1
שוודיה
0.3125
0.644%
פרנק
1
שוויץ
3.6044
0.893%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9872
0.006%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1810
ללא שינוי

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/09/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5360
1.347%
ליש"ט
1
בריטניה
3.7782
3.178%-
ין
100
יפן
2.4454
0.249%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3854
0.751%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2720
1.376%-
דולר
1
קנדה
2.5705
0.453%-
כתר
1
דנמרק
0.4553
0.741%-
כתר
1
נורווגיה
0.3245
2.728%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1959
0.407%-
כתר
1
שוודיה
0.3105
0.830%-
פרנק
1
שוויץ
3.5725
0.351%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9869
1.345%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
1.299%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1810
1.117%

שערי חליפין יומיים לתאריך 23/09/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4890
0.432%
ליש"ט
1
בריטניה
3.9022
0.659%-
ין
100
יפן
2.4515
0.690%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4110
0.461%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3037
0.078%-
דולר
1
קנדה
2.5822
0.151%
כתר
1
דנמרק
0.4587
0.456%-
כתר
1
נורווגיה
0.3336
0.566%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1967
0.304%-
כתר
1
שוודיה
0.3131
0.635%-
פרנק
1
שוויץ
3.5600
0.824%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9207
0.548%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.435%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1790
0.336%

שערי חליפין יומיים לתאריך 22/09/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4740
0.289%
ליש"ט
1
בריטניה
3.9281
0.003%
ין
100
יפן
2.4347
1.264%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4268
0.233%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3055
0.277%-
דולר
1
קנדה
2.5783
0.456%-
כתר
1
דנמרק
0.4608
0.238%-
כתר
1
נורווגיה
0.3355
0.089%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1973
0.509%
כתר
1
שוודיה
0.3151
0.127%
פרנק
1
שוויץ
3.5309
1.835%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8939
0.182%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1784
0.281%

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/09/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4640
0.727%
ליש"ט
1
בריטניה
3.9280
0.249%-
ין
100
יפן
2.4043
0.355%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4348
0.186%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3119
0.134%
דולר
1
קנדה
2.5901
0.023%
כתר
1
דנמרק
0.4619
0.173%-
כתר
1
נורווגיה
0.3352
0.060%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1963
1.186%
כתר
1
שוודיה
0.3147
0.975%-
פרנק
1
שוויץ
3.5969
0.957%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8850
0.717%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.881%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1779
0.565%

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/09/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4390
0.290%-
ליש"ט
1
בריטניה
3.9378
0.393%
ין
100
יפן
2.3958
0.324%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4412
0.015%
דולר
1
אוסטרליה
2.3088
0.165%
דולר
1
קנדה
2.5895
0.050%-
כתר
1
דנמרק
0.4627
0.022%
כתר
1
נורווגיה
0.3350
0.060%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1940
0.154%-
כתר
1
שוודיה
0.3178
0.345%-
פרנק
1
שוויץ
3.5628
0.190%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8502
0.284%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1769
0.282%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/09/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4490
0.145%
ליש"ט
1
בריטניה
3.9224
0.120%
ין
100
יפן
2.4036
0.108%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4407
0.292%
דולר
1
אוסטרליה
2.3050
0.309%
דולר
1
קנדה
2.5908
0.035%-
כתר
1
דנמרק
0.4626
0.282%
כתר
1
נורווגיה
0.3352
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.1943
0.359%-
כתר
1
שוודיה
0.3189
0.094%-
פרנק
1
שוויץ
3.5696
0.056%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8640
0.130%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1774
0.056%

שערי חליפין יומיים לתאריך 16/09/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4440
0.058%
ליש"ט
1
בריטניה
3.9177
0.936%-
ין
100
יפן
2.4010
0.150%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4307
0.137%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2979
0.717%-
דולר
1
קנדה
2.5917
0.678%-
כתר
1
דנמרק
0.4613
0.152%-
כתר
1
נורווגיה
0.3352
1.354%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1950
0.612%-
כתר
1
שוודיה
0.3192
0.685%-
פרנק
1
שוויץ
3.5716
0.540%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8577
0.072%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1773
0.113%

שערי חליפין יומיים לתאריך 15/09/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4420
0.175%
ליש"ט
1
בריטניה
3.9547
0.343%-
ין
100
יפן
2.3974
0.025%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4354
0.067%
דולר
1
אוסטרליה
2.3145
0.299%
דולר
1
קנדה
2.6094
0.230%
כתר
1
דנמרק
0.4620
0.065%
כתר
1
נורווגיה
0.3398
0.059%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1962
0.356%-
כתר
1
שוודיה
0.3214
0.124%-
פרנק
1
שוויץ
3.5910
0.470%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8542
0.291%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.441%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1771
0.056%-
דילוג לתוכן