שערי חליפין יומיים לתאריך 30/05/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5610
0.364%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5772
0.541%-
יין
100
יפן
3.2089
0.090%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9684
0.951%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6527
0.207%-
דולר
1
קנדה
2.6434
0.384%-
כתר
1
דנמרק
0.5334
0.947%-
כתר
1
נורווגיה
0.4223
0.705%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2729
1.338%-
כתר
1
שוודיה
0.4069
1.166%-
פרנק
1
שוויץ
3.6455
0.795%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0224
0.286%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1970
0.253%-

שער יציג לתאריך 26/05/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5740
0.056%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6021
0.630%-
יין
100
יפן
3.2118
0.400%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0065
0.085%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6582
0.416%-
דולר
1
קנדה
2.6536
0.330%-
כתר
1
דנמרק
0.5385
0.056%-
כתר
1
נורווגיה
0.4253
1.001%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2766
0.216%-
כתר
1
שוודיה
0.4117
0.121%-
פרנק
1
שוויץ
3.6747
0.060%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0368
0.032%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1975
0.051%-

שער נומינאלי אפקטיבי    78.635     0.128%-

שער יציג לתאריך 25/05/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5760
0.473%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6313
0.539%-
יין
100
יפן
3.1990
0.516%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0099
0.231%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6693
0.614%-
דולר
1
קנדה
2.6624
0.087%
כתר
1
דנמרק
0.5388
0.259%-
כתר
1
נורווגיה
0.4296
0.350%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2772
0.108%
כתר
1
שוודיה
0.4122
0.170%-
פרנק
1
שוויץ
3.6769
0.060%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0384
0.498%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1976
0.604%-

שער נומינאלי אפקטיבי    78.736     0.302%-

שער יציג לתאריך 24/05/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5930
0.111%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6564
0.049%
יין
100
יפן
3.2156
0.264%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0192
0.409%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6858
0.204%-
דולר
1
קנדה
2.6601
0.214%-
כתר
1
דנמרק
0.5402
0.369%-
כתר
1
נורווגיה
0.4281
0.511%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2769
2.102%
כתר
1
שוודיה
0.4129
0.217%-
פרנק
1
שוויץ
3.6791
0.425%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0636
0.113%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0238
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1988
0.151%

שער נומינאלי אפקטיבי    78.975     0.067%-

שער יציג לתאריך 23/05/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5890
0.195%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6541
0.103%-
יין
100
יפן
3.2241
0.289%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0357
0.261%
דולר
1
אוסטרליה
2.6913
0.606%
דולר
1
קנדה
2.6658
0.464%
כתר
1
דנמרק
0.5422
0.240%
כתר
1
נורווגיה
0.4303
0.256%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2712
0.331%-
כתר
1
שוודיה
0.4138
0.608%
פרנק
1
שוויץ
3.6948
0.171%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0579
0.111%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0238
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1985
0.202%

שער נומינאלי אפקטיבי     79.027      0.193%

שער יציג לתאריך 22/05/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5820
0.306%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6589
0.101%-
יין
100
יפן
3.2148
0.295%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0252
0.592%
דולר
1
אוסטרליה
2.6751
0.082%
דולר
1
קנדה
2.6535
0.363%
כתר
1
דנמרק
0.5409
0.576%
כתר
1
נורווגיה
0.4292
0.657%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2721
0.703%
כתר
1
שוודיה
0.4113
0.464%
פרנק
1
שוויץ
3.6885
0.447%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0523
0.227%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0238
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1981
0.202%-

שער נומינאלי אפקטיבי     78.875       0.160%

שער יציג לתאריך 19/05/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5930
0.333%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6636
0.766%-
יין
100
יפן
3.2243
1.019%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0015
0.247%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6729
0.365%-
דולר
1
קנדה
2.6439
0.011%
כתר
1
דנמרק
0.5378
0.241%-
כתר
1
נורווגיה
0.4264
0.047%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2702
1.275%
כתר
1
שוודיה
0.4094
0.341%-
פרנק
1
שוויץ
3.6721
0.428%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0638
0.413%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0238
0.418%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1985
0.251%-

שער נומינאלי אפקטיבי     78.749      0.415%-

שער יציג לתאריך 18/05/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6050
0.056%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6996
0.541%
יין
100
יפן
3.2575
1.670%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0114
0.225%
דולר
1
אוסטרליה
2.6827
0.566%
דולר
1
קנדה
2.6436
0.053%-
כתר
1
דנמרק
0.5391
0.223%
כתר
1
נורווגיה
0.4262
0.187%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2668
2.982%-
כתר
1
שוודיה
0.4108
0.097%
פרנק
1
שוויץ
3.6879
0.691%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0848
0.138%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1990
ללא שינוי

שער נומינאלי אפקטיבי    79.078     0.007%

שער יציג לתאריך 17/05/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6030
0.083%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6743
0.696%
יין
100
יפן
3.2040
1.041%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0024
0.429%
דולר
1
אוסטרליה
2.6676
0.202%-
דולר
1
קנדה
2.6450
0.076%-
כתר
1
דנמרק
0.5379
0.411%
כתר
1
נורווגיה
0.4270
0.589%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2750
0.255%
כתר
1
שוודיה
0.4104
0.122%
פרנק
1
שוויץ
3.6626
0.676%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0778
0.081%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1990
0.050%-

שער נומינאלי אפקטיבי    79.072     0.141%

שער יציג לתאריך 16/05/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6060
0.222%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6420
0.236%-
יין
100
יפן
3.1710
0.069%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9853
1.029%
דולר
1
אוסטרליה
2.6730
0.172%-
דולר
1
קנדה
2.6470
0.201%
כתר
1
דנמרק
0.5357
1.037%
כתר
1
נורווגיה
0.4245
0.450%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2743
0.809%
כתר
1
שוודיה
0.4099
0.515%
פרנק
1
שוויץ
3.6380
0.893%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0819
0.225%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1991
0.050%

שער נומינאלי אפקטיבי      78.961     0.475%

דילוג לתוכן