שער יציג לתאריך 31/08/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9300 0.204%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0539 0.040%
יין 100 יפן 3.2382 0.102%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4035 0.562%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8000 0.536%-
דולר 1 קנדה 2.9656 0.252%-
כתר 1 דנמרק 0.5901 0.556%-
כתר 1 נורווגיה 0.4715 0.674%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2949 1.107%-
כתר 1 שוודיה 0.4634 0.366%-
פרנק 1 שוויץ 4.0720 0.162%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5451 0.239%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 0.385%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5019 0.200%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.151%-

שער יציג לתאריך 28/08/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9220 0.153%-
ליש"ט 1 בריטניה 6.0515 0.234%-
יין 100 יפן 3.2415 0.781%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4284 0.097%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8151 0.346%
דולר 1 קנדה 2.9731 0.003%
כתר 1 דנמרק 0.5934 0.084%-
כתר 1 נורווגיה 0.4747 0.721%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2982 0.467%-
כתר 1 שוודיה 0.4651 0.497%
פרנק 1 שוויץ 4.0786 0.906%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5319 0.166%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 0.383%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5009 0.179%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.084%-

שער יציג לתאריך 27/08/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9280 0.179%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0657 0.735%-
יין 100 יפן 3.2670 0.466%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4327 0.943%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8054 0.229%
דולר 1 קנדה 2.9730 0.633%
כתר 1 דנמרק 0.5939 0.951%-
כתר 1 נורווגיה 0.4713 0.191%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2996 0.201%
כתר 1 שוודיה 0.4628 0.022%-
פרנק 1 שוויץ 4.1159 0.807%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5411 0.161%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 0.385%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5018 0.200%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.232%-

שער יציג לתאריך 26/08/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9210 1.475%
ליש"ט 1 בריטניה 6.1106 0.062%
יין 100 יפן 3.2823 1.919%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4749 0.551%
דולר 1 אוסטרליה 2.7990 0.287%
דולר 1 קנדה 2.9543 0.634%
כתר 1 דנמרק 0.5996 0.570%
כתר 1 נורווגיה 0.4704 0.466%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2990 1.014%
כתר 1 שוודיה 0.4629 0.729%-
פרנק 1 שוויץ 4.1494 1.116%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5322 1.523%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 1.563%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5008 1.500%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.995%

שער יציג לתאריך 25/08/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8640 0.361%-
ליש"ט 1 בריטניה 6.1068 0.174%
יין 100 יפן 3.2205 0.254%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4504 0.175%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7910 0.325%-
דולר 1 קנדה 2.9357 0.335%
כתר 1 דנמרק 0.5962 0.201%-
כתר 1 נורווגיה 0.4726 0.526%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2960 1.024%
כתר 1 שוודיה 0.4663 0.576%-
פרנק 1 שוויץ 4.1036 0.581%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4492 0.397%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.389%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4934 0.363%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.120%-

שער יציג לתאריך 24/08/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8780 0.103%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0962 0.199%
יין 100 יפן 3.2287 2.466%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4582 2.349%
דולר 1 אוסטרליה 2.8001 1.210%-
דולר 1 קנדה 2.9259 1.129%-
כתר 1 דנמרק 0.5974 2.365%
כתר 1 נורווגיה 0.4751 0.870%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2930 2.463%-
כתר 1 שוודיה 0.4690 2.558%
פרנק 1 שוויץ 4.1276 2.146%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4709 0.070%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4952 0.061%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.714%

שער יציג לתאריך 21/08/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8740 0.232%-
ליש"ט 1 בריטניה 6.0841 0.030%
יין 100 יפן 3.1510 0.549%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3559 0.306%
דולר 1 אוסטרליה 2.8344 0.183%-
דולר 1 קנדה 2.9593 0.081%
כתר 1 דנמרק 0.5836 0.309%
כתר 1 נורווגיה 0.4710 0.234%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3004 0.100%
כתר 1 שוודיה 0.4573 0.066%
פרנק 1 שוויץ 4.0409 0.305%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4671 0.237%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4949 0.202%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.044%

שער יציג לתאריך 20/08/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8830 0.129%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0823 0.148%
יין 100 יפן 3.1338 0.497%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3426 1.453%
דולר 1 אוסטרליה 2.8396 0.333%-
דולר 1 קנדה 2.9569 0.334%-
כתר 1 דנמרק 0.5818 1.447%
כתר 1 נורווגיה 0.4699 0.643%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3001 0.200%-
כתר 1 שוודיה 0.4570 0.994%
פרנק 1 שוויץ 4.0286 1.196%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4801 0.155%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.389%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4959 0.141%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.458%

שער יציג לתאריך 19/08/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8780 1.280%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0733 1.035%
יין 100 יפן 3.1183 1.201%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2804 1.034%
דולר 1 אוסטרליה 2.8491 1.341%
דולר 1 קנדה 2.9668 1.488%
כתר 1 דנמרק 0.5735 1.039%
כתר 1 נורווגיה 0.4669 0.755%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3007 1.382%
כתר 1 שוודיה 0.4525 0.667%
פרנק 1 שוויץ 3.9810 1.652%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4716 1.258%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 1.181%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4952 1.268%

שער נומינאלי אפקטיבי 1.207%

שער יציג לתאריך 18/08/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8290 0.499%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0111 0.915%
יין 100 יפן 3.0813 0.729%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2366 0.334%
דולר 1 אוסטרליה 2.8114 0.447%
דולר 1 קנדה 2.9233 0.831%
כתר 1 דנמרק 0.5676 0.318%
כתר 1 נורווגיה 0.4634 0.499%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2966 0.542%
כתר 1 שוודיה 0.4495 0.357%
פרנק 1 שוויץ 3.9163 0.591%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4036 0.545%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.395%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4890 0.493%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.424%

דילוג לתוכן