שער יציג לתאריך 30/06/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7690 0.816%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9262 0.695%-
יין 100 יפן 3.0800 0.427%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2194 0.173%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8952 0.577%-
דולר 1 קנדה 3.0433 0.941%-
כתר 1 דנמרק 0.5655 0.194%-
כתר 1 נורווגיה 0.4803 0.083%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3081 0.741%-
כתר 1 שוודיה 0.4576 0.197%
פרנק 1 שוויץ 4.0540 0.476%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3171 0.817%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.794%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4940 0.803%-

שער נומינאלי אפקטיבי -0.518%

שער יציג לתאריך 29/06/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8000 0.211%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9677 0.147%-
יין 100 יפן 3.0932 0.654%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2267 0.567%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9120 0.349%-
דולר 1 קנדה 3.0722 0.081%
כתר 1 דנמרק 0.5666 0.562%-
כתר 1 נורווגיה 0.4799 1.316%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3104 0.831%-
כתר 1 שוודיה 0.4567 0.631%-
פרנק 1 שוויץ 4.0734 0.209%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3609 0.232%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0252 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4980 0.141%

שער נומינאלי אפקטיבי -0.190%

שער יציג לתאריך 26/06/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7920 0.584%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9765 0.818%
יין 100 יפן 3.0731 0.781%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2508 0.654%
דולר 1 אוסטרליה 2.9222 0.178%
דולר 1 קנדה 3.0697 0.864%
כתר 1 דנמרק 0.5698 0.636%
כתר 1 נורווגיה 0.4863 0.725%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3130 0.482%
כתר 1 שוודיה 0.4596 0.393%
פרנק 1 שוויץ 4.0649 1.215%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3485 0.589%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0252 0.800%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4973 0.627%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.629%

שער יציג לתאריך 25/06/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7700 0.239%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9280 0.054%
יין 100 יפן 3.0493 0.441%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2232 0.126%
דולר 1 אוסטרליה 2.9170 0.106%
דולר 1 קנדה 3.0434 0.471%-
כתר 1 דנמרק 0.5662 0.177%
כתר 1 נורווגיה 0.4828 0.374%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3115 0.419%
כתר 1 שוודיה 0.4578 ללא שינוי
פרנק 1 שוויץ 4.0161 0.503%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3172 0.166%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4942 0.223%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.136%

שער יציג לתאריך 24/06/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7610 0.476%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9248 0.667%-
יין 100 יפן 3.0359 0.583%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2179 0.446%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9139 0.003%-
דולר 1 קנדה 3.0578 0.121%-
כתר 1 דנמרק 0.5652 0.440%-
כתר 1 נורווגיה 0.4810 0.763%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3102 0.032%-
כתר 1 שוודיה 0.4578 0.392%-
פרנק 1 שוויץ 4.0364 0.378%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3084 0.469%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4931 0.464%-

שער נומינאלי אפקטיבי -0.458%

שער יציג לתאריך 23/06/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7790 1.409%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9646 1.654%-
יין 100 יפן 3.0537 1.826%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2368 2.611%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9140 2.064%-
דולר 1 קנדה 3.0615 2.316%-
כתר 1 דנמרק 0.5677 2.641%-
כתר 1 נורווגיה 0.4847 2.278%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3103 1.710%-
כתר 1 שוודיה 0.4596 2.482%-
פרנק 1 שוויץ 4.0517 2.669%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3334 1.412%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 1.181%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4954 1.413%-

שער נומינאלי אפקטיבי -1.968%

שער יציג לתאריך 22/06/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8330 0.026%-
ליש"ט 1 בריטניה 6.0649 0.257%-
יין 100 יפן 3.1105 0.103%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3504 0.360%
דולר 1 אוסטרליה 2.9754 0.060%-
דולר 1 קנדה 3.1341 0.076%-
כתר 1 דנמרק 0.5831 0.361%
כתר 1 נורווגיה 0.4960 0.834%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3157 1.056%
כתר 1 שוודיה 0.4713 0.277%
פרנק 1 שוויץ 4.1628 0.289%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4098 0.026%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.392%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5025 0.040%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.154%

שער יציג לתאריך 19/06/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8340 0.577%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0805 0.176%
יין 100 יפן 3.1137 0.129%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3348 0.313%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9772 0.391%-
דולר 1 קנדה 3.1365 0.032%
כתר 1 דנמרק 0.5810 0.326%-
כתר 1 נורווגיה 0.4919 0.344%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3124 0.224%-
כתר 1 שוודיה 0.4700 0.739%-
פרנק 1 שוויץ 4.1508 0.295%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4112 0.623%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.791%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5027 0.620%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.123%

שער יציג לתאריך 18/06/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8120 0.781%-
ליש"ט 1 בריטניה 6.0698 0.430%
יין 100 יפן 3.1097 0.274%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3484 0.423%
דולר 1 אוסטרליה 2.9889 1.308%
דולר 1 קנדה 3.1355 0.449%
כתר 1 דנמרק 0.5829 0.396%
כתר 1 נורווגיה 0.4936 0.464%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.3131 1.327%
כתר 1 שוודיה 0.4735 0.809%
פרנק 1 שוויץ 4.1631 0.526%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3777 0.747%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 0.394%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4996 0.774%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.040%

שער יציג לתאריך 17/06/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8420 0.183%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0438 1.160%
יין 100 יפן 3.1012 0.116%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3301 0.334%
דולר 1 אוסטרליה 2.9503 0.633%-
דולר 1 קנדה 3.1215 0.444%
כתר 1 דנמרק 0.5806 0.328%
כתר 1 נורווגיה 0.4959 0.486%
רנד 1 דרום אפריקה 0.3090 0.227%
כתר 1 שוודיה 0.4697 0.192%
פרנק 1 שוויץ 4.1413 0.654%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4182 0.144%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5035 0.179%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.320%

דילוג לתוכן