שערי חליפין יומיים לתאריך 31/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6420
0.790%-
לישט
1
בריטניה
4.7880
0.379%-
יין
100
יפן
3.3542
0.009%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1856
0.267%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6508
0.386%
דולר
1
קנדה
2.7725
0.061%-
כתר
1
דנמרק
0.5607
0.267%-
כתר
1
נורווגיה
0.4335
0.231%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2742
1.631%
כתר
1
שוודיה
0.4037
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.6675
0.342%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1328
0.867%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.823%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
0.960%-

שער ביטקוין לתאריך 31/01/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 31/01/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 30/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6710
0.190%-
לישט
1
בריטניה
4.8062
0.596%-
יין
100
יפן
3.3539
0.196%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1968
0.212%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6406
0.209%
דולר
1
קנדה
2.7742
0.004%-
כתר
1
דנמרק
0.5622
0.213%-
כתר
1
נורווגיה
0.4325
0.162%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2698
0.037%
כתר
1
שוודיה
0.4037
0.591%-
פרנק
1
שוויץ
3.6801
0.629%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1777
0.112%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
0.410%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2083
0.096%-

שער ביטקוין לתאריך 30/01/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 30/01/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6780
0.054%-
לישט
1
בריטניה
4.8350
0.045%-
יין
100
יפן
3.3605
0.045%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2057
0.095%
דולר
1
אוסטרליה
2.6351
0.197%-
דולר
1
קנדה
2.7743
0.219%-
כתר
1
דנמרק
0.5634
0.107%
כתר
1
נורווגיה
0.4332
0.324%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2697
0.037%
כתר
1
שוודיה
0.4061
0.049%
פרנק
1
שוויץ
3.7034
0.116%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1835
0.046%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2085
0.096%-

שער ביטקוין לתאריך 29/01/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 29/01/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/01/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6800
0.136%-
לישט
1
בריטניה
4.8372
0.378%
יין
100
יפן
3.3620
0.188%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2017
0.652%
דולר
1
אוסטרליה
2.6403
0.913%
דולר
1
קנדה
2.7804
0.521%
כתר
1
דנמרק
0.5628
0.662%
כתר
1
נורווגיה
0.4318
0.442%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2696
0.372%
כתר
1
שוודיה
0.4059
0.123%
פרנק
1
שוויץ
3.7077
0.230%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1859
0.141%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2087
1.311%

שער ביטקוין לתאריך 28/01/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 28/01/2019

שער ביטקוין לתאריך 27/01/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 27/01/2019

שער ביטקוין לתאריך 26/01/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/01/2019

דילוג לתוכן