שער ביטקוין לתאריך 30/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 30/06/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6500
0.027%
ליש"ט
1
בריטניה
4.8075
0.681%
יין
100
יפן
3.2965
0.429%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2551
0.693%
דולר
1
אוסטרליה
2.6989
0.728%
דולר
1
קנדה
2.7610
0.568%
כתר
1
דנמרק
0.5709
0.652%
כתר
1
נורווגיה
0.4486
0.515%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2661
0.910%
כתר
1
שוודיה
0.4088
0.789%
פרנק
1
שוויץ
3.6773
0.569%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1406
0.010%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2040
0.049%-

שער ביטקוין לתאריך 29/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 29/06/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6490
0.082%
ליש"ט
1
בריטניה
4.7750
0.589%-
יין
100
יפן
3.3107
0.115%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2258
0.241%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6794
0.546%-
דולר
1
קנדה
2.7454
0.120%
כתר
1
דנמרק
0.5672
0.229%-
כתר
1
נורווגיה
0.4463
0.134%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2637
1.051%-
כתר
1
שוודיה
0.4056
0.904%-
פרנק
1
שוויץ
3.6565
0.392%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1401
0.092%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2041
0.147%

שער ביטקוין לתאריך 28/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 28/06/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 27/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6460
0.413%
ליש"ט
1
בריטניה
4.8033
0.108%-
יין
100
יפן
3.3069
0.196%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2360
0.050%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6941
0.313%
דולר
1
קנדה
2.7421
0.653%
כתר
1
דנמרק
0.5685
0.053%-
כתר
1
נורווגיה
0.4469
0.089%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2665
0.485%-
כתר
1
שוודיה
0.4093
0.122%-
פרנק
1
שוויץ
3.6709
0.019%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1354
0.346%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2038
0.444%

שער ביטקוין לתאריך 27/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 27/06/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 26/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6310
0.415%
ליש"ט
1
בריטניה
4.8085
0.196%
יין
100
יפן
3.3134
0.418%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2381
0.324%
דולר
1
אוסטרליה
2.6857
0.052%
דולר
1
קנדה
2.7243
0.173%
כתר
1
דנמרק
0.5688
0.335%
כתר
1
נורווגיה
0.4473
0.314%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2678
0.225%
כתר
1
שוודיה
0.4098
0.564%
פרנק
1
שוויץ
3.6716
0.303%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1177
0.438%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2029
0.247%

שער ביטקוין לתאריך 26/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/06/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 25/06/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6160
0.028%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.7991
0.212%-
יין
100
יפן
3.2996
0.475%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2244
0.192%
דולר
1
אוסטרליה
2.6843
0.213%
דולר
1
קנדה
2.7196
0.040%-
כתר
1
דנמרק
0.5669
0.212%
כתר
1
נורווגיה
0.4459
0.358%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2672
0.037%-
כתר
1
שוודיה
0.4075
0.245%-
פרנק
1
שוויץ
3.6605
0.156%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0954
0.002%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2024
ללא שינוי
דילוג לתוכן