שערי חליפין יומיים לתאריך 29/07/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3910
1.223%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1448
0.399%-
ין
100
יפן
2.5522
0.810%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4710
0.198%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3820
0.564%-
דולר
1
קנדה
2.6505
0.986%-
כתר
1
דנמרק
0.4663
0.193%-
כתר
1
נורווגיה
0.3510
0.341%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2064
0.929%
כתר
1
שוודיה
0.3343
0.180%
פרנק
1
שוויץ
3.5638
0.101%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7832
1.212%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0224
1.322%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1792
1.158%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/07/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4330
0.175%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1614
0.663%
ין
100
יפן
2.5317
0.969%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4779
0.006%
דולר
1
אוסטרליה
2.3955
0.655%
דולר
1
קנדה
2.6769
0.450%
כתר
1
דנמרק
0.4672
ללא שינוי
כתר
1
נורווגיה
0.3522
0.859%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2045
0.689%
כתר
1
שוודיה
0.3337
0.270%
פרנק
1
שוויץ
3.5674
0.059%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8419
0.263%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1813
0.166%

שערי חליפין יומיים לתאריך 27/07/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4270
0.522%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1340
0.184%
ין
100
יפן
2.5074
0.516%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4777
0.327%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3799
0.348%-
דולר
1
קנדה
2.6649
0.381%-
כתר
1
דנמרק
0.4672
0.320%-
כתר
1
נורווגיה
0.3492
0.172%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2031
0.587%-
כתר
1
שוודיה
0.3328
0.389%-
פרנק
1
שוויץ
3.5653
0.162%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8292
0.492%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1810
0.495%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 26/07/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4450
0.145%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1264
0.648%-
ין
100
יפן
2.5204
0.044%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4891
1.016%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3882
0.234%-
דולר
1
קנדה
2.6751
0.037%
כתר
1
דנמרק
0.4687
1.014%-
כתר
1
נורווגיה
0.3486
0.343%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2043
0.487%-
כתר
1
שוודיה
0.3341
1.445%-
פרנק
1
שוויץ
3.5711
0.025%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8531
0.027%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1819
0.165%

שערי חליפין יומיים לתאריך 25/07/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4400
0.029%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1533
0.823%
ין
100
יפן
2.5215
0.832%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5249
0.556%
דולר
1
אוסטרליה
2.3938
0.546%
דולר
1
קנדה
2.6741
0.011%
כתר
1
דנמרק
0.4735
0.595%
כתר
1
נורווגיה
0.3498
1.362%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2053
1.634%
כתר
1
שוודיה
0.3390
0.773%
פרנק
1
שוויץ
3.5702
0.464%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8518
0.043%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1816
0.165%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 22/07/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4410
0.405%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1194
0.116%-
ין
100
יפן
2.5007
0.402%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5054
0.344%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3808
0.363%
דולר
1
קנדה
2.6738
0.064%
כתר
1
דנמרק
0.4707
0.381%-
כתר
1
נורווגיה
0.3451
0.260%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2020
0.448%
כתר
1
שוודיה
0.3364
0.267%-
פרנק
1
שוויץ
3.5537
0.048%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8539
0.394%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.437%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1819
0.165%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/07/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4550
0.232%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1242
0.143%-
ין
100
יפן
2.4907
0.212%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5175
0.028%
דולר
1
אוסטרליה
2.3722
0.332%-
דולר
1
קנדה
2.6721
0.112%-
כתר
1
דנמרק
0.4725
0.021%
כתר
1
נורווגיה
0.3460
0.202%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2011
0.446%-
כתר
1
שוודיה
0.3373
0.387%
פרנק
1
שוויץ
3.5520
0.042%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8731
0.237%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.439%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1822
0.055%

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/07/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4470
0.349%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1301
0.034%
ין
100
יפן
2.4960
0.060%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5165
0.210%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3801
0.464%
דולר
1
קנדה
2.6751
0.841%
כתר
1
דנמרק
0.4724
0.190%-
כתר
1
נורווגיה
0.3467
0.231%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2020
0.049%-
כתר
1
שוודיה
0.3360
0.119%
פרנק
1
שוויץ
3.5535
0.152%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8616
0.349%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.441%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1821
0.275%

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/07/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4350
0.579%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1287
0.065%-
ין
100
יפן
2.4975
0.024%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5239
0.668%
דולר
1
אוסטרליה
2.3691
0.501%
דולר
1
קנדה
2.6528
0.259%-
כתר
1
דנמרק
0.4733
0.638%
כתר
1
נורווגיה
0.3459
1.348%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2021
0.447%
כתר
1
שוודיה
0.3356
0.963%
פרנק
1
שוויץ
3.5481
0.419%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8447
0.579%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1816
0.656%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/07/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4550
0.775%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1314
0.291%
ין
100
יפן
2.4969
0.367%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5005
0.292%
דולר
1
אוסטרליה
2.3573
0.619%
דולר
1
קנדה
2.6597
0.211%
כתר
1
דנמרק
0.4703
0.277%
כתר
1
נורווגיה
0.3413
0.589%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2012
0.445%-
כתר
1
שוודיה
0.3324
0.880%
פרנק
1
שוויץ
3.5333
0.465%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8729
0.600%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.870%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1828
0.868%-
דילוג לתוכן