שער יציג לתאריך 31/03/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7660 0.581%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4269 0.572%-
יין 100 יפן 3.3533 0.428%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2856 0.098%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8964 0.299%-
דולר 1 קנדה 2.9128 0.182%
כתר 1 דנמרק 0.5750 0.104%-
כתר 1 נורווגיה 0.4547 0.088%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2558 0.868%
כתר 1 שוודיה 0.4646 0.108%
פרנק 1 שוויץ 3.9191 0.285%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3067 0.670%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4241 0.563%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                84.896           0.310%-

שער יציג לתאריך 30/03/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7880 0.993%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4581 0.152%-
יין 100 יפן 3.3677 0.030%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2898 0.135%
דולר 1 אוסטרליה 2.9051 0.921%
דולר 1 קנדה 2.9075 0.065%
כתר 1 דנמרק 0.5756 0.174%
כתר 1 נורווגיה 0.4551 0.753%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2536 2.631%
כתר 1 שוודיה 0.4641 0.411%
פרנק 1 שוויץ 3.9303 0.191%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3425 0.900%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 1.575%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4265 0.998%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                     85.160          0.315%-

שער יציג לתאריך 29/03/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8260 0.287%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4664 0.557%
יין 100 יפן 3.3687 0.299%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2840 0.030%
דולר 1 אוסטרליה 2.8786 0.384%-
דולר 1 קנדה 2.9056 0.328%
כתר 1 דנמרק 0.5746 ללא שינוי
כתר 1 נורווגיה 0.4517 0.375%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2471 0.483%-
כתר 1 שוודיה 0.4622 0.086%-
פרנק 1 שוויץ 3.9228 0.097%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3910 0.371%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4308 0.278%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                                         85.429

שער יציג לתאריך 28/03/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8370 0.130%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4361 0.053%-
יין 100 יפן 3.3788 0.790%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2827 0.245%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8897 0.698%-
דולר 1 קנדה 2.8961 1.332%-
כתר 1 דנמרק 0.5746 0.226%-
כתר 1 נורווגיה 0.4534 0.044%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2483 1.115%-
כתר 1 שוודיה 0.4626 0.452%-
פרנק 1 שוויץ 3.9266 0.348%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4111 0.258%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.392%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4320 0.139%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.289%-

שער יציג לתאריך 23/03/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8420 0.234%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.4390 1.122%-
יין 100 יפן 3.4057 1.253%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2932 0.671%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9100 0.584%-
דולר 1 קנדה 2.9352 0.231%-
כתר 1 דנמרק 0.5759 0.690%-
כתר 1 נורווגיה 0.4536 0.831%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2511 0.397%-
כתר 1 שוודיה 0.4647 0.620%-
פרנק 1 שוויץ 3.9403 0.741%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4251 0.090%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4326 0.254%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.472%-

שער יציג לתאריך 22/03/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8510 0.104%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.5007 0.926%-
יין 100 יפן 3.4489 0.234%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3222 0.516%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9271 0.177%-
דולר 1 קנדה 2.9420 0.322%-
כתר 1 דנמרק 0.5799 0.498%-
כתר 1 נורווגיה 0.4574 0.738%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2521 0.278%
כתר 1 שוודיה 0.4676 0.362%-
פרנק 1 שוויץ 3.9697 0.199%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4300 0.125%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.392%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4337 0.092%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.258%-

שער יציג לתאריך 21/03/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8550 0.052%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.5521 0.318%-
יין 100 יפן 3.4570 0.219%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3446 0.055%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9323 0.313%-
דולר 1 קנדה 2.9515 0.439%-
כתר 1 דנמרק 0.5828 0.086%-
כתר 1 נורווגיה 0.4608 0.475%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2514 0.199%
כתר 1 שוודיה 0.4693 0.043%-
פרנק 1 שוויץ 3.9776 0.060%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4368 0.011%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4341 0.046%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.104%-

שער יציג לתאריך 18/03/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8570 0.104%
ליש"ט 1 בריטניה 5.5698 0.543%
יין 100 יפן 3.4646 0.516%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3470 0.117%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9415 0.410%
דולר 1 קנדה 2.9645 0.176%
כתר 1 דנמרק 0.5833 0.069%-
כתר 1 נורווגיה 0.4630 0.828%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2509 0.240%
כתר 1 שוודיה 0.4695 0.021%
פרנק 1 שוויץ 3.9752 0.068%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4374 0.083%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4343 0.092%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.160%

שער יציג לתאריך 17/03/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8530 1.230%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.5397 0.843%
יין 100 יפן 3.4468 0.428%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3521 0.634%
דולר 1 אוסטרליה 2.9295 1.115%
דולר 1 קנדה 2.9593 1.565%
כתר 1 דנמרק 0.5837 0.621%
כתר 1 נורווגיה 0.4592 1.012%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2503 4.118%
כתר 1 שוודיה 0.4694 0.299%
פרנק 1 שוויץ 3.9725 0.730%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4329 1.369%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 1.158%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4339 0.436%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.055%-

שער יציג לתאריך 16/03/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9010 0.257%
ליש"ט 1 בריטניה 5.4934 0.421%-
יין 100 יפן 3.4321 0.556%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3247 0.018%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8972 0.207%-
דולר 1 קנדה 2.9137 ללא שינוי
כתר 1 דנמרק 0.5801 0.017%
כתר 1 נורווגיה 0.4546 0.132%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2404 2.077%-
כתר 1 שוודיה 0.4680 0.064%
פרנק 1 שוויץ 3.9437 0.071%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5083 0.229%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.388%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4358 0.230%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.001%-

דילוג לתוכן