שערי חליפין יומיים לתאריך 31/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7480
0.610%-
לישט
1
בריטניה
4.7934
0.588%
יין
100
יפן
3.4113
0.091%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2916
0.519%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6452
0.474%-
דולר
1
קנדה
2.7517
0.671%-
כתר
1
דנמרק
0.5746
0.537%-
כתר
1
נורווגיה
0.4315
0.046%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2610
0.038%-
כתר
1
שוודיה
0.4189
0.380%-
פרנק
1
שוויץ
3.8072
0.452%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2786
0.545%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0248
0.800%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2091
0.806%-

שער ביטקוין לתאריך 31/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 31/12/2018

שער ביטקוין לתאריך 30/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 30/12/2018

שער ביטקוין לתאריך 29/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 29/12/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7710
0.264%-
לישט
1
בריטניה
4.7654
0.276%-
יין
100
יפן
3.4144
0.038%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3140
0.160%
דולר
1
אוסטרליה
2.6578
0.165%-
דולר
1
קנדה
2.7703
0.281%-
כתר
1
דנמרק
0.5777
0.139%
כתר
1
נורווגיה
0.4313
0.116%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2611
0.115%
כתר
1
שוודיה
0.4205
0.406%
פרנק
1
שוויץ
3.8245
0.294%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3075
0.349%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0250
0.398%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2108
0.095%-

שער ביטקוין לתאריך 28/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 28/12/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 27/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7810
0.185%
לישט
1
בריטניה
4.7786
0.075%-
יין
100
יפן
3.4131
0.132%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3071
0.317%
דולר
1
אוסטרליה
2.6622
0.030%-
דולר
1
קנדה
2.7781
0.072%
כתר
1
דנמרק
0.5769
0.330%
כתר
1
נורווגיה
0.4318
0.794%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2608
0.968%
כתר
1
שוודיה
0.4188
0.770%
פרנק
1
שוויץ
3.8133
0.216%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3261
0.115%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0251
0.400%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2110
0.142%

שער ביטקוין לתאריך 27/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 27/12/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 26/12/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7740
ללא שינוי
לישט
1
בריטניה
4.7822
0.140%
יין
100
יפן
3.4086
0.336%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2935
0.195%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6630
0.045%-
דולר
1
קנדה
2.7761
0.187%-
כתר
1
דנמרק
0.5750
0.191%-
כתר
1
נורווגיה
0.4284
0.672%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2583
0.462%-
כתר
1
שוודיה
0.4156
0.264%-
פרנק
1
שוויץ
3.8051
0.190%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.3200
0.068%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0250
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2107
0.286%

שער ביטקוין לתאריך 26/12/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/12/2018

דילוג לתוכן