שער ביטקוין לתאריך 12/08/2020

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 12/08/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 11/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4020
0.351%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4581
0.184%
ין
100
יפן
3.2071
0.289%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0129
0.042%
דולר
1
אוסטרליה
2.4440
0.205%
דולר
1
קנדה
2.5597
0.361%
כתר
1
דנמרק
0.5389
0.056%
כתר
1
נורווגיה
0.3796
0.663%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1937
0.833%
כתר
1
שוודיה
0.3904
0.026%
פרנק
1
שוויץ
3.7302
0.298%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7977
0.368%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
0.442%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2129
0.421%-

שער ביטקוין לתאריך 11/08/2020

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 11/08/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 10/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4140
0.147%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4499
0.358%-
ין
100
יפן
3.2164
0.359%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0112
0.533%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4390
0.825%-
דולר
1
קנדה
2.5505
0.086%-
כתר
1
דנמרק
0.5386
0.499%-
כתר
1
נורווגיה
0.3771
0.370%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1921
0.672%-
כתר
1
שוודיה
0.3903
0.205%-
פרנק
1
שוויץ
3.7191
0.362%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8154
0.162%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.444%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2138
0.187%

שער ביטקוין לתאריך 10/08/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 10/08/2020

שער ביטקוין לתאריך 09/08/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 09/08/2020

שער ביטקוין לתאריך 08/08/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 08/08/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 07/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4090
0.000%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4659
0.550%-
ין
100
יפן
3.2280
0.040%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0327
0.129%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4593
0.457%
דולר
1
קנדה
2.5527
0.468%-
כתר
1
דנמרק
0.5413
0.111%-
כתר
1
נורווגיה
0.3785
0.185%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1934
0.052%-
כתר
1
שוודיה
0.3911
0.077%-
פרנק
1
שוויץ
3.7326
0.517%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8076
0.004%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2134
0.141%

שער ביטקוין לתאריך 07/08/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 07/08/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 06/08/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4090
0.088%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4906
0.306%
ין
100
יפן
3.2293
0.140%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0379
0.003%
דולר
1
אוסטרליה
2.4481
0.480%-
דולר
1
קנדה
2.5647
0.276%-
כתר
1
דנמרק
0.5419
ללא שינוי
כתר
1
נורווגיה
0.3792
0.238%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1935
2.223%-
כתר
1
שוודיה
0.3914
0.255%-
פרנק
1
שוויץ
3.7520
0.104%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8078
0.104%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0225
0.442%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2131
0.094%