שערי חליפין יומיים לתאריך 30/11/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4410
0.291%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1333
0.272%
ין
100
יפן
2.4822
0.097%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5642
0.095%
דולר
1
אוסטרליה
2.3183
0.255%
דולר
1
קנדה
2.5455
0.141%-
כתר
1
דנמרק
0.4792
0.104%
כתר
1
נורווגיה
0.3468
0.551%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2031
0.395%
כתר
1
שוודיה
0.3261
0.184%-
פרנק
1
שוויץ
3.6229
0.324%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8461
0.286%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.441%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1401
0.430%

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/11/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4310
0.204%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1221
0.873%-
ין
100
יפן
2.4846
0.141%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5608
1.116%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3124
0.304%
דולר
1
קנדה
2.5491
0.383%-
כתר
1
דנמרק
0.4787
1.136%-
כתר
1
נורווגיה
0.3449
0.720%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2023
0.747%
כתר
1
שוודיה
0.3267
1.120%-
פרנק
1
שוויץ
3.6112
0.897%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8323
0.357%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1395
0.286%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/11/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4380
0.556%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1584
0.656%
ין
100
יפן
2.4881
1.456%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6010
1.271%
דולר
1
אוסטרליה
2.3054
0.091%
דולר
1
קנדה
2.5589
0.008%
כתר
1
דנמרק
0.4842
1.276%
כתר
1
נורווגיה
0.3474
0.754%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2008
0.702%
כתר
1
שוודיה
0.3304
0.701%
פרנק
1
שוויץ
3.6439
0.694%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8496
0.556%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.442%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1399
0.575%

שערי חליפין יומיים לתאריך 25/11/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4190
0.029%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1313
0.323%-
ין
100
יפן
2.4524
0.781%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5558
0.056%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3033
0.152%-
דולר
1
קנדה
2.5587
0.105%-
כתר
1
דנמרק
0.4781
0.042%-
כתר
1
נורווגיה
0.3448
0.378%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1994
0.747%-
כתר
1
שוודיה
0.3281
0.336%
פרנק
1
שוויץ
3.6188
0.229%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8228
0.108%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1391
ללא שינוי

שערי חליפין יומיים לתאריך 24/11/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4200
0.956%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1447
0.482%
ין
100
יפן
2.4717
1.063%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5578
0.213%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3068
0.470%
דולר
1
קנדה
2.5614
0.428%-
כתר
1
דנמרק
0.4783
0.229%-
כתר
1
נורווגיה
0.3435
0.116%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2009
0.199%-
כתר
1
שוודיה
0.3270
0.061%-
פרנק
1
שוויץ
3.6271
0.300%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8176
0.948%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.877%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1391
1.207%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 23/11/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4530
0.633%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.1248
0.143%-
ין
100
יפן
2.4457
0.557%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5654
0.048%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2960
0.567%-
דולר
1
קנדה
2.5724
0.856%-
כתר
1
דנמרק
0.4794
0.042%-
כתר
1
נורווגיה
0.3439
0.732%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2013
ללא שינוי
כתר
1
שוודיה
0.3272
0.553%
פרנק
1
שוויץ
3.6380
0.030%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8637
0.641%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.870%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1408
0.705%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 22/11/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4750
0.318%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1307
0.840%
ין
100
יפן
2.4594
0.634%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5671
0.533%
דולר
1
אוסטרליה
2.3091
0.654%
דולר
1
קנדה
2.5946
0.531%
כתר
1
דנמרק
0.4796
0.524%
כתר
1
נורווגיה
0.3414
0.946%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2013
1.156%
כתר
1
שוודיה
0.3254
0.712%
פרנק
1
שוויץ
3.6391
0.578%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8951
0.307%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1418
0.496%

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/11/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4640
0.374%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.0963
0.895%-
ין
100
יפן
2.4439
1.515%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5482
1.343%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2941
1.448%-
דולר
1
קנדה
2.5809
0.994%-
כתר
1
דנמרק
0.4771
1.324%-
כתר
1
נורווגיה
0.3382
1.342%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1990
0.351%-
כתר
1
שוודיה
0.3231
1.313%-
פרנק
1
שוויץ
3.6182
0.817%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8801
0.359%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.435%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1411
0.494%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/11/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4770
0.579%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1333
0.864%
ין
100
יפן
2.4815
0.397%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5965
0.573%
דולר
1
אוסטרליה
2.3278
0.810%
דולר
1
קנדה
2.6068
0.804%
כתר
1
דנמרק
0.4835
0.562%
כתר
1
נורווגיה
0.3428
0.410%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1997
0.961%
כתר
1
שוודיה
0.3274
0.306%
פרנק
1
שוויץ
3.6480
0.110%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8977
0.583%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0230
0.437%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1418
0.496%

שערי חליפין יומיים לתאריך 17/11/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4570
1.052%
ליש"ט
1
בריטניה
4.0979
0.606%
ין
100
יפן
2.4717
0.697%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5760
0.393%
דולר
1
אוסטרליה
2.3091
0.207%-
דולר
1
קנדה
2.5860
0.268%
כתר
1
דנמרק
0.4808
0.418%
כתר
1
נורווגיה
0.3414
0.611%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1978
0.151%-
כתר
1
שוודיה
0.3264
0.427%-
פרנק
1
שוויץ
3.6440
0.190%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8693
1.046%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
1.327%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1411
0.858%
דילוג לתוכן