שער יציג לתאריך 31/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8500 0.130%
ליש"ט 1 בריטניה 5.6254 0.232%-
יין 100 יפן 3.4677 0.985%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2951 0.100%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7906 0.519%
דולר 1 קנדה 2.9503 0.071%-
כתר 1 דנמרק 0.5775 0.104%-
כתר 1 נורווגיה 0.4604 0.754%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2436 1.576%-
כתר 1 שוודיה 0.4622 0.323%-
פרנק 1 שוויץ 3.8885 0.134%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4285 0.031%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.392%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4336 0.139%

שער נומינאלי אפקטיבי                                             85.744               0.108%-

שער יציג לתאריך 27/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8450 0.208%
ליש"ט 1 בריטניה 5.6385 0.005%-
יין 100 יפן 3.5022 0.442%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2994 0.243%
דולר 1 אוסטרליה 2.7762 0.267%
דולר 1 קנדה 2.9524 0.311%-
כתר 1 דנמרק 0.5781 0.243%
כתר 1 נורווגיה 0.4639 0.108%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2475 0.569%
כתר 1 שוודיה 0.4637 0.368%
פרנק 1 שוויץ 3.8833 0.289%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4268 0.390%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.394%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4330 0.208%

שער נומינאלי אפקטיבי                                             85.836                0.171%

שער יציג לתאריך 26/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8370 0.467%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.6388 0.193%-
יין 100 יפן 3.4868 0.300%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2890 0.142%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7688 0.331%-
דולר 1 קנדה 2.9616 0.772%
כתר 1 דנמרק 0.5767 0.139%-
כתר 1 נורווגיה 0.4634 0.238%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2461 0.572%
כתר 1 שוודיה 0.4620 0.345%-
פרנק 1 שוויץ 3.8721 0.404%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4057 0.535%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.392%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4321 0.461%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                              85.690             0.259%-

שער יציג לתאריך 25/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8550 0.259%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.6497 0.055%
יין 100 יפן 3.4973 0.814%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2951 0.611%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7780 0.394%
דולר 1 קנדה 2.9389 0.048%
כתר 1 דנמרק 0.5775 0.620%-
כתר 1 נורווגיה 0.4623 0.043%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2447 0.770%-
כתר 1 שוודיה 0.4636 0.086%-
פרנק 1 שוויץ 3.8878 0.249%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4348 0.374%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4341 0.276%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                             85.912              0.165%-

שער יציג לתאריך 24/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8650 0.361%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.6466 0.654%
יין 100 יפן 3.5260 0.471%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3215 0.552%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7671 1.048%-
דולר 1 קנדה 2.9375 0.319%-
כתר 1 דנמרק 0.5811 0.548%-
כתר 1 נורווגיה 0.4621 0.452%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2466 0.444%-
כתר 1 שוודיה 0.4640 0.215%-
פרנק 1 שוויץ 3.8975 0.460%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4552 0.278%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.389%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4353 0.343%-

שער נומינאלי אפקטיבי                                             86.055               0.474%-

שער יציג לתאריך 23/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8790 0.207%
ליש"ט 1 בריטניה 5.6099 0.581%-
יין 100 יפן 3.5427 0.975%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3455 0.053%
דולר 1 אוסטרליה 2.7964 0.175%-
דולר 1 קנדה 2.9469 0.385%-
כתר 1 דנמרק 0.5843 0.051%
כתר 1 נורווגיה 0.4642 0.343%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2477 0.650%
כתר 1 שוודיה 0.4650 0.086%
פרנק 1 שוויץ 3.9155 0.207%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4704 0.121%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4368 0.206%

שער נומינאלי אפקטיבי                                             86.465                0.169%

שער יציג לתאריך 20/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8710 0.337%
ליש"ט 1 בריטניה 5.6427 0.016%
יין 100 יפן 3.5085 0.091%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3432 0.472%
דולר 1 אוסטרליה 2.8013 0.835%
דולר 1 קנדה 2.9583 0.377%
כתר 1 דנמרק 0.5840 0.464%
כתר 1 נורווגיה 0.4658 0.954%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2461 1.109%
כתר 1 שוודיה 0.4646 0.585%
פרנק 1 שוויץ 3.9074 0.231%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4638 0.456%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.391%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4359 0.322%

שער נומינאלי אפקטיבי                                            86.319                 0.358%

שער יציג לתאריך 19/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8580 0.600%
ליש"ט 1 בריטניה 5.6418 1.704%
יין 100 יפן 3.5117 0.183%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3228 0.014%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7781 0.526%-
דולר 1 קנדה 2.9472 0.392%-
כתר 1 דנמרק 0.5813 0.017%
כתר 1 נורווגיה 0.4614 1.093%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2434 0.288%
כתר 1 שוודיה 0.4619 0.173%-
פרנק 1 שוויץ 3.8984 0.018%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4390 0.625%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.787%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4345 0.602%

שער נומינאלי אפקטיבי                                            86.011               0.227%

שער יציג לתאריך 18/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8350 0.445%
ליש"ט 1 בריטניה 5.5473 0.351%
יין 100 יפן 3.5053 0.522%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3234 0.035%
דולר 1 אוסטרליה 2.7928 0.097%-
דולר 1 קנדה 2.9588 0.213%
כתר 1 דנמרק 0.5812 0.034%
כתר 1 נורווגיה 0.4665 0.086%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2427 0.614%-
כתר 1 שוודיה 0.4627 0.130%
פרנק 1 שוויץ 3.8991 0.033%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4052 0.377%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.395%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4319 0.465%

שער נומינאלי אפקטיבי                                                85.817            0.309%

שער יציג לתאריך 17/05/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8180 0.157%
ליש"ט 1 בריטניה 5.5279 1.094%
יין 100 יפן 3.4871 0.414%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3219 0.172%
דולר 1 אוסטרליה 2.7955 0.612%
דולר 1 קנדה 2.9525 0.061%
כתר 1 דנמרק 0.5810 0.155%
כתר 1 נורווגיה 0.4669 0.021%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2442 0.123%-
כתר 1 שוודיה 0.4621 0.065%-
פרנק 1 שוויץ 3.9004 0.054%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3849 0.194%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4299 0.140%

שער נומינאלי אפקטיבי                                             85.553               0.134%

דילוג לתוכן