שער ביטקוין לתאריך 29/11/2021

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 29/11/2021

שער ביטקוין לתאריך 28/11/2021

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 28/11/2021

שער ביטקוין לתאריך 27/11/2021

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 27/11/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 26/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1810
0.760%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2347
0.733%
ין
100
יפן
2.7844
1.710%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5817
1.127%
דולר
1
אוסטרליה
2.2712
0.141%
דולר
1
קנדה
2.4940
0.092%
כתר
1
דנמרק
0.4816
1.113%
כתר
1
נורווגיה
0.3511
0.227%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1953
1.761%-
כתר
1
שוודיה
0.3474
0.086%-
פרנק
1
שוויץ
3.4281
1.432%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4865
0.757%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0210
0.478%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2023
0.597%

שער ביטקוין לתאריך 26/11/2021

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/11/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 25/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1570
0.347%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2039
0.683%-
ין
100
יפן
2.7376
0.599%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5418
0.279%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2680
0.731%-
דולר
1
קנדה
2.4917
0.208%-
כתר
1
דנמרק
0.4763
0.272%-
כתר
1
נורווגיה
0.3519
0.817%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1988
0.451%-
כתר
1
שוודיה
0.3477
0.315%-
פרנק
1
שוויץ
3.3797
0.112%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4528
0.342%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0209
0.476%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2011
0.297%-

שער ביטקוין לתאריך 25/11/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 25/11/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 24/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1680
1.865%
ליש"ט
1
בריטניה
4.2328
1.806%
ין
100
יפן
2.7541
1.770%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5517
1.526%
דולר
1
אוסטרליה
2.2847
1.737%
דולר
1
קנדה
2.4969
2.215%
כתר
1
דנמרק
0.4776
1.531%
כתר
1
נורווגיה
0.3548
2.218%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1997
1.474%
כתר
1
שוודיה
0.3488
0.984%
פרנק
1
שוויץ
3.3835
1.482%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4681
1.863%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0210
1.942%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2017
1.869%

שער ביטקוין לתאריך 24/11/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 24/11/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 23/11/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1100
0.680%
ליש"ט
1
בריטניה
4.1577
0.116%
ין
100
יפן
2.7062
0.011%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4983
0.408%
דולר
1
אוסטרליה
2.2457
0.156%
דולר
1
קנדה
2.4428
0.070%-
כתר
1
דנמרק
0.4704
0.427%
כתר
1
נורווגיה
0.3471
0.289%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1968
0.511%
כתר
1
שוודיה
0.3454
0.407%
פרנק
1
שוויץ
3.3341
0.099%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3864
0.684%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
0.980%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1980
0.712%