שער ביטקוין לתאריך 31/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 31/01/2021

שער ביטקוין לתאריך 30/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 30/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2910
0.091%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4982
0.060%-
ין
100
יפן
3.1380
0.621%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9871
0.025%
דולר
1
אוסטרליה
2.5161
0.387%
דולר
1
קנדה
2.5615
0.004%-
כתר
1
דנמרק
0.5361
0.019%
כתר
1
נורווגיה
0.3842
1.265%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2174
0.509%
כתר
1
שוודיה
0.3936
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.6996
0.041%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6415
0.082%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2095
0.048%-

שער ביטקוין לתאריך 29/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 29/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2940
0.919%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5009
0.635%
ין
100
יפן
3.1576
0.487%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9861
0.817%
דולר
1
אוסטרליה
2.5064
0.278%-
דולר
1
קנדה
2.5616
0.020%
כתר
1
דנמרק
0.5360
0.847%
כתר
1
נורווגיה
0.3794
0.211%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2163
0.839%
כתר
1
שוודיה
0.3936
0.639%
פרנק
1
שוויץ
3.6981
0.675%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6453
0.901%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
0.926%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2096
1.012%

שער ביטקוין לתאריך 28/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 28/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 27/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2640
0.122%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4725
0.009%-
ין
100
יפן
3.1423
0.270%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9538
0.343%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5134
0.479%-
דולר
1
קנדה
2.5611
0.300%-
כתר
1
דנמרק
0.5315
0.338%-
כתר
1
נורווגיה
0.3786
0.916%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2145
0.464%-
כתר
1
שוודיה
0.3911
0.686%-
פרנק
1
שוויץ
3.6733
0.114%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6038
0.104%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2075
0.145%

שער ביטקוין לתאריך 27/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 27/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 26/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2680
0.092%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4729
0.081%
ין
100
יפן
3.1508
0.181%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9674
0.050%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5255
0.087%
דולר
1
קנדה
2.5688
0.035%-
כתר
1
דנמרק
0.5333
0.037%-
כתר
1
נורווגיה
0.3821
0.598%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2155
0.373%
כתר
1
שוודיה
0.3938
0.152%-
פרנק
1
שוויץ
3.6775
0.152%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6086
0.074%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2072
0.193%-

שער ביטקוין לתאריך 26/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/01/2021

דילוג לתוכן