שערי חליפין יומיים לתאריך 31/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7210
0.459%
לישט
1
בריטניה
4.7398
0.190%-
יין
100
יפן
3.2855
0.349%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2114
0.104%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6369
0.419%
דולר
1
קנדה
2.8340
0.255%
כתר
1
דנמרק
0.5644
0.106%-
כתר
1
נורווגיה
0.4410
0.519%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2509
1.954%-
כתר
1
שוודיה
0.4049
0.295%-
פרנק
1
שוויץ
3.6940
0.246%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2413
0.391%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0246
0.408%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2078
0.727%

שער ביטקוין לתאריך 31/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 31/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 30/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 30/10/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7040
0.081%
לישט
1
בריטניה
4.7488
0.086%
יין
100
יפן
3.2970
0.248%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2158
0.131%
דולר
1
אוסטרליה
2.6259
0.891%
דולר
1
קנדה
2.8268
0.341%
כתר
1
דנמרק
0.5650
0.106%
כתר
1
נורווגיה
0.4433
0.226%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2559
1.267%
כתר
1
שוודיה
0.4061
0.321%
פרנק
1
שוויץ
3.7031
0.084%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2209
0.096%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
0.145%-

שער ביטקוין לתאריך 29/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 29/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 28/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 28/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 27/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 27/10/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 26/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.7010
0.217%
לישט
1
בריטניה
4.7447
0.401%-
יין
100
יפן
3.3052
0.541%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2103
0.069%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6027
0.554%-
דולר
1
קנדה
2.8172
0.431%-
כתר
1
דנמרק
0.5644
0.053%-
כתר
1
נורווגיה
0.4423
0.338%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2527
1.018%-
כתר
1
שוודיה
0.4048
0.173%-
פרנק
1
שוויץ
3.7000
0.162%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2159
0.281%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2066
0.194%

שער ביטקוין לתאריך 26/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/10/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 25/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6930
0.353%
לישט
1
בריטניה
4.7638
0.350%
יין
100
יפן
3.2874
0.683%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2132
0.518%
דולר
1
אוסטרליה
2.6172
0.314%
דולר
1
קנדה
2.8294
0.619%
כתר
1
דנמרק
0.5647
0.516%
כתר
1
נורווגיה
0.4438
0.430%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2553
0.777%-
כתר
1
שוודיה
0.4055
0.173%
פרנק
1
שוויץ
3.6940
0.222%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2013
0.272%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0245
0.823%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2062
0.634%
דילוג לתוכן