שער יציג לתאריך 31/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7690 0.423%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7047 0.564%-
יין 100 יפן 3.3281 0.876%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0546 0.755%
דולר 1 אוסטרליה 2.8562 0.186%
דולר 1 קנדה 2.8826 0.254%
כתר 1 דנמרק 0.5451 0.739%
כתר 1 נורווגיה 0.4562 0.640%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2805 1.008%
כתר 1 שוודיה 0.4290 0.563%
פרנק 1 שוויץ 3.8009 0.737%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3098 0.446%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0250 0.398%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1994 1.336%-

שער נומינאלי אפקטיבי      81.135    0.127%

שער יציג לתאריך 30/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7850 0.342%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7314 0.676%-
יין 100 יפן 3.2992 0.033%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0242 0.745%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8509 0.252%-
דולר 1 קנדה 2.8753 0.728%-
כתר 1 דנמרק 0.5411 0.752%-
כתר 1 נורווגיה 0.4533 0.548%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2777 1.525%-
כתר 1 שוודיה 0.4266 0.606%-
פרנק 1 שוויץ 3.7731 0.532%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3336 0.374%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.397%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2021 0.394%-

שער נומינאלי אפקטיבי    81.032    0.349%-

שער יציג לתאריך 27/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7980 0.397%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7636 0.130%
יין 100 יפן 3.2981 0.314%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0544 0.081%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8581 0.196%
דולר 1 קנדה 2.8964 0.440%
כתר 1 דנמרק 0.5452 0.092%-
כתר 1 נורווגיה 0.4558 0.286%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2820 0.739%-
כתר 1 שוודיה 0.4292 ללא שינוי
פרנק 1 שוויץ 3.7933 0.011%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3536 0.367%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0252 0.398%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2029 0.396%

שער נומינאלי אפקטיבי     81.316    0.118%

שער יציג לתאריך 26/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7830 0.079%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7574 0.084%-
יין 100 יפן 3.3085 0.759%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0577 0.307%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8525 0.259%-
דולר 1 קנדה 2.8837 0.035%
כתר 1 דנמרק 0.5457 0.292%-
כתר 1 נורווגיה 0.4545 0.198%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2841 0.456%-
כתר 1 שוודיה 0.4292 0.047%
פרנק 1 שוויץ 3.7929 0.042%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3340 0.051%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2021 0.899%

שער נומינאלי אפקטיבי   81.221     0.203%-

שער יציג לתאריך 25/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7860 0.026%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7614 1.018%
יין 100 יפן 3.3338 0.216%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0702 0.034%
דולר 1 אוסטרליה 2.8599 0.230%-
דולר 1 קנדה 2.8827 1.162%
כתר 1 דנמרק 0.5473 0.018%
כתר 1 נורווגיה 0.4554 0.264%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2854 0.599%
כתר 1 שוודיה 0.4290 0.093%
פרנק 1 שוויץ 3.7913 0.063%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3367 0.092%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2003 0.603%

שער נומינאלי אפקטיבי    81.386     0.020%-

שער יציג לתאריך 24/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7870 0.290%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7134 0.201%-
יין 100 יפן 3.3410 0.009%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0688 0.184%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8665 0.205%-
דולר 1 קנדה 2.8496 0.367%-
כתר 1 דנמרק 0.5472 0.182%-
כתר 1 נורווגיה 0.4542 0.265%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2837 0.961%
כתר 1 שוודיה 0.4286 0.023%
פרנק 1 שוויץ 3.7889 0.355%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3416 0.247%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0251 0.397%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1991 0.945%-

שער נומינאלי אפקטיבי    81.402     0.219%-

שער יציג לתאריך 23/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.7980 0.341%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7229 0.865%
יין 100 יפן 3.3407 0.909%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0763 0.493%
דולר 1 אוסטרליה 2.8724 0.195%
דולר 1 קנדה 2.8601 0.154%
כתר 1 דנמרק 0.5482 0.495%
כתר 1 נורווגיה 0.4530 0.443%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2810 0.143%
כתר 1 שוודיה 0.4285 0.398%
פרנק 1 שוויץ 3.8024 0.537%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3548 0.329%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0252 0.395%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2010 0.298%-

שער נומינאלי אפקטיבי   81.581    0.195%

שער יציג לתאריך 20/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8110 0.026%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6824 0.309%-
יין 100 יפן 3.3106 0.436%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0563 0.148%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8668 0.493%-
דולר 1 קנדה 2.8557 0.436%-
כתר 1 דנמרק 0.5455 0.146%-
כתר 1 נורווגיה 0.4510 0.089%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2806 0.071%-
כתר 1 שוודיה 0.4268 0.235%
פרנק 1 שוויץ 3.7821 0.135%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3725 0.080%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2016 0.934%-

שער נומינאלי אפקטיבי   81.422     0.094%-

שער יציג לתאריך 19/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8100 ללא שינוי
ליש"ט 1 בריטניה 4.6969 0.295%
יין 100 יפן 3.3251 1.115%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0623 0.194%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8810 0.049%
דולר 1 קנדה 2.8682 1.392%-
כתר 1 דנמרק 0.5463 0.219%-
כתר 1 נורווגיה 0.4506 0.089%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2808 ללא שינוי
כתר 1 שוודיה 0.4258 0.351%-
פרנק 1 שוויץ 3.7872 0.384%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3682 0.034%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2035 0.395%

שער נומינאלי אפקטיבי   81.499    0.257%-

שער יציג לתאריך 18/01/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8100 0.183%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.6831 0.695%
יין 100 יפן 3.3626 0.662%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0702 0.467%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8796 0.191%-
דולר 1 קנדה 2.9087 0.656%-
כתר 1 דנמרק 0.5475 0.418%-
כתר 1 נורווגיה 0.4502 0.552%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2808 1.162%-
כתר 1 שוודיה 0.4273 0.559%-
פרנק 1 שוויץ 3.8018 0.398%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3700 0.143%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2027 1.148%

שער נומינאלי אפקטיבי   81.709    0.197%-

דילוג לתוכן