שער יציג לתאריך 30/11/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8390 0.234%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7780 0.446%-
יין 100 יפן 3.3834 0.902%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0807 0.110%
דולר 1 אוסטרליה 2.8572 0.415%-
דולר 1 קנדה 2.8701 0.350%
כתר 1 דנמרק 0.5485 0.110%
כתר 1 נורווגיה 0.4528 0.846%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2739 0.255%-
כתר 1 שוודיה 0.4187 0.287%
פרנק 1 שוויץ 3.7790 0.240%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4113 0.249%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.392%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2146 0.374%

שער נומינאלי אפקטיבי   82.332    0.116%-

שער יציג לתאריך 29/11/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8480 0.233%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7994 0.305%
יין 100 יפן 3.4142 0.579%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0762 0.313%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8691 0.313%-
דולר 1 קנדה 2.8601 0.052%
כתר 1 דנמרק 0.5479 0.327%-
כתר 1 נורווגיה 0.4490 0.156%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2746 1.009%-
כתר 1 שוודיה 0.4175 0.048%-
פרנק 1 שוויץ 3.7881 0.400%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4248 0.226%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2138 1.882%-

שער נומינאלי אפקטיבי    82.428     0.218%-

שער יציג לתאריך 28/11/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8570 0.362%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7848 0.833%-
יין 100 יפן 3.4341 0.333%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0890 0.276%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8781 0.135%-
דולר 1 קנדה 2.8586 0.404%-
כתר 1 דנמרק 0.5497 0.290%-
כתר 1 נורווגיה 0.4497 0.355%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2774 1.315%
כתר 1 שוודיה 0.4177 0.334%-
פרנק 1 שוויץ 3.8033 0.406%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4371 0.374%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.389%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2179 0.366%-

שער נומינאלי אפקטיבי   82.608    0.315%-

שער יציג לתאריך 25/11/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8710 0.129%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.8250 0.027%-
יין 100 יפן 3.4227 0.102%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1003 0.149%
דולר 1 אוסטרליה 2.8820 0.586%
דולר 1 קנדה 2.8702 0.087%-
כתר 1 דנמרק 0.5513 0.164%
כתר 1 נורווגיה 0.4513 0.111%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2738 0.220%
כתר 1 שוודיה 0.4191 0.048%
פרנק 1 שוויץ 3.8188 0.126%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4575 0.112%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2187 0.500%-

שער נומינאלי אפקטיבי     82.869     0.061%-

שער יציג לתאריך 24/11/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8760 0.207%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8263 0.634%
יין 100 יפן 3.4262 1.529%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0942 0.343%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8652 0.063%-
דולר 1 קנדה 2.8727 0.038%-
כתר 1 דנמרק 0.5504 0.326%-
כתר 1 נורווגיה 0.4508 0.398%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2732 0.037%-
כתר 1 שוודיה 0.4189 0.048%-
פרנק 1 שוויץ 3.8140 0.387%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4636 0.209%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.391%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2198 0.182%

שער נומינאלי אפקטיבי    82.920      0.093%-

שער יציג לתאריך 23/11/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8680 0.052%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7959 0.343%-
יין 100 יפן 3.4794 0.166%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1083 0.058%
דולר 1 אוסטרליה 2.8670 0.248%
דולר 1 קנדה 2.8738 0.399%-
כתר 1 דנמרק 0.5522 0.054%
כתר 1 נורווגיה 0.4526 0.242%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2733 0.763%-
כתר 1 שוודיה 0.4191 0.048%
פרנק 1 שוויץ 3.8288 0.123%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4522 0.033%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2194 0.679%-

שער נומינאלי אפקטיבי    82.997     0.078%-

שער יציג לתאריך 22/11/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8660 0.026%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.8124 0.413%
יין 100 יפן 3.4852 0.332%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1059 0.165%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8599 0.383%
דולר 1 קנדה 2.8853 0.393%
כתר 1 דנמרק 0.5519 0.127%-
כתר 1 נורווגיה 0.4537 0.332%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2754 1.213%
כתר 1 שוודיה 0.4189 0.048%
פרנק 1 שוויץ 3.8241 0.167%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4504 0.035%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.389%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2209 0.226%-

שער נומינאלי אפקטיבי    83.062      0.016%

שער יציג לתאריך 21/11/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8670 0.155%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7926 0.281%-
יין 100 יפן 3.4968 0.100%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1127 0.188%
דולר 1 אוסטרליה 2.8490 0.301%-
דולר 1 קנדה 2.8740 0.423%
כתר 1 דנמרק 0.5526 0.163%
כתר 1 נורווגיה 0.4522 0.422%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2721 2.371%
כתר 1 שוודיה 0.4187 0.239%
פרנק 1 שוויץ 3.8305 0.162%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4523 0.130%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2214 11.369%-

שער נומינאלי אפקטיבי   83.048     0.039%

שער יציג לתאריך 18/11/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8730 0.519%
ליש"ט 1 בריטניה 4.8061 0.021%
יין 100 יפן 3.5003 0.780%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1050 0.653%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8576 0.698%-
דולר 1 קנדה 2.8619 0.320%-
כתר 1 דנמרק 0.5517 0.630%-
כתר 1 נורווגיה 0.4503 1.055%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2658 1.628%-
כתר 1 שוודיה 0.4177 0.477%-
פרנק 1 שוויץ 3.8367 0.301%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4594 0.512%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.784%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2498 4.388%

שער נומינאלי אפקטיבי    83.016      0.125%-

שער יציג לתאריך 17/11/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8530 0.130%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.8051 0.171%
יין 100 יפן 3.5278 0.244%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.1320 0.111%
דולר 1 אוסטרליה 2.8777 0.149%-
דולר 1 קנדה 2.8711 0.378%
כתר 1 דנמרק 0.5552 0.108%
כתר 1 נורווגיה 0.4551 0.088%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2702 0.633%
כתר 1 שוודיה 0.4197 0.119%
פרנק 1 שוויץ 3.8483 0.198%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4316 0.121%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2393 2.921%-

שער נומינאלי אפקטיבי   83.121     0.021%

דילוג לתוכן