שערי חליפין יומיים לתאריך 31/10/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5300
0.395%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.0607
0.527%-
ין
100
יפן
2.3737
1.600%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4980
0.788%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2522
1.050%-
דולר
1
קנדה
2.5801
0.952%-
כתר
1
דנמרק
0.4699
0.823%-
כתר
1
נורווגיה
0.3396
0.991%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1923
2.038%-
כתר
1
שוודיה
0.3209
0.280%-
פרנק
1
שוויץ
3.5248
1.044%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9748
0.482%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1459
4.703%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/10/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5440
0.539%
ליש"ט
1
בריטניה
4.0822
0.113%
ין
100
יפן
2.4123
0.108%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5258
0.362%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2761
0.040%
דולר
1
קנדה
2.6049
0.502%
כתר
1
דנמרק
0.4738
0.378%-
כתר
1
נורווגיה
0.3430
0.088%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1963
0.667%
כתר
1
שוודיה
0.3218
0.556%-
פרנק
1
שוויץ
3.5620
0.017%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9989
0.539%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1531
0.970%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 27/10/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5250
0.686%
ליש"ט
1
בריטניה
4.0776
0.540%
ין
100
יפן
2.4097
1.112%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5386
0.798%
דולר
1
אוסטרליה
2.2752
0.163%
דולר
1
קנדה
2.5919
0.062%
כתר
1
דנמרק
0.4756
0.784%
כתר
1
נורווגיה
0.3427
1.091%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1950
0.206%
כתר
1
שוודיה
0.3236
0.810%
פרנק
1
שוויץ
3.5626
0.627%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9721
0.689%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.431%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1546
12.901%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 26/10/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5010
1.630%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.0557
0.608%
ין
100
יפן
2.3832
0.264%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5106
0.051%
דולר
1
אוסטרליה
2.2715
1.126%
דולר
1
קנדה
2.5903
0.019%
כתר
1
דנמרק
0.4719
0.042%
כתר
1
נורווגיה
0.3390
0.474%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1946
1.091%
כתר
1
שוודיה
0.3210
0.564%
פרנק
1
שוויץ
3.5404
0.262%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9381
1.616%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
1.277%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1775
1.825%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 25/10/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5590
0.056%
ליש"ט
1
בריטניה
4.0312
0.139%-
ין
100
יפן
2.3895
0.311%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.5088
0.340%
דולר
1
אוסטרליה
2.2462
0.268%
דולר
1
קנדה
2.5898
0.158%-
כתר
1
דנמרק
0.4717
0.340%
כתר
1
נורווגיה
0.3374
0.327%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1925
0.773%-
כתר
1
שוודיה
0.3192
1.045%
פרנק
1
שוויץ
3.5497
0.065%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0192
0.046%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0235
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1808
0.055%

שערי חליפין יומיים לתאריך 24/10/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5570
0.084%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.0368
1.739%
ין
100
יפן
2.3821
0.924%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4969
0.494%
דולר
1
אוסטרליה
2.2402
0.647%
דולר
1
קנדה
2.5939
0.718%
כתר
1
דנמרק
0.4701
0.492%
כתר
1
נורווגיה
0.3363
0.809%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1940
0.052%
כתר
1
שוודיה
0.3159
0.349%
פרנק
1
שוויץ
3.5520
0.538%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0169
0.090%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0235
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1807
0.878%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/10/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5600
0.253%
ליש"ט
1
בריטניה
3.9678
0.204%-
ין
100
יפן
2.3603
0.384%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4797
0.199%
דולר
1
אוסטרליה
2.2258
0.314%-
דולר
1
קנדה
2.5754
0.317%-
כתר
1
דנמרק
0.4678
0.214%
כתר
1
נורווגיה
0.3336
0.209%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1939
0.155%
כתר
1
שוודיה
0.3148
0.443%-
פרנק
1
שוויץ
3.5330
0.082%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0214
0.262%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0235
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1823
1.053%

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/10/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5510
0.282%
ליש"ט
1
בריטניה
3.9759
0.080%-
ין
100
יפן
2.3694
0.148%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4728
0.361%
דולר
1
אוסטרליה
2.2328
0.378%
דולר
1
קנדה
2.5836
0.655%
כתר
1
דנמרק
0.4668
0.344%
כתר
1
נורווגיה
0.3343
0.451%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1936
0.258%-
כתר
1
שוודיה
0.3162
0.032%
פרנק
1
שוויץ
3.5301
0.060%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0083
0.268%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0235
0.427%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1804
0.167%

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/10/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5410
0.226%
ליש"ט
1
בריטניה
3.9791
0.218%-
ין
100
יפן
2.3659
0.186%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4603
0.489%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2244
0.049%-
דולר
1
קנדה
2.5668
0.105%-
כתר
1
דנמרק
0.4652
0.492%-
כתר
1
נורווגיה
0.3328
0.389%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1941
0.513%-
כתר
1
שוודיה
0.3161
0.754%-
פרנק
1
שוויץ
3.5280
0.664%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9949
0.235%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1801
0.223%

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/10/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5330
0.395%-
ליש"ט
1
בריטניה
3.9878
0.200%-
ין
100
יפן
2.3703
1.348%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.4773
0.584%
דולר
1
אוסטרליה
2.2255
0.496%-
דולר
1
קנדה
2.5695
0.214%-
כתר
1
דנמרק
0.4675
0.581%
כתר
1
נורווגיה
0.3341
0.179%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1951
0.103%
כתר
1
שוודיה
0.3185
1.272%
פרנק
1
שוויץ
3.5516
0.214%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9832
0.386%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.426%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1797
0.388%-
דילוג לתוכן