שער ביטקוין לתאריך 29/02/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 29/02/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4670
0.961%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4648
1.030%
ין
100
יפן
3.1879
2.101%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8196
1.612%
דולר
1
אוסטרליה
2.2676
0.421%
דולר
1
קנדה
2.5796
0.221%
כתר
1
דנמרק
0.5111
1.610%
כתר
1
נורווגיה
0.3672
0.328%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2218
0.894%-
כתר
1
שוודיה
0.3578
0.590%
פרנק
1
שוויץ
3.5917
1.535%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8896
0.958%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0229
0.881%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2218
0.772%

שער ביטקוין לתאריך 28/02/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 28/02/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 27/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4340
0.232%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4193
0.641%-
ין
100
יפן
3.1223
0.221%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7590
0.478%
דולר
1
אוסטרליה
2.2581
0.071%-
דולר
1
קנדה
2.5739
0.506%-
כתר
1
דנמרק
0.5030
0.459%
כתר
1
נורווגיה
0.3660
0.109%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2238
1.799%-
כתר
1
שוודיה
0.3557
0.594%
פרנק
1
שוויץ
3.5374
0.283%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8432
0.237%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.439%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2201
0.227%-

שער ביטקוין לתאריך 27/02/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 27/02/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 26/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4420
0.379%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4478
0.151%
ין
100
יפן
3.1154
0.588%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7411
0.703%
דולר
1
אוסטרליה
2.2597
0.031%-
דולר
1
קנדה
2.5870
0.256%
כתר
1
דנמרק
0.5007
0.684%
כתר
1
נורווגיה
0.3664
0.137%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2279
0.841%
כתר
1
שוודיה
0.3536
0.569%
פרנק
1
שוויץ
3.5274
0.725%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8547
0.393%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0228
0.441%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2206
0.182%

שער ביטקוין לתאריך 26/02/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/02/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 25/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4290
0.233%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4411
0.117%
ין
100
יפן
3.0972
0.278%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7150
0.153%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2604
0.388%-
דולר
1
קנדה
2.5804
0.190%-
כתר
1
דנמרק
0.4973
0.161%-
כתר
1
נורווגיה
0.3659
0.218%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2260
0.484%-
כתר
1
שוודיה
0.3516
0.085%
פרנק
1
שוויץ
3.5020
0.128%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8357
0.250%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2202
0.362%-

שער ביטקוין לתאריך 25/02/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 25/02/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 24/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4370
0.380%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4359
0.253%
ין
100
יפן
3.0886
0.803%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7207
0.489%
דולר
1
אוסטרליה
2.2692
0.518%
דולר
1
קנדה
2.5853
0.124%
כתר
1
דנמרק
0.4981
0.464%
כתר
1
נורווגיה
0.3667
0.082%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2271
0.265%
כתר
1
שוודיה
0.3513
0.400%
פרנק
1
שוויץ
3.5065
0.496%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8478
0.393%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
0.442%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2210
0.455%
דילוג לתוכן