שערי חליפין יומיים לתאריך 31/08/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5960
0.616%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6261
0.102%
יין
100
יפן
3.2518
0.074%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2607
0.248%-
דולר
1
אוסטרליה
2.8345
0.324%-
דולר
1
קנדה
2.8427
0.358%-
כתר
1
דנמרק
0.5728
0.244%-
כתר
1
נורווגיה
0.4591
0.326%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2758
0.547%
כתר
1
שוודיה
0.4492
0.045%-
פרנק
1
שוויץ
3.7201
0.490%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0773
0.642%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0238
0.422%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2039
0.841%

שערי חליפין יומיים לתאריך 30/08/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5740
0.084%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6214
0.235%-
יין
100
יפן
3.2542
1.265%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2713
0.780%-
דולר
1
אוסטרליה
2.8437
0.382%-
דולר
1
קנדה
2.8529
0.613%-
כתר
1
דנמרק
0.5742
0.778%-
כתר
1
נורווגיה
0.4606
0.626%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2743
0.436%-
כתר
1
שוודיה
0.4494
0.266%-
פרנק
1
שוויץ
3.7384
1.291%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0449
0.010%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2022
0.148%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/08/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5770
0.112%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6323
0.180%
יין
100
יפן
3.2959
0.525%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.3049
0.796%
דולר
1
אוסטרליה
2.8546
0.348%
דולר
1
קנדה
2.8705
0.066%-
כתר
1
דנמרק
0.5787
0.801%
כתר
1
נורווגיה
0.4635
0.564%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2755
0.437%
כתר
1
שוודיה
0.4506
0.379%
פרנק
1
שוויץ
3.7873
0.911%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0444
0.139%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2025
0.099%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/08/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5810
0.417%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6240
0.352%
יין
100
יפן
3.2787
0.009%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2709
0.693%
דולר
1
אוסטרליה
2.8447
0.014%
דולר
1
קנדה
2.8724
0.056%-
כתר
1
דנמרק
0.5741
0.684%
כתר
1
נורווגיה
0.4609
0.348%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2743
0.550%
כתר
1
שוודיה
0.4489
0.650%
פרנק
1
שוויץ
3.7531
0.565%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0514
0.394%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2027
0.197%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 25/08/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5960
0.083%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6078
0.137%-
יין
100
יפן
3.2790
0.359%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2415
0.066%-
דולר
1
אוסטרליה
2.8443
0.151%
דולר
1
קנדה
2.8740
0.052%
כתר
1
דנמרק
0.5702
0.088%-
כתר
1
נורווגיה
0.4593
0.196%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2728
0.184%
כתר
1
שוודיה
0.4460
0.067%
פרנק
1
שוויץ
3.7320
0.059%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0714
0.102%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0238
0.418%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2031
0.049%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 24/08/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5990
0.525%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6141
0.444%-
יין
100
יפן
3.2908
0.694%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2443
0.548%-
דולר
1
אוסטרליה
2.8400
0.706%-
דולר
1
קנדה
2.8725
0.136%-
כתר
1
דנמרק
0.5707
0.540%-
כתר
1
נורווגיה
0.4584
0.044%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2723
0.073%-
כתר
1
שוודיה
0.4457
0.291%-
פרנק
1
שוויץ
3.7298
0.307%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0766
0.504%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0239
0.417%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2032
0.538%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 23/08/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6180
0.138%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6347
0.256%-
יין
100
יפן
3.3138
0.081%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2677
0.240%
דולר
1
אוסטרליה
2.8602
0.150%-
דולר
1
קנדה
2.8764
0.063%-
כתר
1
דנמרק
0.5738
0.245%
כתר
1
נורווגיה
0.4582
0.087%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2725
0.692%-
כתר
1
שוודיה
0.4470
0.134%
פרנק
1
שוויץ
3.7413
0.256%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1023
0.145%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0240
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2043
0.098%

שערי חליפין יומיים לתאריך 22/08/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6230
0.028%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6466
0.375%-
יין
100
יפן
3.3165
0.196%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2575
0.082%-
דולר
1
אוסטרליה
2.8645
0.303%-
דולר
1
קנדה
2.8782
0.045%
כתר
1
דנמרק
0.5724
0.087%-
כתר
1
נורווגיה
0.4578
0.196%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2744
0.036%-
כתר
1
שוודיה
0.4464
0.224%-
פרנק
1
שוויץ
3.7509
0.053%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1097
0.033%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0240
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2041
0.147%

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/08/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6220
0.055%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6641
0.156%-
יין
100
יפן
3.3230
0.015%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2610
0.226%
דולר
1
אוסטרליה
2.8732
0.111%
דולר
1
קנדה
2.8769
0.349%
כתר
1
דנמרק
0.5729
0.192%
כתר
1
נורווגיה
0.4587
0.526%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2745
0.219%
כתר
1
שוודיה
0.4474
0.314%
פרנק
1
שוויץ
3.7489
0.494%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1080
0.061%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0240
0.415%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2038
0.049%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/08/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6240
0.083%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6714
0.079%
יין
100
יפן
3.3235
0.954%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2514
0.262%
דולר
1
אוסטרליה
2.8700
0.240%-
דולר
1
קנדה
2.8669
0.244%-
כתר
1
דנמרק
0.5718
0.263%
כתר
1
נורווגיה
0.4563
0.220%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2739
0.146%-
כתר
1
שוודיה
0.4460
0.090%-
פרנק
1
שוויץ
3.7675
0.601%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1111
0.080%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2039
0.147%-
דילוג לתוכן