שער יציג לתאריך 31/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6320 0.470%
ליש"ט 1 בריטניה 4.5247 0.636%
יין 100 יפן 3.2468 0.169%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8822 0.005%
דולר 1 אוסטרליה 2.7814 0.303%
דולר 1 קנדה 2.7234 0.524%
כתר 1 דנמרק 0.5219 0.019%
כתר 1 נורווגיה 0.4233 0.024%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2702 3.189%-
כתר 1 שוודיה 0.4067 0.172%
פרנק 1 שוויץ 3.6296 0.047%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1227 0.530%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0241 0.417%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1991 0.050%-

שער נומינאלי אפקטיבי     78.479    0.314%

שער יציג לתאריך 30/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6150 0.276%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.4961 0.180%-
יין 100 יפן 3.2523 0.383%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8820 0.754%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7730 0.007%-
דולר 1 קנדה 2.7092 0.088%-
כתר 1 דנמרק 0.5218 0.723%-
כתר 1 נורווגיה 0.4234 0.283%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2791 1.160%
כתר 1 שוודיה 0.4060 0.782%-
פרנק 1 שוויץ 3.6279 0.532%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.0957 0.233%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0240 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1992 0.302%

שער נומינאלי אפקטיבי   78.234     0.427%-

שער יציג לתאריך 29/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6250 0.249%
ליש"ט 1 בריטניה 4.5042 0.789%-
יין 100 יפן 3.2648 0.205%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9115 0.326%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7732 0.884%
דולר 1 קנדה 2.7116 0.534%
כתר 1 דנמרק 0.5256 0.341%-
כתר 1 נורווגיה 0.4246 ללא שינוי
רנד 1 דרום אפריקה 0.2759 0.862%-
כתר 1 שוודיה 0.4092 0.583%-
פרנק 1 שוויץ 3.6473 0.556%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1076 0.247%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0240 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1986 ללא שינוי

שער נומינאלי אפקטיבי    78.570    0.007%

שער יציג לתאריך 28/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6160 0.055%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.5400 0.358%-
יין 100 יפן 3.2715 0.329%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9243 0.214%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7489 0.575%-
דולר 1 קנדה 2.6972 0.557%-
כתר 1 דנמרק 0.5274 0.227%-
כתר 1 נורווגיה 0.4246 0.748%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2783 3.267%-
כתר 1 שוודיה 0.4116 0.170%-
פרנק 1 שוויץ 3.6677 0.163%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.0950 0.061%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0240 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1986 0.948%-

שער נומינאלי אפקטיבי    78.564      0.250%-

שער יציג לתאריך 27/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6180 0.768%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.5563 0.044%
יין 100 יפן 3.2823 0.113%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9327 0.099%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7648 0.504%-
דולר 1 קנדה 2.7123 0.616%-
כתר 1 דנמרק 0.5286 0.132%-
כתר 1 נורווגיה 0.4278 0.349%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2877 1.675%-
כתר 1 שוודיה 0.4123 0.290%-
פרנק 1 שוויץ 3.6737 0.035%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.0981 0.858%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0240 0.826%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2005 0.348%-

שער נומינאלי אפקטיבי   78.761      0.269%-

שער יציג לתאריך 24/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6460 0.027%
ליש"ט 1 בריטניה 4.5543 0.046%-
יין 100 יפן 3.2786 0.110%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9366 0.127%
דולר 1 אוסטרליה 2.7788 0.165%-
דולר 1 קנדה 2.7291 0.194%-
כתר 1 דנמרק 0.5293 0.114%
כתר 1 נורווגיה 0.4293 0.186%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2926 0.584%
כתר 1 שוודיה 0.4135 0.048%-
פרנק 1 שוויץ 3.6750 0.098%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1422 0.090%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0242 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2012 0.347%-

שער נומינאלי אפקטיבי    78.974      0.049%-

שער יציג לתאריך 23/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6450 0.301%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.5564 0.160%
יין 100 יפן 3.2822 0.034%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9316 0.309%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7834 0.621%-
דולר 1 קנדה 2.7344 0.088%
כתר 1 דנמרק 0.5287 0.302%-
כתר 1 נורווגיה 0.4301 0.139%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2909 0.380%
כתר 1 שוודיה 0.4137 0.145%-
פרנק 1 שוויץ 3.6714 0.228%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1376 0.498%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0242 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2019 1.051%

שער נומינאלי אפקטיבי     79.012     0.237%-

שער יציג לתאריך 22/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6560 1.162%
ליש"ט 1 בריטניה 4.5491 0.952%
יין 100 יפן 3.2833 2.290%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9438 0.947%
דולר 1 אוסטרליה 2.8008 0.197%
דולר 1 קנדה 2.7320 0.608%
כתר 1 דנמרק 0.5303 0.933%
כתר 1 נורווגיה 0.4307 0.560%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2898 0.730%
כתר 1 שוודיה 0.4143 0.705%
פרנק 1 שוויץ 3.6798 1.355%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1633 1.362%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0242 0.833%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1998 0.352%

שער נומינאלי אפקטיבי   79.200    1.061%

שער יציג לתאריך 21/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6140 0.138%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.5062 0.549%
יין 100 יפן 3.2098 0.075%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9068 0.419%
דולר 1 אוסטרליה 2.7953 0.021%
דולר 1 קנדה 2.7155 0.236%
כתר 1 דנמרק 0.5254 0.401%
כתר 1 נורווגיה 0.4283 0.422%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2877 0.983%
כתר 1 שוודיה 0.4114 0.489%
פרנק 1 שוויץ 3.6306 0.047%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.0939 0.153%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0240 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1991 0.657%

שער נומינאלי אפקטיבי    78.368     0.171%

שער יציג לתאריך 20/03/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.6190 0.303%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.4816 0.347%-
יין 100 יפן 3.2074 0.053%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.8905 0.486%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7947 0.125%
דולר 1 קנדה 2.7091 0.562%-
כתר 1 דנמרק 0.5233 0.494%-
כתר 1 נורווגיה 0.4265 0.745%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2849 0.035%-
כתר 1 שוודיה 0.4094 0.848%-
פרנק 1 שוויץ 3.6289 0.537%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.1017 0.293%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0240 0.415%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1978 1.100%-

שער נומינאלי אפקטיבי   78.234      0.315%-

דילוג לתוכן