שער יציג לתאריך 30/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9230 0.330%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9522 0.445%-
יין 100 יפן 3.2628 0.778%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4038 0.569%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7580 0.466%
דולר 1 קנדה 2.9267 0.313%-
כתר 1 דנמרק 0.5903 0.556%-
כתר 1 נורווגיה 0.4649 0.649%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2837 1.321%
כתר 1 שוודיה 0.4691 0.428%
פרנק 1 שוויץ 4.0293 0.629%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5311 0.357%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 0.383%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5010 0.338%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.354%-

שער יציג לתאריך 29/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9360 0.329%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9788 0.552%-
יין 100 יפן 3.2884 0.455%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4290 0.641%
דולר 1 אוסטרליה 2.7452 1.010%-
דולר 1 קנדה 2.9359 0.824%-
כתר 1 דנמרק 0.5936 0.627%
כתר 1 נורווגיה 0.4619 0.709%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2800 1.858%-
כתר 1 שוודיה 0.4671 0.363%-
פרנק 1 שוויץ 4.0548 0.813%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5509 0.305%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5027 0.317%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.092%

שער יציג לתאריך 25/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9490 0.203%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0120 0.162%
יין 100 יפן 3.2735 0.613%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4008 0.699%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7732 1.215%
דולר 1 קנדה 2.9603 0.482%
כתר 1 דנמרק 0.5899 0.690%-
כתר 1 נורווגיה 0.4652 0.556%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2853 1.278%
כתר 1 שוודיה 0.4688 0.340%-
פרנק 1 שוויץ 4.0221 0.667%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5679 0.200%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 0.382%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5043 0.199%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.051%-

שער יציג לתאריך 24/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9410 0.459%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0023 1.474%-
יין 100 יפן 3.2937 1.142%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4318 0.392%
דולר 1 אוסטרליה 2.7399 2.522%-
דולר 1 קנדה 2.9461 0.988%-
כתר 1 דנמרק 0.5940 0.389%
כתר 1 נורווגיה 0.4678 2.257%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2817 4.216%-
כתר 1 שוודיה 0.4704 0.634%-
פרנק 1 שוויץ 4.0491 0.035%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5568 0.229%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 0.769%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5033 0.439%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.051%-

שער יציג לתאריך 21/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9230 1.553%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0921 0.746%
יין 100 יפן 3.2565 0.438%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4145 0.228%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8108 0.289%
דולר 1 קנדה 2.9755 0.769%
כתר 1 דנמרק 0.5917 0.219%-
כתר 1 נורווגיה 0.4786 0.250%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2941 0.444%
כתר 1 שוודיה 0.4734 0.106%
פרנק 1 שוויץ 4.0505 0.270%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5441 1.620%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 1.563%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5011 1.540%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.661%

שער יציג לתאריך 18/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8630 0.284%-
ליש"ט 1 בריטניה 6.0470 0.545%
יין 100 יפן 3.2423 1.205%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.4246 0.928%
דולר 1 אוסטרליה 2.8027 0.893%
דולר 1 קנדה 2.9528 0.552%
כתר 1 דנמרק 0.5930 0.936%
כתר 1 נורווגיה 0.4798 0.714%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2928 1.210%
כתר 1 שוודיה 0.4729 0.660%
פרנק 1 שוויץ 4.0396 0.975%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4557 0.163%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.389%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4935 0.303%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.336%

שער יציג לתאריך 17/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8740 0.386%-
ליש"ט 1 בריטניה 6.0142 0.267%
יין 100 יפן 3.2037 0.670%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3839 0.484%
דולר 1 אוסטרליה 2.7779 0.090%-
דולר 1 קנדה 2.9366 0.020%
כתר 1 דנמרק 0.5875 0.479%
כתר 1 נורווגיה 0.4764 0.889%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2893 0.413%-
כתר 1 שוודיה 0.4698 0.406%
פרנק 1 שוויץ 4.0006 0.394%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4646 0.372%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4950 0.342%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.056%

שער יציג לתאריך 16/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8890 0.595%
ליש"ט 1 בריטניה 5.9982 0.541%
יין 100 יפן 3.2253 0.474%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3628 0.142%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7804 2.074%
דולר 1 קנדה 2.9360 0.752%
כתר 1 דנמרק 0.5847 0.154%-
כתר 1 נורווגיה 0.4722 0.127%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2905 2.541%
כתר 1 שוודיה 0.4679 0.494%
פרנק 1 שוויץ 3.9849 0.168%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4850 0.460%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.389%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4967 0.587%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.426%

שער יציג לתאריך 11/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8660 1.024%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.9659 0.841%-
יין 100 יפן 3.2101 0.379%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3690 0.050%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7239 1.387%-
דולר 1 קנדה 2.9141 1.160%-
כתר 1 דנמרק 0.5856 0.034%-
כתר 1 נורווגיה 0.4728 0.860%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2833 0.461%
כתר 1 שוודיה 0.4656 0.151%
פרנק 1 שוויץ 3.9782 0.468%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4599 0.889%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.772%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4938 1.002%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.554%-

שער יציג לתאריך 10/09/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9060 0.644%
ליש"ט 1 בריטניה 6.0165 0.906%
יין 100 יפן 3.2223 0.084%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3712 1.054%
דולר 1 אוסטרליה 2.7622 1.113%
דולר 1 קנדה 2.9483 0.529%
כתר 1 דנמרק 0.5858 1.035%
כתר 1 נורווגיה 0.4769 1.447%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2820 0.844%-
כתר 1 שוודיה 0.4649 1.263%
פרנק 1 שוויץ 3.9969 0.564%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5089 0.796%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.388%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4988 0.646%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.695%

דילוג לתוכן