שערי חליפין יומיים לתאריך 31/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3410
1.089%
ליש"ט
1
בריטניה
3.8840
0.256%
ין
100
יפן
2.4077
0.661%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3348
0.652%
דולר
1
אוסטרליה
2.2905
0.105%-
דולר
1
קנדה
2.5481
0.240%
כתר
1
דנמרק
0.4484
0.651%
כתר
1
נורווגיה
0.3362
1.089%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1960
0.305%-
כתר
1
שוודיה
0.3122
0.289%
פרנק
1
שוויץ
3.4146
0.279%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.7120
1.075%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0221
0.913%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1739
1.046%

שערי חליפין יומיים לתאריך 30/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3050
0.422%-
ליש"ט
1
בריטניה
3.8741
0.209%-
ין
100
יפן
2.3919
0.154%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3132
0.136%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2929
0.509%
דולר
1
קנדה
2.5420
0.094%-
כתר
1
דנמרק
0.4455
0.112%-
כתר
1
נורווגיה
0.3399
0.088%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1966
0.153%
כתר
1
שוודיה
0.3113
0.288%-
פרנק
1
שוויץ
3.4051
0.700%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6619
0.404%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0219
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1721
0.463%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3190
1.841%
ליש"ט
1
בריטניה
3.8822
1.007%
ין
100
יפן
2.3956
0.677%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.3177
2.011%
דולר
1
אוסטרליה
2.2813
0.555%
דולר
1
קנדה
2.5444
1.141%
כתר
1
דנמרק
0.4460
1.989%
כתר
1
נורווגיה
0.3396
0.951%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1963
1.395%
כתר
1
שוודיה
0.3122
1.528%
פרנק
1
שוויץ
3.4291
1.534%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6808
1.827%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0219
1.389%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1729
1.826%

שערי חליפין יומיים לתאריך 26/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2590
0.852%-
ליש"ט
1
בריטניה
3.8435
1.137%-
ין
100
יפן
2.3795
1.184%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.2523
0.869%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2687
1.030%-
דולר
1
קנדה
2.5157
1.120%-
כתר
1
דנמרק
0.4373
0.861%-
כתר
1
נורווגיה
0.3364
1.493%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1936
0.820%-
כתר
1
שוודיה
0.3075
0.998%-
פרנק
1
שוויץ
3.3773
0.985%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5968
0.747%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0216
0.461%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1698
0.876%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 25/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2870
0.275%
ליש"ט
1
בריטניה
3.8877
0.702%
ין
100
יפן
2.4080
0.425%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.2808
0.817%
דולר
1
אוסטרליה
2.2923
1.375%
דולר
1
קנדה
2.5442
0.840%
כתר
1
דנמרק
0.4411
0.823%
כתר
1
נורווגיה
0.3415
1.095%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1952
1.245%
כתר
1
שוודיה
0.3106
1.074%
פרנק
1
שוויץ
3.4109
0.315%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6314
0.169%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1713
0.175%

שערי חליפין יומיים לתאריך 24/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2780
0.091%-
ליש"ט
1
בריטניה
3.8606
0.083%-
ין
100
יפן
2.3978
0.385%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.2542
0.092%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2612
0.208%
דולר
1
קנדה
2.5230
0.111%
כתר
1
דנמרק
0.4375
0.091%-
כתר
1
נורווגיה
0.3378
0.866%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1928
0.260%
כתר
1
שוודיה
0.3073
0.065%
פרנק
1
שוויץ
3.4002
0.115%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6236
0.032%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1710
0.175%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 23/08/2022

טבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2810
0.030%-
ליש"ט
1
בריטניה
3.8638
0.201%-
ין
100
יפן
2.3886
0.284%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.2572
0.813%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2565
0.489%-
דולר
1
קנדה
2.5202
0.253%-
כתר
1
דנמרק
0.4379
0.815%-
כתר
1
נורווגיה
0.3349
0.268%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1923
0.208%-
כתר
1
שוודיה
0.3071
0.325%-
פרנק
1
שוויץ
3.3963
0.780%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6221
0.026%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1713
0.058%

שערי חליפין יומיים לתאריך 22/08/2022

טבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2820
0.799%
ליש"ט
1
בריטניה
3.8716
0.247%-
ין
100
יפן
2.3954
0.445%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.2839
0.018%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2676
0.751%
דולר
1
קנדה
2.5266
0.673%
כתר
1
דנמרק
0.4415
0.023%-
כתר
1
נורווגיה
0.3358
0.599%
רנד
1
דרום אפריקה
0.1927
0.052%-
כתר
1
שוודיה
0.3081
0.484%-
פרנק
1
שוויץ
3.4230
0.730%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6233
0.778%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.930%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1712
0.706%

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/08/2022

טבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2560
0.401%
ליש"ט
1
בריטניה
3.8812
0.719%-
ין
100
יפן
2.3848
0.575%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.2845
0.430%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2507
0.115%-
דולר
1
קנדה
2.5097
0.203%-
כתר
1
דנמרק
0.4416
0.428%-
כתר
1
נורווגיה
0.3338
0.566%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1928
0.567%-
כתר
1
שוודיה
0.3096
0.674%-
פרנק
1
שוויץ
3.3982
0.085%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5876
0.407%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.467%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1700
0.413%

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/08/2022

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2430
0.491%-
ליש"ט
1
בריטניה
3.9093
0.875%-
ין
100
יפן
2.3986
0.733%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.2987
0.438%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2533
0.617%-
דולר
1
קנדה
2.5148
0.550%-
כתר
1
דנמרק
0.4435
0.449%-
כתר
1
נורווגיה
0.3357
0.089%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.1939
1.373%-
כתר
1
שוודיה
0.3117
0.606%-
פרנק
1
שוויץ
3.4011
0.666%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5690
0.488%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.465%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1693
0.412%-
דילוג לתוכן