שערי חליפין יומיים לתאריך 31/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6340
0.387%
לישט
1
בריטניה
4.5845
0.328%
יין
100
יפן
3.3386
1.200%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0489
0.429%
דולר
1
אוסטרליה
2.5137
0.207%
דולר
1
קנדה
2.6842
0.037%
כתר
1
דנמרק
0.5422
0.445%
כתר
1
נורווגיה
0.4141
0.169%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2454
0.929%-
כתר
1
שוודיה
0.3805
0.343%
פרנק
1
שוויץ
3.6148
0.814%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1322
0.525%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
0.418%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2165
0.417%

שער ביטקוין לתאריך 31/05/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 31/05/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 30/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6200
0.083%
לישט
1
בריטניה
4.5695
0.057%-
יין
100
יפן
3.2990
0.284%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0316
0.067%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5085
0.188%
דולר
1
קנדה
2.6832
0.202%
כתר
1
דנמרק
0.5398
0.093%-
כתר
1
נורווגיה
0.4134
0.048%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2477
1.392%
כתר
1
שוודיה
0.3792
0.610%
פרנק
1
שוויץ
3.5856
0.292%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1054
0.086%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2156
0.419%

שער ביטקוין לתאריך 30/05/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 30/05/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6170
0.083%
לישט
1
בריטניה
4.5721
0.157%-
יין
100
יפן
3.3084
0.151%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0343
0.240%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5038
0.092%
דולר
1
קנדה
2.6778
0.186%-
כתר
1
דנמרק
0.5403
0.240%-
כתר
1
נורווגיה
0.4132
0.577%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2443
1.173%-
כתר
1
שוודיה
0.3769
0.344%-
פרנק
1
שוויץ
3.5961
0.106%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1010
0.065%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2147
0.047%

שער ביטקוין לתאריך 29/05/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 29/05/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 28/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6140
0.250%
לישט
1
בריטניה
4.5793
0.186%
יין
100
יפן
3.3034
0.416%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0440
0.238%
דולר
1
אוסטרליה
2.5015
0.535%
דולר
1
קנדה
2.6828
0.056%
כתר
1
דנמרק
0.5416
0.259%
כתר
1
נורווגיה
0.4156
0.605%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2472
1.199%-
כתר
1
שוודיה
0.3782
0.665%
פרנק
1
שוויץ
3.5999
0.078%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0977
0.187%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.420%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2146
0.374%

שער ביטקוין לתאריך 28/05/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 28/05/2019

שער ביטקוין לתאריך 27/05/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 27/05/2019

שער ביטקוין לתאריך 26/05/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/05/2019

דילוג לתוכן