שער יציג לתאריך 30/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8450 0.026%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7252 0.404%
יין 100 יפן 3.2864 0.288%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0438 0.590%
דולר 1 אוסטרליה 2.7768 0.184%
דולר 1 קנדה 2.8511 0.341%
כתר 1 דנמרק 0.5440 0.592%
כתר 1 נורווגיה 0.4456 0.701%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2822 0.356%
כתר 1 שוודיה 0.4227 0.428%
פרנק 1 שוויץ 3.7672 0.435%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4196 0.044%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2078 1.749%-

שער נומינאלי אפקטיבי   81.894     0.239%

שער יציג לתאריך 29/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8440 0.285%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7062 0.079%-
יין 100 יפן 3.2959 0.666%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0201 0.329%
דולר 1 אוסטרליה 2.7717 0.177%
דולר 1 קנדה 2.8414 0.067%
כתר 1 דנמרק 0.5408 0.334%
כתר 1 נורווגיה 0.4425 0.181%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2812 1.333%
כתר 1 שוודיה 0.4209 0.694%
פרנק 1 שוויץ 3.7509 0.297%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4172 0.287%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2115 4.548%

שער נומינאלי אפקטיבי    81.699     0.028%-

שער יציג לתאריך 28/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8550 0.130%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7099 0.066%-
יין 100 יפן 3.2741 0.155%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0069 0.331%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7668 0.022%
דולר 1 קנדה 2.8395 0.204%-
כתר 1 דנמרק 0.5390 0.296%-
כתר 1 נורווגיה 0.4417 0.068%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2775 0.362%
כתר 1 שוודיה 0.4180 0.408%
פרנק 1 שוויץ 3.7398 0.013%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4328 0.118%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.392%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2023 0.999%

שער נומינאלי אפקטיבי    81.722      0.083%-

שער יציג לתאריך 27/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8500 0.812%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7130 0.527%
יין 100 יפן 3.2792 0.880%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0202 0.823%
דולר 1 אוסטרליה 2.7662 0.472%
דולר 1 קנדה 2.8453 0.512%
כתר 1 דנמרק 0.5406 0.802%
כתר 1 נורווגיה 0.4414 0.707%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2765 1.468%
כתר 1 שוודיה 0.4163 0.580%
פרנק 1 שוויץ 3.7393 0.454%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4264 0.612%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.791%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2003 0.348%-

שער נומינאלי אפקטיבי     81.790       0.733%

שער יציג לתאריך 23/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8190 0.052%
ליש"ט 1 בריטניה 4.6883 0.511%-
יין 100 יפן 3.2506 0.191%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9874 0.050%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7532 0.025%
דולר 1 קנדה 2.8308 0.162%-
כתר 1 דנמרק 0.5363 0.056%-
כתר 1 נורווגיה 0.4383 0.159%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2725 0.147%
כתר 1 שוודיה 0.4139 0.265%-
פרנק 1 שוויץ 3.7224 0.110%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3934 0.290%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2010 0.701%

שער נומינאלי אפקטיבי    81.194     0.001%-

שער יציג לתאריך 22/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8170 0.339%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7124 0.601%-
יין 100 יפן 3.2444 0.670%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9894 0.118%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7525 1.082%-
דולר 1 קנדה 2.8354 0.999%-
כתר 1 דנמרק 0.5366 0.130%-
כתר 1 נורווגיה 0.4390 0.836%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2721 1.019%-
כתר 1 שוודיה 0.4150 0.217%
פרנק 1 שוויץ 3.7265 0.236%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3778 0.347%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 0.394%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1996 0.992%-

שער נומינאלי אפקטיבי   81.195     0.296%-

שער יציג לתאריך 21/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8300 0.674%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7409 0.577%-
יין 100 יפן 3.2663 0.150%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 3.9941 0.205%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7826 0.258%-
דולר 1 קנדה 2.8640 0.414%-
כתר 1 דנמרק 0.5373 0.204%-
כתר 1 נורווגיה 0.4427 0.068%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2749 0.475%
כתר 1 שוודיה 0.4141 0.607%
פרנק 1 שוויץ 3.7353 0.267%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3965 0.688%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.781%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2016 1.053%

שער נומינאלי אפקטיבי   81.435    0.434%-

שער יציג לתאריך 20/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8560 0.284%-
ליש"ט 1 בריטניה 4.7684 0.495%-
יין 100 יפן 3.2712 0.843%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0023 0.705%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7898 0.630%-
דולר 1 קנדה 2.8759 0.498%-
כתר 1 דנמרק 0.5384 0.701%-
כתר 1 נורווגיה 0.4430 0.583%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2736 0.400%-
כתר 1 שוודיה 0.4116 0.146%-
פרנק 1 שוויץ 3.7453 0.513%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4339 0.361%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.1995 1.335%-

שער נומינאלי אפקטיבי     81.790     0.514%-

שער יציג לתאריך 19/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8670 0.442%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7921 0.063%
יין 100 יפן 3.2990 1.367%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0307 0.301%
דולר 1 אוסטרליה 2.8075 0.742%-
דולר 1 קנדה 2.8903 0.166%
כתר 1 דנמרק 0.5422 0.315%
כתר 1 נורווגיה 0.4456 0.225%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2747 0.507%-
כתר 1 שוודיה 0.4122 0.512%
פרנק 1 שוויץ 3.7646 0.497%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4536 0.492%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.392%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2022 3.207%-

שער נומינאלי אפקטיבי    82.213     0.442%

שער יציג לתאריך 16/12/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8500 0.182%
ליש"ט 1 בריטניה 4.7891 0.117%-
יין 100 יפן 3.2545 0.025%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.0186 0.254%
דולר 1 אוסטרליה 2.8285 0.363%-
דולר 1 קנדה 2.8855 0.021%
כתר 1 דנמרק 0.5405 0.260%
כתר 1 נורווגיה 0.4446 0.269%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2761 0.730%
כתר 1 שוודיה 0.4101 0.049%-
פרנק 1 שוויץ 3.7460 0.370%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4269 0.199%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.2089 0.820%

שער נומינאלי אפקטיבי    81.851     0.167%

דילוג לתוכן