שערי חליפין יומיים לתאריך 28/09/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5290
0.479%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.7357
0.441%-
יין
100
יפן
3.1329
0.210%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1569
0.127%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7612
0.883%-
דולר
1
קנדה
2.8287
1.139%-
כתר
1
דנמרק
0.5587
0.107%-
כתר
1
נורווגיה
0.4437
0.449%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2600
0.574%-
כתר
1
שוודיה
0.4337
0.046%-
פרנק
1
שוויץ
3.6273
0.212%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9798
0.525%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0234
0.426%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2000
0.498%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 27/09/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5460
0.539%
ליש"ט
1
בריטניה
4.7567
0.503%
יין
100
יפן
3.1395
0.365%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1622
0.132%
דולר
1
אוסטרליה
2.7858
0.122%
דולר
1
קנדה
2.8613
0.534%
כתר
1
דנמרק
0.5593
0.107%
כתר
1
נורווגיה
0.4457
0.469%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2615
0.871%-
כתר
1
שוודיה
0.4339
0.322%-
פרנק
1
שוויץ
3.6350
0.154%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0061
0.587%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0235
0.427%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2010
0.752%

שערי חליפין יומיים לתאריך 26/09/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5270
0.427%
ליש"ט
1
בריטניה
4.7329
0.068%-
יין
100
יפן
3.1510
0.629%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1567
0.328%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7824
0.479%-
דולר
1
קנדה
2.8461
0.144%-
כתר
1
דנמרק
0.5587
0.321%-
כתר
1
נורווגיה
0.4478
0.267%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2638
0.302%-
כתר
1
שוודיה
0.4353
0.480%-
פרנק
1
שוויץ
3.6294
0.646%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9769
0.493%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1995
0.403%

שערי חליפין יומיים לתאריך 25/09/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5120
0.085%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.7361
0.249%-
יין
100
יפן
3.1313
0.512%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1704
1.013%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7958
0.527%-
דולר
1
קנדה
2.8502
0.381%-
כתר
1
דנמרק
0.5605
1.007%-
כתר
1
נורווגיה
0.4490
0.421%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2646
0.189%
כתר
1
שוודיה
0.4374
1.085%-
פרנק
1
שוויץ
3.6061
1.224%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9525
0.105%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1987
0.251%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/09/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5150
0.199%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.7479
0.467%-
יין
100
יפן
3.1474
0.468%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2131
0.164%
דולר
1
אוסטרליה
2.8106
0.128%-
דולר
1
קנדה
2.8611
0.818%-
כתר
1
דנמרק
0.5662
0.177%
כתר
1
נורווגיה
0.4509
0.222%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2641
0.938%-
כתר
1
שוודיה
0.4422
0.091%
פרנק
1
שוויץ
3.6508
0.485%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9577
0.266%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1992
0.150%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/09/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5220
0.028%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.7702
0.831%
יין
100
יפן
3.1622
0.619%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2062
0.217%
דולר
1
אוסטרליה
2.8142
0.103%-
דולר
1
קנדה
2.8847
0.363%-
כתר
1
דנמרק
0.5652
0.195%
כתר
1
נורווגיה
0.4499
0.626%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2666
0.522%-
כתר
1
שוודיה
0.4418
0.272%
פרנק
1
שוויץ
3.6686
0.262%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9709
0.052%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1995
0.100%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 15/09/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5230
0.424%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.7309
0.465%
יין
100
יפן
3.1819
0.494%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1971
0.147%-
דולר
1
אוסטרליה
2.8171
0.438%-
דולר
1
קנדה
2.8952
0.269%-
כתר
1
דנמרק
0.5641
0.159%-
כתר
1
נורווגיה
0.4471
0.156%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2680
0.335%-
כתר
1
שוודיה
0.4406
0.068%-
פרנק
1
שוויץ
3.6590
0.066%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9683
0.461%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0234
0.426%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1997
0.399%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/09/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5380
0.028%
ליש"ט
1
בריטניה
4.7090
0.397%
יין
100
יפן
3.1977
0.594%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2033
0.777%-
דולר
1
אוסטרליה
2.8295
0.517%-
דולר
1
קנדה
2.9030
0.398%-
כתר
1
דנמרק
0.5650
0.773%-
כתר
1
נורווגיה
0.4478
0.577%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2689
0.481%-
כתר
1
שוודיה
0.4409
0.609%-
פרנק
1
שוויץ
3.6566
0.816%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9913
0.012%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0235
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2005
ללא שינוי

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/09/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5370
0.028%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6904
0.079%-
יין
100
יפן
3.2168
0.189%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2362
0.151%
דולר
1
אוסטרליה
2.8442
0.106%
דולר
1
קנדה
2.9146
0.134%-
כתר
1
דנמרק
0.5694
0.158%
כתר
1
נורווגיה
0.4504
0.089%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2702
1.098%-
כתר
1
שוודיה
0.4436
0.090%-
פרנק
1
שוויץ
3.6867
0.160%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9907
0.034%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0235
0.427%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2005
0.300%

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/09/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5360
0.426%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6941
0.964%
יין
100
יפן
3.2229
0.672%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2298
0.009%-
דולר
1
אוסטרליה
2.8412
0.173%
דולר
1
קנדה
2.9185
0.378%
כתר
1
דנמרק
0.5685
0.018%-
כתר
1
נורווגיה
0.4500
0.509%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2732
0.037%
כתר
1
שוודיה
0.4440
0.339%
פרנק
1
שוויץ
3.6926
0.466%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9890
0.475%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1999
0.402%
דילוג לתוכן