שער יציג לתאריך 30/06/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8460 0.311%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.1713 0.035%-
יין 100 יפן 3.7398 0.426%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2839 0.065%
דולר 1 אוסטרליה 2.8647 0.153%-
דולר 1 קנדה 2.9717 0.037%
כתר 1 דנמרק 0.5758 0.035%
כתר 1 נורווגיה 0.4587 0.240%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2600 1.128%
כתר 1 שוודיה 0.4542 0.154%
פרנק 1 שוויץ 3.9373 0.048%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4245 0.314%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 0.391%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4331 0.322%-

שער נומינאלי אפקטיבי           85.667             0.105%-

שער יציג לתאריך 29/06/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8580 0.516%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.1731 0.044%
יין 100 יפן 3.7558 0.968%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2811 0.465%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8691 0.052%-
דולר 1 קנדה 2.9706 0.499%-
כתר 1 דנמרק 0.5756 0.450%-
כתר 1 נורווגיה 0.4576 0.327%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2571 0.705%
כתר 1 שוודיה 0.4535 0.657%-
פרנק 1 שוויץ 3.9392 0.596%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4416 0.519%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.389%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4345 0.504%-

שער נומינאלי אפקטיבי              85.757                  0.347%-

שער יציג לתאריך 28/06/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8780 0.564%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.1708 0.343%
יין 100 יפן 3.7925 1.131%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3011 0.231%
דולר 1 אוסטרליה 2.8706 0.692%-
דולר 1 קנדה 2.9855 0.350%-
כתר 1 דנמרק 0.5782 0.208%
כתר 1 נורווגיה 0.4591 0.372%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2553 0.195%-
כתר 1 שוודיה 0.4565 0.284%-
פרנק 1 שוויץ 3.9628 0.712%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4700 0.564%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.772%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4367 0.569%-

שער נומינאלי אפקטיבי        86.056            0.202%-

שער יציג לתאריך 27/06/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9000 0.386%
ליש"ט 1 בריטניה 5.1531 3.558%-
יין 100 יפן 3.8359 1.482%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2912 0.637%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8906 0.851%
דולר 1 קנדה 2.9960 0.443%
כתר 1 דנמרק 0.5770 0.654%-
כתר 1 נורווגיה 0.4574 ללא שינוי
רנד 1 דרום אפריקה 0.2558 1.728%-
כתר 1 שוודיה 0.4578 0.131%-
פרנק 1 שוויץ 3.9912 0.118%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5010 0.326%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.388%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4392 0.389%

שער נומינאלי אפקטיבי         86.230            0.215%-

שער יציג לתאריך 24/06/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8850 1.622%
ליש"ט 1 בריטניה 5.3432 6.214%-
יין 100 יפן 3.7799 4.553%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3187 0.795%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8662 1.043%-
דולר 1 קנדה 2.9828 0.762%-
כתר 1 דנמרק 0.5808 0.769%-
כתר 1 נורווגיה 0.4574 2.139%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2603 1.737%-
כתר 1 שוודיה 0.4584 1.947%-
פרנק 1 שוויץ 3.9865 0.362%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4831 1.605%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 1.575%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4375 1.602%

שער נומינאלי אפקטיבי         86.416         0.056%

שער יציג לתאריך 23/06/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8230 0.753%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.6972 0.670%
יין 100 יפן 3.6153 1.894%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3533 0.140%
דולר 1 אוסטרליה 2.8964 0.169%
דולר 1 קנדה 3.0057 0.401%-
כתר 1 דנמרק 0.5853 0.137%
כתר 1 נורווגיה 0.4674 0.668%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2649 1.030%
כתר 1 שוודיה 0.4675 0.538%
פרנק 1 שוויץ 4.0010 0.334%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3965 0.747%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.781%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4306 0.738%-

שער נומינאלי אפקטיבי           86.367        0.302%-

שער יציג לתאריך 22/06/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8520 0.181%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.6593 0.447%-
יין 100 יפן 3.6851 0.030%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3472 0.524%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8915 0.021%-
דולר 1 קנדה 3.0178 0.053%-
כתר 1 דנמרק 0.5845 0.544%-
כתר 1 נורווגיה 0.4643 0.301%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2622 0.266%-
כתר 1 שוודיה 0.4650 0.641%-
פרנק 1 שוויץ 4.0144 0.293%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4371 0.163%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4338 0.161%-

שער נומינאלי אפקטיבי        86.629           0.291%-

שער יציג לתאריך 21/06/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8590 0.208%
ליש"ט 1 בריטניה 5.6847 0.855%
יין 100 יפן 3.6862 0.168%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3701 0.170%
דולר 1 אוסטרליה 2.8921 0.770%
דולר 1 קנדה 3.0194 0.556%
כתר 1 דנמרק 0.5877 0.170%
כתר 1 נורווגיה 0.4657 0.021%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2629 1.310%
כתר 1 שוודיה 0.4680 0.193%
פרנק 1 שוויץ 4.0262 0.499%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4460 0.204%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4345 0.208%

שער נומינאלי אפקטיבי       86.882           0.270%

שער יציג לתאריך 20/06/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8510 0.311%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.6365 2.327%
יין 100 יפן 3.6800 0.720%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3627 0.565%
דולר 1 אוסטרליה 2.8700 0.578%
דולר 1 קנדה 3.0027 0.448%
כתר 1 דנמרק 0.5867 0.566%
כתר 1 נורווגיה 0.4656 1.020%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2595 2.489%
כתר 1 שוודיה 0.4671 0.886%
פרנק 1 שוויץ 4.0062 0.007%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4349 0.317%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4336 0.322%-

שער נומינאלי אפקטיבי         86.648            0.283%

שער יציג לתאריך 17/06/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8630 0.207%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.5083 0.903%
יין 100 יפן 3.7067 0.151%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3382 0.164%
דולר 1 אוסטרליה 2.8535 0.313%
דולר 1 קנדה 2.9893 0.660%
כתר 1 דנמרק 0.5834 0.155%
כתר 1 נורווגיה 0.4609 0.022%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2532 0.836%
כתר 1 שוודיה 0.4630 0.434%
פרנק 1 שוויץ 4.0065 0.110%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4522 0.214%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256 0.389%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4350 0.206%-

שער נומינאלי אפקטיבי          86.404           0.020%

דילוג לתוכן