שער יציג לתאריך 13/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8550
ליש"ט 1 בריטניה 6.0465
יין 100 יפן 3.2190
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3273
דולר 1 אוסטרליה 3.0996
דולר 1 קנדה 3.2182
כתר 1 דנמרק 0.5799
כתר 1 נורווגיה 0.5173
רנד 1 דרום אפריקה 0.3217
כתר 1 שוודיה 0.4647
פרנק 1 שוויץ 4.1525
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4410
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5053

נומינאלי אפקטיבי -0.154%

שער יציג לתאריך 12/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8630
ליש"ט 1 בריטניה 6.0559
יין 100 יפן 3.2201
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3472
דולר 1 אוסטרליה 3.0827
דולר 1 קנדה 3.2093
כתר 1 דנמרק 0.5826
כתר 1 נורווגיה 0.5172
רנד 1 דרום אפריקה 0.3186
כתר 1 שוודיה 0.4662
פרנק 1 שוויץ 4.1833
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4505
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5063

נומינאלי אפקטיבי 0.182%

שער יציג לתאריך 11/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8720
ליש"ט 1 בריטניה 5.9905
יין 100 יפן 3.2286
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3143
דולר 1 אוסטרליה 3.0576
דולר 1 קנדה 3.1939
כתר 1 דנמרק 0.5781
כתר 1 נורווגיה 0.5110
רנד 1 דרום אפריקה 0.3224
כתר 1 שוודיה 0.4660
פרנק 1 שוויץ 4.1474
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4664
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5074

נומינאלי אפקטיבי -0.230%

שער יציג לתאריך 08/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8680
ליש"ט 1 בריטניה 5.9809
יין 100 יפן 3.2222
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3438
דולר 1 אוסטרליה 3.0592
דולר 1 קנדה 3.1968
כתר 1 דנמרק 0.5819
כתר 1 נורווגיה 0.5175
רנד 1 דרום אפריקה 0.3218
כתר 1 שוודיה 0.4676
פרנק 1 שוויץ 4.1956
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4583
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5069

נומינאלי אפקטיבי -0.093%

שער יציג לתאריך 07/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8650
ליש"ט 1 בריטניה 5.8786
יין 100 יפן 3.2428
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3673
דולר 1 אוסטרליה 3.0738
דולר 1 קנדה 3.1991
כתר 1 דנמרק 0.5852
כתר 1 נורווגיה 0.5243
רנד 1 דרום אפריקה 0.3213
כתר 1 שוודיה 0.4704
פרנק 1 שוויץ 4.2284
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4516
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5066

נומינאלי אפקטיבי 0.129%

שער יציג לתאריך 06/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8670
ליש"ט 1 בריטניה 5.8877
יין 100 יפן 3.2282
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3427
דולר 1 אוסטרליה 3.0891
דולר 1 קנדה 3.2128
כתר 1 דנמרק 0.5818
כתר 1 נורווגיה 0.5150
רנד 1 דרום אפריקה 0.3209
כתר 1 שוודיה 0.4662
פרנק 1 שוויץ 4.1852
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4575
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5070

נומינאלי אפקטיבי 0.216%

שער יציג לתאריך 05/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8790
ליש"ט 1 בריטניה 5.8693
יין 100 יפן 3.2217
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3160
דולר 1 אוסטרליה 3.0541
דולר 1 קנדה 3.2073
כתר 1 דנמרק 0.5782
כתר 1 נורווגיה 0.5096
רנד 1 דרום אפריקה 0.3223
כתר 1 שוודיה 0.4629
פרנק 1 שוויץ 4.1531
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4751
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5084

נומינאלי אפקטיבי -0.282%

שער יציג לתאריך 04/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8900
ליש"ט 1 בריטניה 5.8755
יין 100 יפן 3.2338
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3302
דולר 1 אוסטרליה 3.0439
דולר 1 קנדה 3.2081
כתר 1 דנמרק 0.5801
כתר 1 נורווגיה 0.5118
רנד 1 דרום אפריקה 0.3230
כתר 1 שוודיה 0.4638
פרנק 1 שוויץ 4.1572
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4925
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5098

נומינאלי אפקטיבי 0.172%

שער יציג לתאריך 01/05/2015

מטבע היחידה המדינה השער
דולר 1 ארצות הברית 3.8580
ליש"ט 1 בריטניה 5.9061
יין 100 יפן 3.2216
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.3432
דולר 1 אוסטרליה 3.0454
דולר 1 קנדה 3.1915
כתר 1 דנמרק 0.5820
כתר 1 נורווגיה 0.5140
רנד 1 דרום אפריקה 0.3250
כתר 1 שוודיה 0.4654
פרנק 1 שוויץ 4.1453
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4470
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0256
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5057

נומינאלי אפקטיבי 0.049%

דילוג לתוכן