שער ביטקוין לתאריך 15/11/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/11/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6980
0.244%
לישט
1
בריטניה
4.7851
0.397%
יין
100
יפן
3.2473
0.365%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1694
0.455%
דולר
1
אוסטרליה
2.6636
0.301%
דולר
1
קנדה
2.7945
0.273%
כתר
1
דנמרק
0.5588
0.467%
כתר
1
נורווגיה
0.4342
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2568
0.548%
כתר
1
שוודיה
0.4059
0.049%
פרנק
1
שוויץ
3.6624
0.285%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.2120
0.233%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2061
0.341%

שער ביטקוין לתאריך 14/11/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 14/11/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6890
0.354%
לישט
1
בריטניה
4.7662
0.742%
יין
100
יפן
3.2355
0.208%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1505
0.188%
דולר
1
אוסטרליה
2.6556
0.211%
דולר
1
קנדה
2.7869
0.072%
כתר
1
דנמרק
0.5562
0.162%
כתר
1
נורווגיה
0.4342
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2554
0.156%-
כתר
1
שוודיה
0.4057
0.695%
פרנק
1
שוויץ
3.6520
0.244%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1999
0.376%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0244
0.412%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2054
0.342%

שער ביטקוין לתאריך 13/11/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 13/11/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6760
0.190%-
לישט
1
בריטניה
4.7311
1.250%-
יין
100
יפן
3.2288
0.219%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1427
0.786%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6500
0.686%-
דולר
1
קנדה
2.7849
0.222%-
כתר
1
דנמרק
0.5553
0.822%-
כתר
1
נורווגיה
0.4342
0.618%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2558
0.967%-
כתר
1
שוודיה
0.4029
0.886%-
פרנק
1
שוויץ
3.6431
0.312%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1804
0.214%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2047
0.486%-

שער ביטקוין לתאריך 12/11/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 12/11/2018

שער ביטקוין לתאריך 11/11/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 11/11/2018

שער ביטקוין לתאריך 10/11/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 10/11/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 09/11/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6830
0.272%
לישט
1
בריטניה
4.7910
0.449%-
יין
100
יפן
3.2359
0.158%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1755
0.460%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6683
0.399%-
דולר
1
קנדה
2.7911
0.421%-
כתר
1
דנמרק
0.5599
0.427%-
כתר
1
נורווגיה
0.4369
0.975%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2583
1.600%-
כתר
1
שוודיה
0.4065
0.660%-
פרנק
1
שוויץ
3.6545
0.213%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1915
0.327%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0243
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2057
0.293%