שער ביטקוין לתאריך 16/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 15/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2310
3.691%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4098
3.704%
ין
100
יפן
3.1160
3.998%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9222
3.559%
דולר
1
אוסטרליה
2.5023
3.409%
דולר
1
קנדה
2.5451
3.523%
כתר
1
דנמרק
0.5272
3.535%
כתר
1
נורווגיה
0.3801
3.541%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2132
3.646%
כתר
1
שוודיה
0.3875
3.527%
פרנק
1
שוויץ
3.6397
3.846%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5575
3.702%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
3.883%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
3.825%

שער ביטקוין לתאריך 15/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1160
0.574%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2523
0.777%-
ין
100
יפן
2.9962
0.617%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7874
0.666%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4198
0.235%-
דולר
1
קנדה
2.4585
0.150%-
כתר
1
דנמרק
0.5092
0.644%-
כתר
1
נורווגיה
0.3671
0.623%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2057
0.439%
כתר
1
שוודיה
0.3743
0.584%-
פרנק
1
שוויץ
3.5049
0.615%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3948
0.568%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
0.483%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1987
0.401%-

שער ביטקוין לתאריך 14/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 14/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1340
0.791%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2856
0.230%-
ין
100
יפן
3.0148
0.534%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8128
0.716%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4255
0.647%-
דולר
1
קנדה
2.4622
0.658%-
כתר
1
דנמרק
0.5125
0.736%-
כתר
1
נורווגיה
0.3694
0.270%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2048
0.244%-
כתר
1
שוודיה
0.3765
1.181%-
פרנק
1
שוויץ
3.5266
0.668%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4199
0.812%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0207
0.957%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1995
0.845%-

שער ביטקוין לתאריך 13/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 13/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1590
0.754%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2955
0.112%
ין
100
יפן
3.0310
0.786%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8403
0.839%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4413
0.497%-
דולר
1
קנדה
2.4785
0.526%-
כתר
1
דנמרק
0.5163
0.845%-
כתר
1
נורווגיה
0.3704
0.910%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2053
0.243%-
כתר
1
שוודיה
0.3810
0.962%-
פרנק
1
שוויץ
3.5503
0.663%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4561
0.742%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0209
0.476%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2012
1.082%-

שער ביטקוין לתאריך 12/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 12/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 11/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1830
0.125%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2907
1.020%-
ין
100
יפן
3.0550
0.502%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8728
0.718%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4535
1.069%-
דולר
1
קנדה
2.4916
0.899%-
כתר
1
דנמרק
0.5207
0.724%-
כתר
1
נורווגיה
0.3738
1.006%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2058
1.248%-
כתר
1
שוודיה
0.3847
0.825%-
פרנק
1
שוויץ
3.5740
0.648%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4894
0.131%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0210
0.474%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2034
0.197%