שער ביטקוין לתאריך 17/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/07/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 16/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6410
0.055%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.8331
0.955%
יין
100
יפן
3.2409
0.257%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2658
0.658%
דולר
1
אוסטרליה
2.7049
0.397%
דולר
1
קנדה
2.7703
0.195%
כתר
1
דנמרק
0.5722
0.669%
כתר
1
נורווגיה
0.4502
0.558%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2761
0.914%
כתר
1
שוודיה
0.4129
0.880%
פרנק
1
שוויץ
3.6476
0.526%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1311
0.068%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2034
0.049%-

שער ביטקוין לתאריך 16/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 15/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/07/2018

שער ביטקוין לתאריך 14/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 14/07/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6430
0.246%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.7874
0.631%-
יין
100
יפן
3.2326
0.351%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2379
0.437%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6942
0.015%-
דולר
1
קנדה
2.7649
0.144%-
כתר
1
דנמרק
0.5684
0.438%-
כתר
1
נורווגיה
0.4477
0.511%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2736
0.662%
כתר
1
שוודיה
0.4093
0.607%-
פרנק
1
שוויץ
3.6285
0.766%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1346
0.243%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2035
0.392%-

שער ביטקוין לתאריך 13/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 13/07/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6520
0.385%
ליש"ט
1
בריטניה
4.8178
0.039%
יין
100
יפן
3.2440
0.801%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2565
0.031%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6946
0.246%
דולר
1
קנדה
2.7689
0.072%
כתר
1
דנמרק
0.5709
0.053%-
כתר
1
נורווגיה
0.4500
0.266%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2718
0.816%
כתר
1
שוודיה
0.4118
0.579%-
פרנק
1
שוויץ
3.6565
0.041%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1471
0.384%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2043
0.393%

שער ביטקוין לתאריך 12/07/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 12/07/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 11/07/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6380
0.110%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.8159
0.118%-
יין
100
יפן
3.2702
0.034%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2578
0.068%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6880
0.731%-
דולר
1
קנדה
2.7669
0.216%-
כתר
1
דנמרק
0.5712
0.070%-
כתר
1
נורווגיה
0.4512
0.331%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2696
0.333%-
כתר
1
שוודיה
0.4142
0.409%-
פרנק
1
שוויץ
3.6580
0.027%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.1274
0.047%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0240
0.415%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2035
0.049%-