שער ביטקוין לתאריך 18/10/2018

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/10/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 17/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6490
0.110%
לישט
1
בריטניה
4.7887
0.623%-
יין
100
יפן
3.2494
0.129%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2140
0.206%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6013
0.092%
דולר
1
קנדה
2.8148
0.114%
כתר
1
דנמרק
0.5648
0.194%-
כתר
1
נורווגיה
0.4466
0.268%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2560
0.118%
כתר
1
שוודיה
0.4090
0.024%
פרנק
1
שוויץ
3.6751
0.404%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1400
0.078%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2038
0.147%

שער ביטקוין לתאריך 17/10/2018

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/10/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 16/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6450
0.469%
לישט
1
בריטניה
4.8187
0.892%
יין
100
יפן
3.2536
0.308%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2227
0.490%
דולר
1
אוסטרליה
2.5989
0.402%
דולר
1
קנדה
2.8116
0.904%
כתר
1
דנמרק
0.5659
0.479%
כתר
1
נורווגיה
0.4478
0.674%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2557
1.792%
כתר
1
שוודיה
0.4089
1.038%
פרנק
1
שוויץ
3.6900
0.364%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1360
0.501%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2035
0.643%

שער ביטקוין לתאריך 16/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/10/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 15/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6280
ללא שינוי
לישט
1
בריטניה
4.7761
0.425%-
יין
100
יפן
3.2436
0.384%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2021
0.036%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5885
0.217%
דולר
1
קנדה
2.7864
0.025%-
כתר
1
דנמרק
0.5632
0.053%-
כתר
1
נורווגיה
0.4448
0.361%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2512
0.040%
כתר
1
שוודיה
0.4047
0.222%-
פרנק
1
שוויץ
3.6766
0.382%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1104
0.065%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2022
0.099%-

שער ביטקוין לתאריך 15/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 14/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 14/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 13/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 13/10/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6280
0.193%-
לישט
1
בריטניה
4.7965
0.167%-
יין
100
יפן
3.2312
0.225%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2036
0.078%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5829
0.120%
דולר
1
קנדה
2.7871
0.032%
כתר
1
דנמרק
0.5635
0.071%-
כתר
1
נורווגיה
0.4432
0.158%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2511
1.046%
כתר
1
שוודיה
0.4056
0.396%
פרנק
1
שוויץ
3.6626
0.503%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1137
0.191%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0240
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2024
0.296%-