שער ביטקוין לתאריך 25/05/2019

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 25/05/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 24/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6050
0.277%-
לישט
1
בריטניה
4.5708
0.020%-
יין
100
יפן
3.2897
0.149%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0344
0.206%
דולר
1
אוסטרליה
2.4882
0.193%
דולר
1
קנדה
2.6813
0.130%-
כתר
1
דנמרק
0.5402
0.204%
כתר
1
נורווגיה
0.4131
0.048%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2502
0.040%
כתר
1
שוודיה
0.3757
0.240%
פרנק
1
שוויץ
3.5971
0.360%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0882
0.218%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.418%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2138
0.373%-

שער ביטקוין לתאריך 24/05/2019

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 24/05/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 23/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6150
0.111%
לישט
1
בריטניה
4.5717
0.007%
יין
100
יפן
3.2848
0.471%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0261
0.154%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4834
0.153%-
דולר
1
קנדה
2.6848
0.449%-
כתר
1
דנמרק
0.5391
0.148%-
כתר
1
נורווגיה
0.4129
0.048%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2501
0.517%-
כתר
1
שוודיה
0.3748
ללא שינוי
פרנק
1
שוויץ
3.5842
0.165%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0993
0.126%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2146
0.798%

שער ביטקוין לתאריך 23/05/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/05/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 22/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6110
0.361%
לישט
1
בריטניה
4.5714
0.068%
יין
100
יפן
3.2694
0.153%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0323
0.516%
דולר
1
אוסטרליה
2.4872
0.485%
דולר
1
קנדה
2.6969
0.563%
כתר
1
דנמרק
0.5399
0.521%
כתר
1
נורווגיה
0.4131
0.854%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2514
0.721%
כתר
1
שוודיה
0.3748
0.699%
פרנק
1
שוויץ
3.5783
0.441%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0929
0.353%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0239
0.420%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2129
0.567%

שער ביטקוין לתאריך 22/05/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/05/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5980
0.700%
לישט
1
בריטניה
4.5683
0.343%
יין
100
יפן
3.2644
0.434%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0116
0.615%
דולר
1
אוסטרליה
2.4752
0.162%
דולר
1
קנדה
2.6818
0.884%
כתר
1
דנמרק
0.5371
0.599%
כתר
1
נורווגיה
0.4096
0.664%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2496
0.483%
כתר
1
שוודיה
0.3722
0.486%
פרנק
1
שוויץ
3.5626
0.655%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0750
0.615%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0238
0.847%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2117
0.954%

שער ביטקוין לתאריך 21/05/2019

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/05/2019

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/05/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5730
0.056%-
לישט
1
בריטניה
4.5527
0.368%-
יין
100
יפן
3.2503
0.246%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9871
0.213%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4712
0.349%
דולר
1
קנדה
2.6583
0.102%
כתר
1
דנמרק
0.5339
0.206%-
כתר
1
נורווגיה
0.4069
0.343%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2484
0.600%-
כתר
1
שוודיה
0.3704
0.162%-
פרנק
1
שוויץ
3.5394
0.121%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.0440
0.044%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0236
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2097
ללא שינוי