שער ביטקוין לתאריך 20/02/2020

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/02/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4240
0.234%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4457
0.182%-
ין
100
יפן
3.1002
0.424%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6952
0.127%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2913
0.306%
דולר
1
קנדה
2.5883
0.442%
כתר
1
דנמרק
0.4947
0.121%-
כתר
1
נורווגיה
0.3686
0.491%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2291
1.059%
כתר
1
שוודיה
0.3494
0.285%-
פרנק
1
שוויץ
3.4786
0.132%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8293
0.232%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2196
0.503%

שער ביטקוין לתאריך 19/02/2020

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/02/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4160
0.350%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4538
0.164%-
ין
100
יפן
3.1134
0.189%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.6999
0.420%-
דולר
1
אוסטרליה
2.2843
0.821%-
דולר
1
קנדה
2.5769
0.537%-
כתר
1
דנמרק
0.4953
0.402%-
כתר
1
נורווגיה
0.3668
0.865%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2267
1.349%-
כתר
1
שוודיה
0.3504
0.539%-
פרנק
1
שוויץ
3.4832
0.215%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8181
0.333%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0226
0.441%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2185
0.091%-

שער ביטקוין לתאריך 18/02/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/02/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 17/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4280
0.175%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4611
0.277%-
ין
100
יפן
3.1193
0.272%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7155
0.250%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3032
0.290%-
דולר
1
קנדה
2.5908
0.019%-
כתר
1
דנמרק
0.4973
0.241%-
כתר
1
נורווגיה
0.3700
0.189%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2298
0.519%-
כתר
1
שוודיה
0.3523
0.564%-
פרנק
1
שוויץ
3.4907
0.300%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8342
0.200%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2187
ללא שינוי

שער ביטקוין לתאריך 17/02/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/02/2020

שער ביטקוין לתאריך 16/02/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/02/2020

שער ביטקוין לתאריך 15/02/2020

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/02/2020

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/02/2020

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4340
0.087%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4735
0.433%
ין
100
יפן
3.1278
0.013%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7248
0.110%-
דולר
1
אוסטרליה
2.3099
0.074%
דולר
1
קנדה
2.5913
0.205%
כתר
1
דנמרק
0.4985
0.100%-
כתר
1
נורווגיה
0.3707
0.027%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2310
0.348%
כתר
1
שוודיה
0.3543
0.338%-
פרנק
1
שוויץ
3.5012
0.182%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.8439
0.130%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0227
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2187
0.092%