שער ביטקוין לתאריך 18/04/2021

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/04/2021

שער ביטקוין לתאריך 17/04/2021

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/04/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 16/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2810
0.183%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5077
0.624%-
ין
100
יפן
3.0135
0.106%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9266
0.191%-
דולר
1
אוסטרליה
2.5387
0.403%
דולר
1
קנדה
2.6201
0.034%-
כתר
1
דנמרק
0.5280
0.170%-
כתר
1
נורווגיה
0.3906
0.128%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2309
2.033%
כתר
1
שוודיה
0.3885
0.258%
פרנק
1
שוויץ
3.5642
0.344%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6279
0.183%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2093
ללא שינוי

שער ביטקוין לתאריך 16/04/2021

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/04/2021

שער ביטקוין לתאריך 15/04/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/04/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2870
0.514%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5360
0.062%
ין
100
יפן
3.0167
0.116%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9341
0.130%
דולר
1
אוסטרליה
2.5285
0.681%
דולר
1
קנדה
2.6210
0.084%
כתר
1
דנמרק
0.5289
0.114%
כתר
1
נורווגיה
0.3901
0.984%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2263
0.177%
כתר
1
שוודיה
0.3875
0.649%
פרנק
1
שוויץ
3.5765
0.120%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6364
0.496%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.459%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2093
0.428%-

שער ביטקוין לתאריך 14/04/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 14/04/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.3040
0.395%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5332
0.079%
ין
100
יפן
3.0202
0.336%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9290
0.253%
דולר
1
אוסטרליה
2.5114
0.016%
דולר
1
קנדה
2.6188
0.232%-
כתר
1
דנמרק
0.5283
0.266%
כתר
1
נורווגיה
0.3863
0.489%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2259
0.222%
כתר
1
שוודיה
0.3850
0.182%
פרנק
1
שוויץ
3.5722
0.250%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6595
0.371%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2102
0.048%

שער ביטקוין לתאריך 13/04/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 13/04/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/04/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2910
0.213%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5296
0.729%
ין
100
יפן
3.0101
0.363%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9191
0.343%
דולר
1
אוסטרליה
2.5110
0.633%
דולר
1
קנדה
2.6249
0.760%
כתר
1
דנמרק
0.5269
0.343%
כתר
1
נורווגיה
0.3882
0.596%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2254
0.133%
כתר
1
שוודיה
0.3843
0.130%
פרנק
1
שוויץ
3.5633
0.346%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6423
0.225%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0218
0.461%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2101
0.526%