שערי חליפין יומיים לתאריך 22/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2800
0.000%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4816
0.502%-
ין
100
יפן
3.1640
0.299%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9867
0.043%
דולר
1
אוסטרליה
2.5348
0.658%-
דולר
1
קנדה
2.5850
0.542%-
כתר
1
דנמרק
0.5358
0.038%
כתר
1
נורווגיה
0.3877
0.385%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2173
1.985%-
כתר
1
שוודיה
0.3952
0.025%
פרנק
1
שוויץ
3.7012
0.043%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6257
0.015%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2085
ללא שינוי

שער ביטקוין לתאריך 22/01/2021

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2800
0.799%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5042
1.250%
ין
100
יפן
3.1735
1.247%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9850
1.217%
דולר
1
אוסטרליה
2.5516
1.484%
דולר
1
קנדה
2.5991
1.527%
כתר
1
דנמרק
0.5356
1.171%
כתר
1
נורווגיה
0.3892
2.072%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2217
1.978%
כתר
1
שוודיה
0.3951
1.725%
פרנק
1
שוויץ
3.6996
1.259%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6264
0.793%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.930%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2085
0.725%

שער ביטקוין לתאריך 21/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2540
0.681%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4486
1.068%
ין
100
יפן
3.1344
0.849%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9371
0.411%
דולר
1
אוסטרליה
2.5143
0.842%
דולר
1
קנדה
2.5600
0.779%
כתר
1
דנמרק
0.5294
0.436%
כתר
1
נורווגיה
0.3813
0.607%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2174
0.602%
כתר
1
שוודיה
0.3884
0.052%
פרנק
1
שוויץ
3.6536
0.310%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5900
0.684%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.467%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2070
0.632%

שער ביטקוין לתאריך 20/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2320
0.155%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4016
0.624%
ין
100
יפן
3.1080
0.080%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9210
0.634%
דולר
1
אוסטרליה
2.4933
0.646%
דולר
1
קנדה
2.5402
0.518%
כתר
1
דנמרק
0.5271
0.630%
כתר
1
נורווגיה
0.3790
1.094%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2161
2.612%
כתר
1
שוודיה
0.3882
1.146%
פרנק
1
שוויץ
3.6423
0.488%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5588
0.152%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.469%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2057
0.049%-

שער ביטקוין לתאריך 19/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/01/2021

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2270
0.124%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3743
0.805%-
ין
100
יפן
3.1105
0.177%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8963
0.660%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4773
0.999%-
דולר
1
קנדה
2.5271
0.707%-
כתר
1
דנמרק
0.5238
0.645%-
כתר
1
נורווגיה
0.3749
1.368%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2106
1.220%-
כתר
1
שוודיה
0.3838
0.955%-
פרנק
1
שוויץ
3.6246
0.415%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5519
0.123%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
0.467%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2058
0.242%-

שער ביטקוין לתאריך 18/01/2021

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/01/2021