שער ביטקוין לתאריך 21/10/2018

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 20/10/2018

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/10/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6670
0.411%
לישט
1
בריטניה
4.7730
0.284%-
יין
100
יפן
3.2607
0.419%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1930
0.255%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6058
0.115%-
דולר
1
קנדה
2.8064
0.239%
כתר
1
דנמרק
0.5620
0.248%-
כתר
1
נורווגיה
0.4434
0.158%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2543
0.703%-
כתר
1
שוודיה
0.4057
0.246%-
פרנק
1
שוויץ
3.6764
0.128%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1677
0.433%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0242
0.415%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2047
0.392%

שער ביטקוין לתאריך 19/10/2018

  • מידע בזמן אמת
להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/10/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6520
0.082%
לישט
1
בריטניה
4.7866
0.044%-
יין
100
יפן
3.2471
0.071%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2037
0.244%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6088
0.288%
דולר
1
קנדה
2.7997
0.536%-
כתר
1
דנמרק
0.5634
0.248%-
כתר
1
נורווגיה
0.4441
0.560%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2561
0.039%
כתר
1
שוודיה
0.4067
0.562%-
פרנק
1
שוויץ
3.6717
0.093%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1454
0.105%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2039
0.049%

שער ביטקוין לתאריך 18/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/10/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 17/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6490
0.110%
לישט
1
בריטניה
4.7887
0.623%-
יין
100
יפן
3.2494
0.129%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2140
0.206%-
דולר
1
אוסטרליה
2.6013
0.092%
דולר
1
קנדה
2.8148
0.114%
כתר
1
דנמרק
0.5648
0.194%-
כתר
1
נורווגיה
0.4466
0.268%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2560
0.118%
כתר
1
שוודיה
0.4090
0.024%
פרנק
1
שוויץ
3.6751
0.404%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1400
0.078%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2038
0.147%

שער ביטקוין לתאריך 17/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/10/2018

שערי חליפין יומיים לתאריך 16/10/2018

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.6450
0.469%
לישט
1
בריטניה
4.8187
0.892%
יין
100
יפן
3.2536
0.308%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.2227
0.490%
דולר
1
אוסטרליה
2.5989
0.402%
דולר
1
קנדה
2.8116
0.904%
כתר
1
דנמרק
0.5659
0.479%
כתר
1
נורווגיה
0.4478
0.674%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2557
1.792%
כתר
1
שוודיה
0.4089
1.038%
פרנק
1
שוויץ
3.6900
0.364%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
5.1360
0.501%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0241
0.417%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2035
0.643%

שער ביטקוין לתאריך 16/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/10/2018