שער יציג לתאריך 05/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8210 0.131%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.0177 0.417%-
יין 100 יפן 3.7785 0.082%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2551 0.068%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9246 0.271%
דולר 1 קנדה 2.9349 0.253%
כתר 1 דנמרק 0.5722 0.035%-
כתר 1 נורווגיה 0.4531 0.243%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2792 0.251%
כתר 1 שוודיה 0.4484 0.246%
פרנק 1 שוויץ 3.9190 0.237%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3821 0.156%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 0.394%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4303 0.139%-

שער נומינאלי אפקטיבי        84.996                  0.028%-

שער יציג לתאריך 04/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8260 0.105%
ליש"ט 1 בריטניה 5.0387 1.233%-
יין 100 יפן 3.7754 0.167%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2580 0.558%-
דולר 1 אוסטרליה 2.9167 0.448%
דולר 1 קנדה 2.9275 0.329%
כתר 1 דנמרק 0.5724 0.556%-
כתר 1 נורווגיה 0.4520 0.331%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2785 1.977%
כתר 1 שוודיה 0.4473 0.622%-
פרנק 1 שוויץ 3.9283 0.519%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3905 0.015%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.395%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4309 0.093%

שער נומינאלי אפקטיבי          85.019                  0.190%-

שער יציג לתאריך 03/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8220 0.183%
ליש"ט 1 בריטניה 5.1016 0.954%
יין 100 יפן 3.7817 0.870%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2819 0.251%
דולר 1 אוסטרליה 2.9037 0.370%
דולר 1 קנדה 2.9179 0.110%-
כתר 1 דנמרק 0.5756 0.244%
כתר 1 נורווגיה 0.4535 0.398%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2731 0.110%
כתר 1 שוודיה 0.4501 0.761%
פרנק 1 שוויץ 3.9488 0.061%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3913 0.322%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4305 0.186%

שער נומינאלי אפקטיבי         85.182               0.230%

שער יציג לתאריך 02/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8150 0.236%
ליש"ט 1 בריטניה 5.0534 0.720%
יין 100 יפן 3.7491 0.720%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2712 0.525%
דולר 1 אוסטרליה 2.8930 0.385%
דולר 1 קנדה 2.9211 0.330%
כתר 1 דנמרק 0.5742 0.525%
כתר 1 נורווגיה 0.4517 0.489%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2728 0.474%-
כתר 1 שוודיה 0.4467 0.744%
פרנק 1 שוויץ 3.9512 0.545%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3740 0.030%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4297 0.257%

שער נומינאלי אפקטיבי            84.986                 0.320%

שער יציג לתאריך 01/08/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8060 0.575%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.0173 0.567%-
יין 100 יפן 3.7223 1.045%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2489 0.068%
דולר 1 אוסטרליה 2.8819 0.446%
דולר 1 קנדה 2.9115 0.255%
כתר 1 דנמרק 0.5712 0.088%
כתר 1 נורווגיה 0.4495 0.514%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2741 1.368%
כתר 1 שוודיה 0.4434 0.023%
פרנק 1 שוויץ 3.9298 0.391%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3756 0.302%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0253 0.394%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4286 0.580%-

שער נומינאלי אפקטיבי          84.715            0.126%-

שער יציג לתאריך 29/07/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8280 0.000%
ליש"ט 1 בריטניה 5.0459 0.123%
יין 100 יפן 3.6838 0.760%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2460 0.042%
דולר 1 אוסטרליה 2.8691 0.458%-
דולר 1 קנדה 2.9041 0.189%-
כתר 1 דנמרק 0.5707 0.035%
כתר 1 נורווגיה 0.4472 0.512%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2704 0.670%
כתר 1 שוודיה 0.4433 0.427%-
פרנק 1 שוויץ 3.9145 0.617%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3919 0.056%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4311 0.023%

שער נומינאלי אפקטיבי         84.822              0.011%

שער יציג לתאריך 28/07/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8280 0.312%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.0397 0.183%
יין 100 יפן 3.6560 0.597%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2442 0.528%
דולר 1 אוסטרליה 2.8823 0.471%
דולר 1 קנדה 2.9096 0.014%-
כתר 1 דנמרק 0.5705 0.529%
כתר 1 נורווגיה 0.4495 0.514%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2686 ללא שינוי
כתר 1 שוודיה 0.4452 0.565%
פרנק 1 שוויץ 3.8905 0.686%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.3949 0.263%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0254 0.392%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4310 0.347%-

שער נומינאלי אפקטיבי       84.813             0.097%

שער יציג לתאריך 27/07/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8400 0.104%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.0305 0.266%-
יין 100 יפן 3.6343 1.234%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2219 0.168%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8688 0.775%-
דולר 1 קנדה 2.9100 0.158%
כתר 1 דנמרק 0.5675 0.176%-
כתר 1 נורווגיה 0.4472 0.156%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2686 0.902%
כתר 1 שוודיה 0.4427 0.472%-
פרנק 1 שוויץ 3.8640 0.566%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4091 0.109%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4325 0.092%-

שער נומינאלי אפקטיבי       84.731           0.168%-

שער יציג לתאריך 26/07/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8440 0.052%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.0439 0.123%-
יין 100 יפן 3.6797 1.646%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2290 0.064%
דולר 1 אוסטרליה 2.8912 0.424%
דולר 1 קנדה 2.9054 0.517%-
כתר 1 דנמרק 0.5685 0.070%
כתר 1 נורווגיה 0.4479 0.267%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2662 0.894%-
כתר 1 שוודיה 0.4448 0.022%-
פרנק 1 שוויץ 3.8860 0.461%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4150 0.171%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4329 0.046%-

שער נומינאלי אפקטיבי         84.874           0.033%-

שער יציג לתאריך 25/07/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8460 0.182%
ליש"ט 1 בריטניה 5.0501 0.881%-
יין 100 יפן 3.6201 0.025%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2263 0.212%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8790 0.377%
דולר 1 קנדה 2.9205 0.113%-
כתר 1 דנמרק 0.5681 0.211%-
כתר 1 נורווגיה 0.4491 0.487%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2686 0.555%-
כתר 1 שוודיה 0.4449 0.291%-
פרנק 1 שוויץ 3.9040 0.187%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4243 0.113%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0255 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4331 0.185%

שער נומינאלי אפקטיבי       84.902          0.010%-