שער יציג לתאריך 12/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9420 0.331%
ליש"ט 1 בריטניה 5.6866 0.641%-
יין 100 יפן 3.3438 0.186%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2735 0.180%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7614 0.360%
דולר 1 קנדה 2.7760 0.294%-
כתר 1 דנמרק 0.5727 0.192%-
כתר 1 נורווגיה 0.4426 0.158%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2372 0.084%-
כתר 1 שוודיה 0.4620 0.087%
פרנק 1 שוויץ 3.9365 0.210%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5569 0.352%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 0.383%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5034 0.319%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.081%

שער יציג לתאריך 11/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9290 0.178%
ליש"ט 1 בריטניה 5.7233 0.211%-
יין 100 יפן 3.3376 0.721%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2812 0.319%
דולר 1 אוסטרליה 2.7515 0.268%-
דולר 1 קנדה 2.7842 0.147%
כתר 1 דנמרק 0.5738 0.280%
כתר 1 נורווגיה 0.4419 0.159%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2374 2.983%-
כתר 1 שוודיה 0.4616 0.022%-
פרנק 1 שוויץ 3.9448 0.443%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5374 0.281%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 0.385%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5018 0.180%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.157%

שער יציג לתאריך 08/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9220 0.381%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.7354 0.140%
יין 100 יפן 3.3137 0.983%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2676 0.122%-
דולר 1 אוסטרליה 2.7589 0.200%
דולר 1 קנדה 2.7801 0.108%-
כתר 1 דנמרק 0.5722 0.105%-
כתר 1 נורווגיה 0.4412 0.227%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2447 0.122%-
כתר 1 שוודיה 0.4617 0.261%
פרנק 1 שוויץ 3.9274 0.147%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5219 0.496%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 0.383%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5009 0.378%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.200%-

שער יציג לתאריך 07/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9370 0.101%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.7274 0.809%-
יין 100 יפן 3.3466 0.498%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2728 0.826%
דולר 1 אוסטרליה 2.7534 1.276%-
דולר 1 קנדה 2.7831 0.536%-
כתר 1 דנמרק 0.5728 0.845%
כתר 1 נורווגיה 0.4402 0.159%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2450 1.606%-
כתר 1 שוודיה 0.4605 0.458%
פרנק 1 שוויץ 3.9332 0.642%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5494 0.005%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0261 0.382%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5028 0.099%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.014%-

שער יציג לתאריך 06/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9410 0.331%
ליש"ט 1 בריטניה 5.7741 0.139%
יין 100 יפן 3.3300 0.912%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2378 0.201%
דולר 1 אוסטרליה 2.7890 0.941%-
דולר 1 קנדה 2.7981 0.829%-
כתר 1 דנמרק 0.5680 0.212%
כתר 1 נורווגיה 0.4395 0.091%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2490 0.955%-
כתר 1 שוודיה 0.4584 0.109%-
פרנק 1 שוויץ 3.9081 0.365%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5491 0.327%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0262 0.769%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5033 0.319%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.130%

שער יציג לתאריך 05/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9280 0.383%
ליש"ט 1 בריטניה 5.7661 0.304%-
יין 100 יפן 3.2999 0.228%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2293 0.928%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8155 0.050%-
דולר 1 קנדה 2.8215 0.391%
כתר 1 דנמרק 0.5668 0.944%-
כתר 1 נורווגיה 0.4399 0.632%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2514 0.079%-
כתר 1 שוודיה 0.4589 1.460%-
פרנק 1 שוויץ 3.8939 0.668%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5310 0.276%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0260 0.386%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.5017 0.380%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.130%-

שער יציג לתאריך 04/01/2016

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.9130 0.282%
ליש"ט 1 בריטניה 5.7837 0.005%-
יין 100 יפן 3.2924 1.598%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2689 0.520%
דולר 1 אוסטרליה 2.8169 1.193%-
דולר 1 קנדה 2.8105 0.128%-
כתר 1 דנמרק 0.5722 0.545%
כתר 1 נורווגיה 0.4427 0.204%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2516 0.319%
כתר 1 שוודיה 0.4657 0.757%
פרנק 1 שוויץ 3.9201 0.115%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5158 0.253%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 ללא שינוי
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4998 0.281%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.300%

שער יציג לתאריך 31/12/2015

דולר 1 ארצות הברית 3.9020 0.154%
ליש"ט 1 בריטניה 5.7840 0.230%
יין 100 יפן 3.2406 0.201%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2468 0.237%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8509 0.313%
דולר 1 קנדה 2.8141 0.164%
כתר 1 דנמרק 0.5691 0.245%-
כתר 1 נורווגיה 0.4418 0.697%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2508 0.751%-
כתר 1 שוודיה 0.4622 0.452%-
פרנק 1 שוויץ 3.9246 0.203%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.5019 0.213%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0259 0.388%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4984 0.181%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.051%-

שער יציג לתאריך 30/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8960 0.335%
ליש"ט 1 בריטניה 5.7707 0.165%
יין 100 יפן 3.2341 0.304%
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2569 0.061%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8420 0.687%
דולר 1 קנדה 2.8095 0.789%
כתר 1 דנמרק 0.5705 0.070%-
כתר 1 נורווגיה 0.4449 0.537%-
רנד 1 דרום אפריקה 0.2527 0.512%-
כתר 1 שוודיה 0.4643 0.129%-
פרנק 1 שוויץ 3.9326 0.081%
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4902 0.307%
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0258 0.389%
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4975 0.302%

שער נומינאלי אפקטיבי 0.163%

שער יציג לתאריך 29/12/2015

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר 1 ארצות הברית 3.8830 0.077%-
ליש"ט 1 בריטניה 5.7612 0.542%-
יין 100 יפן 3.2243 0.118%-
אירו 1 האיחוד המוניטרי האירופי 4.2595 0.239%-
דולר 1 אוסטרליה 2.8226 0.004%
דולר 1 קנדה 2.7875 0.379%-
כתר 1 דנמרק 0.5709 0.210%-
כתר 1 נורווגיה 0.4473 0.090%
רנד 1 דרום אפריקה 0.2540 0.431%-
כתר 1 שוודיה 0.4649 0.172%
פרנק 1 שוויץ 3.9294 0.125%-
דינר 1 ירדן-שטרי כסף 5.4734 0.140%-
לירה 10 לבנון-שטרי כסף 0.0257 0.388%-
לירה 1 מצרים-שטרי כסף 0.4960 0.060%-

שער נומינאלי אפקטיבי 0.151%-