שער ביטקוין לתאריך 26/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 25/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 25/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 24/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 24/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 23/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 22/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 21/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 20/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 19/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 18/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/10/2018

שער ביטקוין לתאריך 17/10/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/10/2018