שער ביטקוין לתאריך 26/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 25/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 25/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 24/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 24/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 23/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 22/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 21/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 20/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 19/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 18/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/03/2018

שער ביטקוין לתאריך 17/03/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/03/2018