שער ביטקוין לתאריך 22/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 21/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 20/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 19/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 18/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 17/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 16/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 15/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 14/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 14/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 13/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 13/06/2018