שער ביטקוין לתאריך 24/01/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 24/01/2018

שער ביטקוין לתאריך 23/01/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/01/2018

שער ביטקוין לתאריך 22/01/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/01/2018

שער ביטקוין לתאריך 21/01/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/01/2018

שער ביטקוין לתאריך 20/01/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/01/2018

שער ביטקוין לתאריך 19/01/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/01/2018

שער ביטקוין לתאריך 18/01/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/01/2018

שער ביטקוין לתאריך 17/01/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 17/01/2018

שער ביטקוין לתאריך 16/01/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 16/01/2018

שער ביטקוין לתאריך 15/01/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 15/01/2018