שערי חליפין יומיים לתאריך 11/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4990
0.114%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4889
0.194%
ין
100
יפן
3.2117
0.485%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8597
0.049%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4003
0.141%-
דולר
1
קנדה
2.6457
0.106%-
כתר
1
דנמרק
0.5165
0.058%-
כתר
1
נורווגיה
0.3823
0.183%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2352
0.254%-
כתר
1
שוודיה
0.3603
0.470%-
פרנק
1
שוויץ
3.5166
0.185%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9344
0.108%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2164
0.046%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 08/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4950
0.229%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4802
0.271%
ין
100
יפן
3.1962
0.044%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8616
0.013%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4037
0.058%-
דולר
1
קנדה
2.6485
0.004%
כתר
1
דנמרק
0.5168
0.019%-
כתר
1
נורווגיה
0.3830
0.078%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2358
0.338%-
כתר
1
שוודיה
0.3620
0.413%-
פרנק
1
שוויץ
3.5101
0.040%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9291
0.234%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2165
0.464%

שערי חליפין יומיים לתאריך 07/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4870
0.086%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4681
0.643%-
ין
100
יפן
3.1948
0.209%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8621
0.212%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4051
0.141%-
דולר
1
קנדה
2.6484
0.064%-
כתר
1
דנמרק
0.5169
0.212%-
כתר
1
נורווגיה
0.3833
0.314%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2366
0.297%
כתר
1
שוודיה
0.3635
0.028%-
פרנק
1
שוויץ
3.5115
0.128%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9176
0.087%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2155
0.508%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 06/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.4900
0.314%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.4970
0.476%-
ין
100
יפן
3.2015
0.476%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8703
0.509%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4085
0.537%-
דולר
1
קנדה
2.6501
0.630%-
כתר
1
דנמרק
0.5180
0.519%-
כתר
1
נורווגיה
0.3821
0.209%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2359
0.841%-
כתר
1
שוודיה
0.3636
0.027%-
פרנק
1
שוויץ
3.5160
0.399%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9219
0.320%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0231
0.431%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2166
0.138%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 05/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5010
0.596%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5185
0.745%-
ין
100
יפן
3.2168
0.976%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8901
1.088%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4215
0.550%-
דולר
1
קנדה
2.6669
0.381%-
כתר
1
דנמרק
0.5207
1.083%-
כתר
1
נורווגיה
0.3829
1.162%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2379
0.042%-
כתר
1
שוודיה
0.3637
1.142%-
פרנק
1
שוויץ
3.5301
0.998%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9377
0.578%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0232
0.429%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2169
0.505%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 04/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5220
0.028%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5524
0.186%-
ין
100
יפן
3.2485
0.331%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9329
0.158%
דולר
1
אוסטרליה
2.4349
0.284%
דולר
1
קנדה
2.6771
0.079%
כתר
1
דנמרק
0.5264
0.152%
כתר
1
נורווגיה
0.3874
0.702%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2380
2.146%
כתר
1
שוודיה
0.3679
0.657%
פרנק
1
שוויץ
3.5657
0.059%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9664
0.062%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2180
0.092%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 01/11/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5210
0.227%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5609
0.306%-
ין
100
יפן
3.2593
0.080%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9267
0.249%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4280
0.251%-
דולר
1
קנדה
2.6750
0.175%-
כתר
1
דנמרק
0.5256
0.247%-
כתר
1
נורווגיה
0.3847
0.444%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2330
0.043%-
כתר
1
שוודיה
0.3655
0.027%
פרנק
1
שוויץ
3.5678
0.201%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9695
0.137%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
0.427%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2182
0.137%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 31/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5290
0.028%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5749
0.572%
ין
100
יפן
3.2619
0.629%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9365
0.398%
דולר
1
אוסטרליה
2.4341
0.487%
דולר
1
קנדה
2.6797
0.627%-
כתר
1
דנמרק
0.5269
0.400%
כתר
1
נורווגיה
0.3830
ללא שינוי
רנד
1
דרום אפריקה
0.2331
3.438%-
כתר
1
שוודיה
0.3654
0.606%
פרנק
1
שוויץ
3.5750
0.574%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9763
0.036%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2185
0.137%

שערי חליפין יומיים לתאריך 30/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5280
0.057%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5489
0.196%
ין
100
יפן
3.2415
0.009%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9209
0.194%
דולר
1
אוסטרליה
2.4223
0.124%
דולר
1
קנדה
2.6966
0.311%-
כתר
1
דנמרק
0.5248
0.191%
כתר
1
נורווגיה
0.3830
0.578%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2414
0.041%-
כתר
1
שוודיה
0.3632
0.138%
פרנק
1
שוויץ
3.5546
0.234%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9745
0.068%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0234
0.429%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2182
0.411%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 29/10/2019

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5300
0.028%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5400
0.170%
ין
100
יפן
3.2412
0.132%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9133
0.092%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4193
0.398%
דולר
1
קנדה
2.7050
0.137%
כתר
1
דנמרק
0.5238
0.095%-
כתר
1
נורווגיה
0.3808
0.652%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2415
0.535%-
כתר
1
שוודיה
0.3627
0.548%-
פרנק
1
שוויץ
3.5463
0.025%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.9779
0.046%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0233
ללא שינוי
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2191
0.091%