שערי חליפין יומיים לתאריך 21/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2800
0.799%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5042
1.250%
ין
100
יפן
3.1735
1.247%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9850
1.217%
דולר
1
אוסטרליה
2.5516
1.484%
דולר
1
קנדה
2.5991
1.527%
כתר
1
דנמרק
0.5356
1.171%
כתר
1
נורווגיה
0.3892
2.072%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2217
1.978%
כתר
1
שוודיה
0.3951
1.725%
פרנק
1
שוויץ
3.6996
1.259%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.6264
0.793%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0217
0.930%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2085
0.725%

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2540
0.681%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4486
1.068%
ין
100
יפן
3.1344
0.849%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9371
0.411%
דולר
1
אוסטרליה
2.5143
0.842%
דולר
1
קנדה
2.5600
0.779%
כתר
1
דנמרק
0.5294
0.436%
כתר
1
נורווגיה
0.3813
0.607%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2174
0.602%
כתר
1
שוודיה
0.3884
0.052%
פרנק
1
שוויץ
3.6536
0.310%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5900
0.684%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0215
0.467%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2070
0.632%

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2320
0.155%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4016
0.624%
ין
100
יפן
3.1080
0.080%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9210
0.634%
דולר
1
אוסטרליה
2.4933
0.646%
דולר
1
קנדה
2.5402
0.518%
כתר
1
דנמרק
0.5271
0.630%
כתר
1
נורווגיה
0.3790
1.094%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2161
2.612%
כתר
1
שוודיה
0.3882
1.146%
פרנק
1
שוויץ
3.6423
0.488%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5588
0.152%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
0.469%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2057
0.049%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2270
0.124%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.3743
0.805%-
ין
100
יפן
3.1105
0.177%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8963
0.660%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4773
0.999%-
דולר
1
קנדה
2.5271
0.707%-
כתר
1
דנמרק
0.5238
0.645%-
כתר
1
נורווגיה
0.3749
1.368%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2106
1.220%-
כתר
1
שוודיה
0.3838
0.955%-
פרנק
1
שוויץ
3.6246
0.415%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5519
0.123%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0213
0.467%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2058
0.242%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 15/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.2310
3.691%
ליש"ט
1
בריטניה
4.4098
3.704%
ין
100
יפן
3.1160
3.998%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9222
3.559%
דולר
1
אוסטרליה
2.5023
3.409%
דולר
1
קנדה
2.5451
3.523%
כתר
1
דנמרק
0.5272
3.535%
כתר
1
נורווגיה
0.3801
3.541%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2132
3.646%
כתר
1
שוודיה
0.3875
3.527%
פרנק
1
שוויץ
3.6397
3.846%
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.5575
3.702%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0214
3.883%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2063
3.825%

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1160
0.574%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2523
0.777%-
ין
100
יפן
2.9962
0.617%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.7874
0.666%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4198
0.235%-
דולר
1
קנדה
2.4585
0.150%-
כתר
1
דנמרק
0.5092
0.644%-
כתר
1
נורווגיה
0.3671
0.623%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2057
0.439%
כתר
1
שוודיה
0.3743
0.584%-
פרנק
1
שוויץ
3.5049
0.615%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.3948
0.568%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0206
0.483%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1987
0.401%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1340
0.791%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2856
0.230%-
ין
100
יפן
3.0148
0.534%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8128
0.716%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4255
0.647%-
דולר
1
קנדה
2.4622
0.658%-
כתר
1
דנמרק
0.5125
0.736%-
כתר
1
נורווגיה
0.3694
0.270%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2048
0.244%-
כתר
1
שוודיה
0.3765
1.181%-
פרנק
1
שוויץ
3.5266
0.668%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4199
0.812%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0207
0.957%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.1995
0.845%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 12/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1590
0.754%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2955
0.112%
ין
100
יפן
3.0310
0.786%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8403
0.839%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4413
0.497%-
דולר
1
קנדה
2.4785
0.526%-
כתר
1
דנמרק
0.5163
0.845%-
כתר
1
נורווגיה
0.3704
0.910%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2053
0.243%-
כתר
1
שוודיה
0.3810
0.962%-
פרנק
1
שוויץ
3.5503
0.663%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4561
0.742%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0209
0.476%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2012
1.082%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 11/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1830
0.125%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.2907
1.020%-
ין
100
יפן
3.0550
0.502%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.8728
0.718%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4535
1.069%-
דולר
1
קנדה
2.4916
0.899%-
כתר
1
דנמרק
0.5207
0.724%-
כתר
1
נורווגיה
0.3738
1.006%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2058
1.248%-
כתר
1
שוודיה
0.3847
0.825%-
פרנק
1
שוויץ
3.5740
0.648%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4894
0.131%-
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0210
0.474%-
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2034
0.197%

שערי חליפין יומיים לתאריך 08/01/2021

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.1870
0.157%
ליש"ט
1
בריטניה
4.3349
0.287%
ין
100
יפן
3.0704
0.062%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
3.9008
0.036%-
דולר
1
אוסטרליה
2.4800
0.658%
דולר
1
קנדה
2.5142
0.464%
כתר
1
דנמרק
0.5245
0.000%
כתר
1
נורווגיה
0.3776
0.212%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2084
0.144%-
כתר
1
שוודיה
0.3879
0.077%
פרנק
1
שוויץ
3.5973
0.117%-
דינר
1
ירדן שטרי כסף
4.4953
0.176%
לירה
10
לבנון שטרי כסף
0.0211
0.476%
לירה
1
מצרים שטרי כסף
0.2030
0.197%