שער ביטקוין לתאריך 27/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 27/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 26/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 26/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 25/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 25/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 24/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 24/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 23/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 23/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 22/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 22/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 21/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 21/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 20/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 20/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 19/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 19/06/2018

שער ביטקוין לתאריך 18/06/2018

להמשיך לקרוא שער ביטקוין לתאריך 18/06/2018