שערי חליפין יומיים לתאריך 26/07/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5700
0.028%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6587
0.273%
יין
100
יפן
3.1924
0.346%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1572
0.017%-
דולר
1
אוסטרליה
2.8252
0.141%-
דולר
1
קנדה
2.8523
0.032%
כתר
1
דנמרק
0.5590
0.018%-
כתר
1
נורווגיה
0.4473
0.157%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2736
0.146%-
כתר
1
שוודיה
0.4345
0.253%-
פרנק
1
שוויץ
3.7271
1.025%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0347
0.056%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1991
0.150%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 25/07/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5690
0.585%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6460
0.699%-
יין
100
יפן
3.2035
1.120%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1579
0.531%-
דולר
1
אוסטרליה
2.8292
0.845%-
דולר
1
קנדה
2.8514
0.461%-
כתר
1
דנמרק
0.5591
0.551%-
כתר
1
נורווגיה
0.4466
0.067%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2740
0.976%-
כתר
1
שוודיה
0.4356
0.092%-
פרנק
1
שוויץ
3.7657
0.707%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0319
0.636%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1994
0.648%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 24/07/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5900
0.928%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6787
1.211%
יין
100
יפן
3.2398
1.781%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1801
0.969%
דולר
1
אוסטרליה
2.8533
1.508%
דולר
1
קנדה
2.8646
1.334%
כתר
1
דנמרק
0.5622
0.988%
כתר
1
נורווגיה
0.4469
0.994%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2767
0.912%
כתר
1
שוודיה
0.4360
1.090%
פרנק
1
שוויץ
3.7925
1.374%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0641
1.011%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0238
0.847%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2007
0.804%

שערי חליפין יומיים לתאריך 21/07/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5570
0.476%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6227
0.032%-
יין
100
יפן
3.1831
0.038%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1400
0.848%
דולר
1
אוסטרליה
2.8109
0.591%-
דולר
1
קנדה
2.8269
0.194%-
כתר
1
דנמרק
0.5567
0.851%
כתר
1
נורווגיה
0.4425
0.181%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2742
0.544%-
כתר
1
שוודיה
0.4313
0.513%
פרנק
1
שוויץ
3.7411
0.600%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0134
0.534%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0236
0.422%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1991
0.549%-

שערי חליפין יומיים לתאריך 20/07/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5740
0.390%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.6242
1.125%-
יין
100
יפן
3.1843
0.618%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1052
0.805%-
דולר
1
אוסטרליה
2.8276
0.688%-
דולר
1
קנדה
2.8324
0.271%-
כתר
1
דנמרק
0.5520
0.809%-
כתר
1
נורווגיה
0.4417
0.764%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2757
0.684%-
כתר
1
שוודיה
0.4291
0.832%-
פרנק
1
שוויץ
3.7188
1.156%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0403
0.364%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0237
0.420%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.2002
0.150%

שערי חליפין יומיים לתאריך 19/07/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5880
0.645%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6768
0.685%
יין
100
יפן
3.2041
0.831%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1385
0.503%
דולר
1
אוסטרליה
2.8472
0.636%
דולר
1
קנדה
2.8401
0.503%
כתר
1
דנמרק
0.5565
0.506%
כתר
1
נורווגיה
0.4451
1.136%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2776
0.872%
כתר
1
שוודיה
0.4327
0.581%
פרנק
1
שוויץ
3.7623
0.796%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0587
0.619%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0238
0.847%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1999
0.553%

שערי חליפין יומיים לתאריך 18/07/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5650
0.564%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6450
0.285%
יין
100
יפן
3.1777
0.742%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.1178
1.329%
דולר
1
אוסטרליה
2.8292
1.957%
דולר
1
קנדה
2.8259
0.914%
כתר
1
דנמרק
0.5537
1.317%
כתר
1
נורווגיה
0.4401
1.452%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2752
0.475%
כתר
1
שוודיה
0.4302
1.033%
פרנק
1
שוויץ
3.7326
1.130%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0276
0.508%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0236
0.426%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1988
0.965%

שערי חליפין יומיים לתאריך 17/07/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5450
0.198%
ליש"ט
1
בריטניה
4.6318
1.012%
יין
100
יפן
3.1543
0.980%
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0638
0.669%
דולר
1
אוסטרליה
2.7749
1.115%
דולר
1
קנדה
2.8003
0.799%
כתר
1
דנמרק
0.5465
0.682%
כתר
1
נורווגיה
0.4338
1.048%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2739
1.897%
כתר
1
שוודיה
0.4258
0.472%
פרנק
1
שוויץ
3.6909
1.101%
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
5.0022
0.204%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0235
ללא שינוי
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1969
ללא שינוי

שערי חליפין יומיים לתאריך 14/07/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5380
0.113%
ליש"ט
1
בריטניה
4.5854
0.458%
יין
100
יפן
3.1237
0.150%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0368
0.226%
דולר
1
אוסטרליה
2.7443
0.336%
דולר
1
קנדה
2.7781
0.072%
כתר
1
דנמרק
0.5428
0.222%
כתר
1
נורווגיה
0.4293
0.515%
רנד
1
דרום אפריקה
0.2688
0.261%
כתר
1
שוודיה
0.4238
0.260%
פרנק
1
שוויץ
3.6507
0.273%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9920
0.116%
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0235
0.427%
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1969
0.102%

שערי חליפין יומיים לתאריך 13/07/2017

מטבע היחידה המדינה השער שינוי יומי
דולר
1
ארצות הברית
3.5340
0.563%-
ליש"ט
1
בריטניה
4.5645
0.314%-
יין
100
יפן
3.1284
0.051%-
אירו
1
האיחוד המוניטרי האירופי
4.0277
1.034%-
דולר
1
אוסטרליה
2.7351
0.600%
דולר
1
קנדה
2.7761
1.030%
כתר
1
דנמרק
0.5416
1.041%-
כתר
1
נורווגיה
0.4271
0.651%-
רנד
1
דרום אפריקה
0.2681
1.017%
כתר
1
שוודיה
0.4227
0.071%
פרנק
1
שוויץ
3.6607
0.810%-
דינר
1
ירדן-שטרי כסף
4.9862
0.515%-
לירה
10
לבנון-שטרי כסף
0.0234
0.847%-
לירה
1
מצרים-שטרי כסף
0.1967
0.707%-